STROKE MINSKAR TOTALT SETT I SVERIGE

– men ökar hos de unga

av Ingemo Bonnier

Av de 30 000 personer årligen som får en stroke är ca 20 procent under 65 år. Men 300 av de som drabbas är mellan 18-45 år, och det är vid dessa åldrar som siffrorna ökar. Det blir nästan en person om dagen.

Dock finns ljusglimtar. Dessbättre visar en ny studie från Sahlgrenska Akademin att färre unga får återfall i stroke. Och får man stroke som ung har kroppen större möjligheter att återhämta sig. Studien pågick i 20 år och följde över 17 000 mellan 18 och 54 år som drabbats av en blodpropp i hjärnan. Risken för att drabbas ytterligare en gång före 55 års ålder har minskat med 55 procent för män och 59 procent för kvinnor.

Det beror förmodligen på att yngre personer drabbas av en mildare variant av stroke men också på att behandling en har blivit bättre de senaste 20 åren menar forskarna bakom studien. En stroke som oftast är en blodpropp och ibland en blödning i hjärnan drabbar omkring 30 000 personer i Sverige varje år.

Stroke kan leda till funktions nedsättningar såsom förlorad talförmåga, förlamning i ena sidan av kroppen och minnesproblem. ”Eftersom stroke hos yngre ökar kommer vi att få fler unga strokeöverlevare i framtiden. Det är en utmaning att se till att de inte får funktionsnedsättningar och blir sjuka igen” säger Annika Rosengren, forskare vid Sahlgrenska akademin som lett studien till DN.

Stroken kommer nästan alltid som en blixt från klar himmel, men inte alltid.
Ungefär 20 procent av de yngre som får en stroke är redan inlagda på sjukhus för en skada, till exempel förgiftning eller liknande, säger Andreas Terent, överläkare inom akutsjukvården och professor i strokemedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Riskfaktorer som rökning, högt blodtryck och diabetes spelar in. Andra livsstilsfaktorer kan också påverka även om de inte ses i blodtrycksmätningar eller visar sig som diabetes. Till exempel kan stillasittande och fetma öka risken för stroke. I många fall hittar läkarna alltså ingen direkt orsak när unga personer drabbas av stroke. Dock har en del en skada på ett blodkärl av typ aneurysm. Det är ett kärl som har blivit utsträckt och fått en bristning i blodkärlsväggen. Då har blod strömmat in i kärlväggen och bildat en  förträngning. Det kan göra att proppar uppstår, och dessa kan lossna och vandra upp till hjärnan. Proppar kan också vandra över från vener till artärer om det finns ett hål i hjärtats förmak (foramen ovale). Annars fastnar propparna i lungorna.

KOLL PÅ BLODTRYCKET

P-piller är en känd riskfaktor för att yngre kvinnor kan drabbas av stroke. Men p-pillerutlösta proppar i lungor och ben är vanligare.. Annars är det större risk för stroke i samband med en graviditet. Man vet inte säkert om stress påverkar, men extrem stress till exempel vid arbetslöshet, skilsmässor eller sjukdom kan öka strokerisken. Ett högt blodtryck är den största riskfaktorn, man ska absolut hålla koll på sitt blodtryck. Det kanske inte är nödvändigt vid 25 men vid 40 ska man ha koll. Det går numera att köpa bra blodtrycksmätare på Apotek så man kan mäta själv.

 

VAD ÄR STROKE?

Stroke är ett samlingsnamn där 85 % beror på hjärninfarkt med blodpropp till hjärnan, 10% på blödning inne i hjärnan (intracerebral) och 5 % på blödning mellan hjärnhinnor (subarachnoidal).. Vid en hjärninfarkt täpper en blodpropp till en pulsåder i hjärnan. Det leder till syrebrist som gör att nervceller skadas eller dör och en hjärnskada uppstår. Hjärnblödning beror på att en kärlvägg är försvagad på grund av åderförkalkning (åderförfettning) och/eller högt blodtryck.
Kärlet kan brista, vilket leder till att blod tränger ut i hjärnvävnaden.

Symtomen kommer oftamycket plötsligt. 

Förlamning, domningar eller svaghet i ansikte, armar och ben, oftast bara i ena kroppshalvan.
Förvirring.
Svårighet att tala eller att förstå.
Synstörningar på ena eller båda ögonen.
Yrsel, svindel, eller dubbelseende.
Försämrad balans och koordination.
Kraftig huvudvärk.
Man använder AKUT för att komma ihåg (engelskan FAST)
A=ansikte (halvsidig ansiktsförlamning, mungipan hänger ned)
K=kroppsdel (halva sidans arm och ben)
U=uttal (sluddrande tal9
T= tidsfaktorn (till sjukhus inom 4 -5 tim, ring 112)

RISKFAKTORER:

Rökning

Högt blodtryck

Stroke i släkten
Höga blodfetter
Diabetes
Förträngning av halspulsådern
Förmaksflimmer
Hög alkoholkonsumtion

 

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520