Är du kvinna? Har du hjärtklappning? 

Känner du att hjärtat ibland rusar på snabbt, slår ojämnt, slår hårt eller känns som att det stannar till? Har du tillgång till en smartphone eller surfplatta?

Just nu förbereds The RedHeart Study, en vetenskaplig studie som är ett samarbete mellan Karolinska Institutet, 1,6 miljonerklubben och Coala Life. Studien har som syfte att dels med EKG-teknik registrera vilken slags hjärtrytm som orsakar dina symptom, dels studera i vilken grad din hjärtklappning medför obehag i form av oro och ångest. 

 

Studien, under ledning av Karolinska Institutet, innebär att du kommer att få besvara ett antal frågeformulär som kartlägger hur mycket besvär du har av hjärtklappning; både hur ofta du har dina besvär och i vilken mån de innebär psykiskt obehag för dig. Härefter kommer du att få låna en Coala Hjärtmonitor som du med hjälp av en smartphone enkelt kan registrera EKG med. 

 

Intresserad?

Anmäl ditt intresse på www.redheartstudy.com

Ansvariga för studien

Med Dr Per Insulander, överläkare, Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Professor Mats Jensen-Urstad, överläkare, Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

Professor Karin Schenk-Gustafsson, Centrum för Genusmedicin, Karolinska Institutet

Forskningssjuksköterska Carina Carnlöf, Tema Hjärta och Kärl, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet.

 

Mer information

The RedHeart Study avses bli världens hittills största kliniska studie på kvinnohjärtat, där ny digital EKG-teknik används i hemmiljö för att kartlägga och mildra symptom av hjärtklappning. Hjärtklappning är vanligt förekommande i befolkningen och kvinnor upplever oftare och mer uttalade symtom jämfört med män. Hjärtklappning är oftast ett godartat symtom men leder inte sällan till följdsymtom såsom oro, ångest och panikkänsla. De psykiska symtomen grundar sig vanligen i en oro för underliggande allvarlig hjärtsjukdom eller att hjärtat ska stanna och medföra plötslig död.

 

Det är ofta svårt med traditionell EKG-registreringsteknik att fånga episoder med hjärtklappning, som vanligen uppträder sporadiskt. Coala Heart Monitor är en ny svensk innovation som erbjuder en effektivare personstyrd och centrerad EKG-registrering, och som kan användas under längre tidsperioder i daglig miljö. Möjligheten att registrera EKG i samband med symtom ökar härmed och då även möjlighet att minska oro och öka livskvalitet.

 

Med studien vill vi undersöka i vilken utsträckning som Coala Heart Monitor kan registrera rytmstörningen vid sporadiskt uppträdande symtom av hjärtklappning i hemmiljö hos kvinnor. Vi vill också se om ett personcentrerat klargörande av underliggande hjärtrytm vid hjärtklappning kan leda till en minskad grad av såväl hjärtklappning som psykiska symtom och en förbättrad livskvalitet.

 

 

Coala är ett medicintekniskt system bestående av en trådlös EKG-registreringsenhet, Coala App, som styr EKG-registreringsenheten med hjälp av en smartphone eller surfplatta, samt ett molnbaserat analyssystem med kopplad data-portal (Coala Care). Analyssystemet kan diagnosticera 10 olika arytmisymptom med hög känslighet, baserat på algoritmer utvecklade och validerade i Sverige och som dokumenterats i studier.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520