Smärta och ångest - fel på nerverna?

Drygt 100 000 svenskar lever med nervsmärta, en form av kronisk smärta som är både svårdiagnostiserad och svårbehandlad. Drygt 450 000 beräknas också vara drabbade av en svår form av ångest som uppträder kring vardagliga ting – generaliserat ångestsyndrom (GAD). Smärta och ångest – ”fel” på nerverna var en av de uppmärksammade programpunkterna på 1,6-miljonerklubbens Oscarsseminarium.

En färsk SIFO-undersökning visar att nästan var femte svensk lider av någon form av kronisk smärta. Kvinnor och äldre är värst drabbade. Nervsmärta (neuropatisk smärta) är en kronisk smärta som uppstår till följd av skada eller förändrad funktion i själva nervsystemet. Den tillhör ett av de mest svårbehandlade smärttillstånden.

Nervsmärtor kan ha många olika orsaker, exempelvis olycksfall, nervskada vid operation, diskbråck, infektioner (bältros), diabetes, amputation, stroke, multipel skleros (MS). De kan upplevas på många olika sätt såsom brännande, svidande, stickande, skärande, huggande, tryckande, isande eller molande. Trots mycket forskning på området vet man fortfarande mycket lite om varför den enskilde patienten drabbas av nervsmärta.

- Just nu bedrivs mycket utbildning för att läkarna ska bli bättre på att känna igen och behandla olika nervsmärtor. Forskningen tar lång tid men ökar förståelsen och vi är på väg att få viktiga upptäckter om smärtorna. Vi börjar också lära oss vad som orsakar olika typer av smärtor vilket underlättar behandlingen, säger Jörgen Boivie, Docent Neurologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Neuropatisk smärta försvårar den drabbades vardagliga liv och kan också resultera i störd nattsömn, nedstämdhet, depression, oro och ångest. En allvarlig form av ångest som beräknas drabba 5 procent av befolkningen någon gång under livet är generaliserat ångestsyndrom – GAD. GAD är ett kroniskt psykiatriskt tillstånd som periodvis utmärks av stark oro och ångest, som i sin tur leder till muskelvärk, sömnstörningar och koncentrationssvårigheter. Kärnsymtomen är en kraftig oro för framtida händelser, ett katastroftänkande kring vad som kan hända. GAD är liksom nervsmärta underdiagnosticerat och underbehandlat idag.

- Det stora hindret i dag är att diagnostiseringen av människor som lider av GAD. Många får fel diagnos eller ingen diagnos alls. Det behövs bättre kunskap i primärvården liksom bättre tillgång till farmakologiska och psykologiska behandlingsmöjligheter, säger Sergej Andreéwitch, överläkare vid Psykiatri Nordväst, Karolinska universitetssjukhuset.

Det finns idag ett flertal behandlingsalternativ för både nervsmärta och ångest. Ett av de nyare läkemedlen är Lyrica (pregabalin) som har smärtstillande, krampförebyggande och ångestdämpande egenskaper. Lyrica är idag godkänt för behandling av perifer och central neuropatisk smärta, generaliserat ångestsyndrom (GAD) samt som tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall vid epilepsi.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520