Se upp med paracetamolet

vanliga värktabletter kan ge leverskador

Svenska Dagbladets uppmärksammade serie om missbruk av receptfria värktabletter har fått många att få upp ögonen för hur farligt det kan vara med mediciner, även receptfria sådana.

Är det fel eller rätt att släppa marknaden fri så unga flickor kan springa runt i vanliga affärer och förköpa sig? Fanns problemet redan innan apoteksavregleringen? Oavsett vilket, de senaste två åren har antalet personer som kommit in på sjukhus förgiftade av överdoser öka med 50%!!! Alvedon är tre gånger vanligare hos dessa och det är framför allt unga kvinnor som missbrukar tabletterna. Den typiska patienten är en tjej 15-16 år, men missbruket förekommer ända ner i 12-års åldern.

Vad kan man göra för att stoppa detta? Helt säkert kommer det att hända en del, nyligen beslutades i USA en kraftig begränsning av hur starka de receptbelagda läkemedlen med just det farliga paracetamolet (Alvedon, Panodil med flera) får vara.

Paracetamol slår i höga doser ut levern vilket leder till förgiftning och död. Även rekommenderade doser av paracetamol kan orsaka leverskador hos vissa personer. Mer än 400 människor dör och 42 000 hamnar på sjukhus varje år i USA från överdoser av paracetamol. I Sverige uppskattas att 20-40 personer årligen dör av överdos, men det finns ett stort mörkertal eftersom den receptfria marknaden är så stor. Det är lätt att överdosera. Den minsta dos som, enligt experterna i Svenska Dagbladets artiklar, gett allvarlig leverskada är fem gram på en och samma gång. Det motsvarar tio tabletter.

Av paracetamolet i värktabletterna omvandlas cirka 10 procent till ett giftigt ämne som vid höga intag undanröjer det enzym som kroppen använder för att bryta ned giftet. Du riskerar då att levern slås ut, leversvikt och motgift måste sättas in inom tio till tolv timmar. Annars krävs ofta en ny lever snabbt. Utan det dör man. Bemärk att leversvikt idag orsakas oftare av missbruk av värktabletter än av alkohol.

I USA har man nu insett att dessa läkemedel kraftigt måste begränsas. Man börjar med de allra starkaste, de receptbelagda, som alltså ska bli svagare, max 325 mg) och förses med bättre varningstexter. Men problemet kvarstår om du som ung tjej tar en hel ask receptfria tabletter. Vad kommer vi att göra i Sverige? Och när?

 

Camilla Waldenström

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520