Unik studie av kvinnors hälsa

En av världens största undersökningar av kvinnors livsstil och hälsa pågår vid Karolinska sjukhuset. Nu tar forskarna hjälp av Internet för att få ett svar på varför kvinnors ohälsa ökar så snabbt. De flesta långtidssjukskrivna är kvinnor. De har i betydligt högre grad än männen drabbats av den ökande ohälsan.

– Vi hoppas hitta riskfaktorerna för långtidssjukskrivning. Dessa riskfaktorer är dåligt undersökta i stora studier. Om vi kan hitta dem som ligger i riskzonen kan vi också ta reda på mer om vilka preventiva insatser som behövs, menar Cecilia Magnusson, cancerepidemiolog vid Karolinska sjukhuset och en av de ansvariga bakom studien av kvinnlig livsstil och hälsa.

100.000 kvinnor tillfrågade

Den pågående frågeundersökningen påbörjades redan 1991. En omfattande enkät skickades ut av Karolinska sjukhuset till närmare 100.000 kvinnor i åldrarna 30–49 år.

Totalt fick forskarna in 50.000 svar med information om p-pilleranvändning, sol- och matvanor, cancer i familjen, depressioner med mera. Nu, över tio år senare, följs undersökningen upp med en enkät till alla kvinnor som svarade förra gången.

För att göra en meningsfull analys av dödlighet, sjukdomsorsaker och cancerrisker, cancer tar ofta decennier på sig att utvecklas, har forskarna väntat med uppföljningsenkäten. Ju längre tiden går, desto mer data att arbeta med.

Den här gången läggs enkäten ut på Internet. Det är första gången som en större, medicinsk forskningsstudie genomförs via nätet i Sverige. Vägen att gå via nätet har man valt för att spara pengar. Enbart portot till en enkät av den här storleken kostar mycket pengar.

Studien har inget slutdatum, den kommer troligen att pågå lång tid efter att den nu aktuella Internetundersökningen avslutats. De deltagande kvinnorna har nu hunnit bli mellan 40–60 år gamla, vilket betyder att forskarna kan få fram viktiga resultat om några av de största hälsoproblemen hos medelålders kvinnor; depression och reumatiska sjukdomar. Tack vare den långa tid som förflutit mellan de båda utfrågningarna hoppas undersökarna också få mer kunskap om huruvida p-piller orsakar cancer, en fråga som man vet ganska litet om i dag.

källa: pressmeddelande från Karolinska Sjukhuset

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520