Ökad trygghet för hjärtat

Text: Åsa Larsson

 

Hjärt- och kärlsjukdom är vår tids stora folksjukdom och den vanligaste dödsorsaken. Många gånger kan ändrad hjärtrytm vara svåra att upptäcka då en vanlig EKG-mätning på klinik inte alltid visar rättvisande resultat. Då kan en bärbar hjärtmonitor för hemmabruk vara lösningen – den mäter snabbt och smidigt hjärtats rytm när du vill på dygnet.

När hjärtat inte slår med normal rytm uppstår så kallade arytmier. Det kan vara att hjärtat slår för fort, långsamt eller oregelbundet och det upplevs ofta som obehagligt för den som drabbas. Många gånger är detta ofarligt. Men det är ett problem som inte bör negligeras eftersom det i vissa fall kan vara direkt livshotande. Förmaksflimmer ger en viss ökad risk för proppar som i sin tur kan orsaka stroke. Det är viktig att utreda och gör en bedömning av vad symptomen beror på och om tillståndet behöver behandlas.

Christine Granvik, 50 år, märkte en dag att hon blev andfådd vid minsta ansträngning och kvällstid framför tv:n kände hon av ett tryck över bröstet och att det var tungt att andas. Först negligerade hon det hela, trodde helt enkelt att det berodde på dålig kondition och att trycket över bröstet kanske kom av stress. Ibland tänkte hon att alltihop nog bara var inbillning. Det var inte förrän hon pratade med sin bror om vad hon upplevde som hon kom på andra tankar.

– Då insåg jag att det kanske var min tur nu. Det fanns nämligen problem med hjärtflimmer i släkten. Både min bror, min mamma och min morbror är drabbade.

Vården tog inte Christine på allvar

Christine sökte hjälp på Vårdcentralen. När hon beskrev sina symptom blev hon till en början inte betrodd. Hjärtarytmier kan uppstå när som helst på dygnet och därför kan ett EKG som mäts vid ett läkarbesök visa helt normala resultat, trots att patienten lider av hjärtarytmier. Detta beror på att man då mäter vid ett enda tillfälle, som oftast är när patienten inte har hjärtklappning eller känner av något obehag i bröstkorgen.

För att få en rättvisande bild av hjärtats rytm bör man mäta EKG flera gånger vid olika tidpunkter på dagen och under en längre period. Den typen av kontinuerlig mätning är alltså av praktiska skäl inte möjlig att göra på en mottagning. 

Så småningom blev Christine remitterad till en kardiolog som också konstaterade att hennes farhågor stämde. Hon var drabbad av förmaksflimmer, förmaksfladder och hade extra hjärtslag. Det tog drygt ett år efter de första symptomen tills hon fick sin diagnos konstaterad av specialist.

– Jag är helt säker på att om jag hade haft Coalan tidigare så hade processen varit mycket kortare från det att jag började känna hjärtproblemen tills att jag hade haft en diagnos, säger Christine.

Christine skaffade sig en Coala för att kunna känna sig trygg i sin vardag. Det är en liten hjärtmonitor i storlek som en tablettask. Den kan med stöd av en smartphone mäta och övervaka hjärtats rytm i hemmet och därefter kan en läkare eller sköterska ta del av det analyserade resultatet. Coalan är snabb och enkel att använda. Man sätter apparaten mot hjärtat och efter 60 sekunder har den läst av och analyserat resultatet. Utan krångliga sladdar och påklistrade elektroder.

I dag har Christine nästan alltid med sig sin Coala och använder den om hon till exempel känner ett tryck över bröstkorgen eller om det är tungt att andas.

– Då tar jag upp den ur väskan, sätter den mot bröstet och läser av på telefonen. Att få bekräftat att det är flimmer eller ett extra hjärtslag och inget annat gör att jag känner mig lugn. Det är bra att veta att inget annat tillstött. Coalan har betytt oerhört mycket för min trygghet, förklarar hon.

Förmaksflimmer är en av de vanligaste hjärtrytmrubbningarna och risken för att drabbas ökar bland annat med åldern.

Ökad service med smidig manick

Universitetssjukhuset i Lund vill öka tryggheten för sina patienter. De har därför investerat i Coalor som initialt kommer att användas för flimmerpatienter som kommer på återbesök.

– Eftersom man kan låna hem den och den är smidig att använda får patienten möjlighet att mäta EKG i hemmet och under en längre period, säger Hans-Jörgen Nilsson, överläkare i arytmi vid kardiologen vid SUS i Lund.

Han försäkrar att Coalan, trots till synes ganska anspråkslösa utseende, är mycket teknisk avancerad och säker i sin mätning och analys. Dessutom är den enkel att använda för de patienter som får med den hem.

– Man använder sig av två olika mätpunkter – på bröstet och de båda tummarna. Det ger ett säkert resultat, säger kardiologen.

Mätvärdena skickas till en app i mobilen där patienten kan se resultatet direkt. Känner han eller hon sig osäker finns hjärtmottagningen tillgänglig på telefon och erbjuder kvalificerad hjälp och stöd.

– En fördel är att sköterskorna kan dela ut den till de patienter som kommer på återbesök. Om de fortfarande upplever problem kan de numera alltså få med sig en Coala hem direkt och behöver inte invänta en tid hos en läkare, avslutar Hans-Jörgen Nilsson.

Faktaruta om hjärt- och kärlsjukdom

I Sverige är cirka 1,9 miljoner människor drabbade av hjärt- och kärlsjukdom.

Ungefär 300 000 svenskar har förmaksflimmer, vilket är en form av hjärtrytmrubbning.

Risken för förmaksflimmer ökar med åren och drabbar ungefär 6 procent av alla som är 60 år eller äldre.

Förmaksflimmer är en vanlig orsak till blodpropp i hjärnan och därmed stroke, slaganfall. Varje år får 6 000 svenskar stroke till följd av förmaksflimmer.

Källa: Hjärt-Lungfonden

 

Du kan hjälpa Coala och forskningen genom att delta i The Red Heart Study. 

Klicka här för att läsa mer och göra din anmälan.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520