Tandcharter allt vanligare

Möt livet med ett leende

Alla är vi ense om att det är dyrt att gå till tandläkaren i Sverige. Framförallt om det gått några år utan att löpande ingrepp skett och mycket måste göras.

Tänderna sitter ju faktiskt i kroppen och dålig munstatus påverkar det allmänna hälsotillståndet och kan vara en inkörsport till allvarliga sjukdomar. Någon gång måste de alltså tas om hand och det kan bli oerhört dyrt.

Fler och fler väljer att åker till Polen eller till de baltiska staterna för att få sina tänder lagade. Ett polskt tandläkarbesök kostar omkring hälften så mycket som ett svenskt, samma sak i Baltikum.

På Socialstyrelsen säger man att i Polen, liksom i de baltiska länderna, uppfyller man väl de kvalitetskrav som ställs på området. Det finns inga som helst varningsflaggor att hissa. Det som möjligen gäller för alla blivande patienter är att ta reda på vilken myndighet de ska vända sig till om något blir fel. Dessutom får du samma ersättning som du hade fått om tandvården utförts i Sverige.

Så här säger försäkringskassan:

Om du har rätt till tandvård i Sverige kan du ansöka om ersättning för tandvårdskostnader i annat EU/EES land. Du kan bara ansöka om ersättning efter att du fått och betalat för tandvården i det andra landet.

Ersättningen beräknas utifrån de svenska reglerna om tandvårdsersättning.

För att få ersättning krävs att:

  • Du som ansöker ska ha rätt till tandvård i Sverige. (Om du bor i Sverige men omfattas av ett socialförsäkringssystem i ett annat land har du inte rätt till ersättning i Sverige.)
  • Tandvården ska ha utförts i ett annat EU/EES-land. (EES-länder är Island, Liechtenstein och Norge).
  • Det ska röra sig om sådan tandvård som om den hade utförts i Sverige skulle ha ersatts av Försäkringskassan eller landstinget.
  • Ansökan om ersättning har kommit in till Försäkringskassan senast två kalenderår efter det att tandvården betalades. Om ansökan kommer in senare beviljas ingen ersättning.
  • Du måste alltid ha detaljerade uppgifter, till exempel journalkopia, på vad tandläkaren gjort för behandling. Originalkvitto ska alltid bifogas.

Om du är intresserad av att få tandvård utomlands, kan du antingen söka själv via Internet, eller kontakta till exempel Polenresor i Malmö som också som extraservice kan boka in dig hos tandläkare.

Väljer du att resa till Estland kan du få hjälp av Tallink med hotell och kringarrangemang, men de bokar inga tandläkartider. Det får du göra själv via Citymed, en tandvårdsklinik i centrala Tallin som samverkar både med Tallink och andra researran-görer.

Dags att möta livet med ett leende! Munhälsa är viktigt och det finns också en mängd bra produkter på marknaden som är utmärkta i förebyggande syfte.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520