Överviktiga personer som tränar är friskare än en smal soffpotatis!

Fysisk träning är effektiv medicin mot många olika sjukdomar!

I många fall kan motion anses vara effektivare än medicinering. Förra året publicerades en rapport som visade att medicinen Metformin kan sänka risken för åldersdiabetes med trettio procent. Men i rapporten kunde man också läsa att ändrade matvanor och promenader under två och en halv timme under en vecka hade dubbelt så stor effekt som medicinen.

Allra störst effekt har fysisk träning mot hjärt- och kärlsjukdomar. En annan viktig diagnos är åldersdiabetes som ju beror på att kroppens celler gradvis tappar förmågan att reagera på insulin. På listan finns också sjukdomar som depressioner, Parkinson och benskörhet, och i vissa fall är motionen effektiv också mot själva roten till det onda. För människor som lider av cancer och vissa andra sjukdomar bidrar träningen i första hand till att bygga upp konditionen och styrkan. När blodet flödar genom de fina kärlen i arbetande muskler förändras halterna av olika blodfetter till det bättre. Redan en knapp halvtimmes promenad ger effekt. Dock håller effekten bara i sig ett par timmar vilket är främsta skälet till att det finns anledning att röra på sig varje dag

Hjärnan

Regelbunden träning har visat sig hjälpa mot depressioner. En möjlig förklaring till detta är att fysisk aktivitet leder till att nya nervceller som bildas i hjärnan får större chans att överleva.

Fettet

Träningen gör att fettcellerna blir bättre på att snabbt omvandla det lagrade fettet till fria fettsyror, ett viktigt bränsle för kroppen

Därmed får kroppen bättre tillgång till sina egna energireserver

Skelettet

Belastning av skelettet stimulerar de celler som hela tiden bildar ny benvävnad. Fysisk aktivitet före puberteten stärker skelettet för livet men även i högre åldrar är träning bra för benstommen.

Motionera

Kom ihåg att om du har ett stillasittande arbete och inte motionerar alls på fritiden kan du sänka risken för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar med 25-30 procent genom att promenera tre kilometer tre gånger i veckan. Lägger du sedan till ett par lika långa joggingrundor i rimligt tempo också ett par gånger i veckan minskar du risken med ytterligare ca 30 procent.

Här är listan på sjukdomar som kan motverkas eller förbättras genom motion:
 • Fetma
 • Slaganfall
 • Kärlkramp
 • Högt blodtryck
 • Infektioner
 • Insulinresistens
 • Kroniskt Obstruktiv Sjukdom ( KOL)
 • Kroniskt trötthetssyndrom
 • Njursvikt
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Benskörhet
 • Parkinsons sjukdom
 • Gikt
 • Ryggont
 • Multipel Skleros
 • Hjärtsvikt
 • Ledbesvär
 • Astma
 • Cancer
 • Fönstertittarsjuka
 • Cystisk fibros
 • Depression
 • Diabetes, typ1 och Diabetes typ 2
 • Höga blodfetter
 • Fibromyalgi
 • Hjärtsvikt

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520