Ordlistan växer

När media rapporterade som mest kring SARS- epidemin dök det plötsligt upp några nya ord. Pandemi och zoonos, till exempel. Vad betyder orden och vad står de för? Och när vi ändå talar om ord, vad är skillnaden mellan bakterier och virus?

Epidemi

Utifrån kommande smittsam sjukdom som drabbar en stor del, oftast mer än 20 procent av befolkningen i ett land eller område.

Pandemi

En världsomfattande epidemi; det vill säga en utifrån kommande smittsam sjukdom som drabbar befolkningen i flera länder.

Zoonos

Sjukdomar och smittämnen som kan spridas naturligt från djur till människa.

Virus

Mikroorganismer som inte kan föröka sig utan hjälp av levande celler. För att fler viruspartiklar ska kunna tillverkas måste mikroorganismerna invadera värdceller och överta deras maskineri. Virus består av ett genetiskt material, DNA eller RNA som omges av en skyddande proteinkappa. Cellerna i våra slemhinnor, exvis luftvägarna, är särskilt utsatta för virusangrepp vilket beror på att de inte täcks av skyddande hud.

Bakterier

Encelliga mikroorganismer som kan föröka sig självständigt genom delning. Bakterier delas in i olika grupper som kan liknas vid kulor, stavar eller spiraler. Bakterier finns överallt, såväl utanpå som inuti kroppen samt i vår omgivning. De flesta är harmlösa medan en del till och med är nyttiga för oss. Vissa bakterier kan dock framkalla sjukdomar. Orsaken kan vara att de hamnat på fel ställe; en tarmbakterie i urinvägarna kan ge exempelvis urinvägsinfektion. Bakterier kan också vara konstruerade för att invadera oss.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520