Traditionstv – tv för demenssjuka

Nyheten publicerad: 2018-04-09

En dag när Erik Kotschack gick från att ha lämnat sina två barn till dagis, på väg till sin mor på demenshemmet, slog det honom att barnen får så oerhört mycket på sina villkor – men vad får de demens-sjuka? Idag har han startat Traditionstv för dementa.

”Jag slogs av att tv:en ofta var på hos mamma dagtid men var fanns det som gav innehåll? Så föddes idén till mitt skapande utav Traditionstv, en form av långsamTV för demenssjuka.”

Erik kände att ju längre hans mor föll in i sin sjukdom, desto svårare blev det att ha något att konversera kring. Dock blev hon alltid på godare humör om de pratade om sådant som hon kunde min-nas längre tillbaka, minnen från 50- och 60-talen  vilket är precis det innehåll han har skapat filmerna i Traditionstv med.

Bilder som ger igenkänningens glädje, som entusiasmerar och inspirerar  an-höriga och demenssjuka när orden tar slut. De två första filmerna finns på Tra-ditionstv.se och Youtube: Vårminnen och Sommarminnen. Avsnitten är 15 minu-ter långa och passar perfekt att titta på tillsammans.

Detta sociala projekt är i nuläget helt självfinansierat men behovet av Långsam-TV för de demenssjuka och anhöriga är enormt stort och Erik hoppas på att hitta hjälp med finansieringen för att kunna fortsätta. Trafitionstv har fått ett starkt genomslag med över 5000 tittare, finns på FB @traditionstv och på hemsidan traditionstv.se

”Mottagandet har varit väldigt positivt och jag känner mig inspirerad och motiverad att driva detta framåt så att ALLA drabbade får möjlighet att se avsnitten. För att uppleva tiden från förr på demens-sjukas villkor vilket m ed dagens digitala teknik är enkelt. Jag önskar att alla be-rörda får möjlighet att se och minnas sin tid för en stunds glädje och inspiration utifrån de demenssjukas villkor!

”Jag har jobbat i över 20 år med samhällsprojekt inom idrotten och mot mobbning och numer med fokus på äld-re. Jag upplevde med min demenssjuka mamma att det fanns lite som skildrades från hennes tid utifrån hennes villkor som sjuk i vaskulär demens. I mina filmer är det 60-talet som skildras på traditions-tv i ett tempo som passar ALLA äldre.”

 

Text: Maria Roswall

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520