Småkärlssjuka

När de små kärlen inte fungerar

Omkring hundratusen svenskar, de flesta kvinnor, bär på sjukdomen småkärlssjuka vilket betyder risk för stroke och för tidig död. Men drabbade kvinnor får inte rätt diagnos och därmed inte heller rätt behandling. Problemen med diagnosen är att kranskärlen är rena från åderförfettning och förträngningar, alltså syns inte tillståndet på röntgen. Småkärlsjukdomen innebär att de små blodkärlen kring hjärtat inte fungerar normalt, det blir dåligt blodflöde i kärlen, hjärtmuskeln kan drabbas av syrebrist och infarkten är ett faktum. Riskfaktorerna för att drabbas är de desamma som för andra hjärtkärlsjukdomar som högt blodtryck, rökning, höga blodfetter, stress och bukfetma.

Sju av tio är kvinnor

Nästan hundratusen svenskar bär alltså på sjukdomen, sju av tio är kvinnor.  Sjukdomen ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och död i förtid och enligt den amerikanska studien WISE är dödligheten i småkärlsjuka lika stor som för bröstcancer. Men sjukdomen syns inte på vanlig kranskärlsröntgen - eftersom kranskärlen är rena. Det finns ingenting som går att öppna eller operera. Man kan inte ens se mikroförträngningar. Inga förträngningar, ingen diagnos, ingen behandling.

 

- Det är ett stort problem, säger Karin Schenck-Gustafsson, överläkare och professor i kardiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset och chef för Centrum för Genusmedicin vid Karolinska Institutet

För drygt femton år sedan var Karin en av dem som tog initiativ till studien KOK, Kvinnor och Kranskärlssjukdom. Studien visade bland annat att upp till 20 procent av de kvinnor som drabbades av hjärtinfarkt hade normala kranskärl, det vill säga att de var rena från åderförfettning och förträngningar på kranskärlsröntgen. En ny studie, med 12 000 kranskärlsröntgen från det svenska SCAAR-registret som registrerar alla kranskärlsundersökningar utförda i Sverige, visade att 80 procent av kvinnorna under 60 år som utreddes för bröstsmärta hade rena kärl, säger Karin.

 

Småkärlssjukdom innebär att det är de små blodkärlen kring hjärtat som inte fungerar normalt.  Det blir för dåligt blodflöde i kärlen, eller kärlen krampar så att det blir helt stopp. Då kan hjärtmuskeln drabbas av syrebrist, och hjärtinfarkten är ett faktum.

 

Därför drabbas kvinnor i större utsträckning än män

– Kvinnors blodkärl är mindre i förhållande till kroppsytan än mäns. Det blir lättare kramp i ett litet smalt kärl en ett större. Studier visar att behandling av småkärlssjuka är lika viktig som behandling av förträngda kranskärl med synliga förträngningar.

- Det är oerhört viktigt att de utreds ordentligt, med intensiv läkemedelsbehandling och råd om livsstilsförändringar mot riskfaktorerna. Framför allt blodtryckssänkande medicin, för högt blodtryck är oftast den största boven.

 

Hur vet man att man har småkärlssjuka i hjärtat?

Det vanligaste symtomet är smärta, framför allt vid ansträngning, berättar Karin. Andfåddhet och trötthet är också vanligt.

En annan hjärtsjukdom där kranskärlen ofta är rena är vid Broken Heart Syndrome.

Den sjukdomen drabbar nästan enbart kvinnor över medelåldern, varför vet man ännu inte. Så gott som samtliga fall har strax innan varit med om svår akut psykisk stress.  Kanske en nära anhörig dör, eller en skilsmässa. Tillståndet kan drabba tidigare helt hjärtfriska, och komma plötsligt.  Många av kvinnorna som kommer till sjukhus har mycket höga halter av stresshormonerna adrenalin och noradrenalin i blodet.

Hjärtat brister förstås inte. Det som händer är att vänster hjärtkammare blåses upp och tar formen av en ballong med smalt skaft, vilket konstateras vid ultraljud eller i samband med kranskärlsröntgen. Det orsakar hjärtsvikt och andnöd. I några fall har hjärtsvikten orsakat dödsfall. Tillståndet är snarlikt en akut hjärtinfarkt, men till skillnad från den typiska hjärtinfarkten hittar man vid röntgen inga kranskärlsförändringar, kärlen brukar vara rena. Broken Heart Syndrome behandlas i svåra fall med respirator, vattendrivande och hjärtsviktsmediciner. Efter någon vecka går både den ballongformade förändringen och hjärtsvikten tillbaka. Höga halter stresshormoner kan finnas kvar i månader, men de flesta blir helt friska.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520