Nytt läkemedel minskar risken för återfall av bröstcancer

Varje år drabbas drygt 6 000 svenska kvinnor av bröstcancer. De flesta opereras.

Tre fjärdedelar av kvinnorna har så kallade hormonkänsliga tumörer som växer till sig med hjälp av det kroppsegna östrogenet och därför får dessa kvinnor även antihormonmedicin för att minska återfallsrisken.

Sedan många år används det väl beprövade preparatet Tamoxifen.

Trots att fem års medicinering är obligatorisk har ändå 14 procent av kvinnorna återinsjuknat. För någon månad sedan godkändes ett nytt medel, Arimidex, ett preparat som visar betydligt bättre siffror. De vanligaste biverkningarna illamående, blodvallningar och torra slemhinnor tycks vara mindre uttalade jämfört med Tamoxifen. Sedan två år tillbaka har Arimidex använts i Sverige på personer som fått återfall i sin bröstcancer och som passerat menopausen. Och nu anser läkemedelsverket att preparatet är så beprövat att det kan sättas in direkt efter den första bröstcanceroperationen.

74 procents chans att överleva

  • Nästan en tredjedel av all cancer hos kvinnor är bröstcancer. Risken att drabbas är ca 10 procent.
  • Främst äldre kvinnor drabbas. Två tredjedelar är över 60 år. Mindre än fem procent är under 40 år.
  • Chansen att överleva i 10 år är 74 procent
  • Cirka 1.500 kvinnor dör årligen i bröstcancer - eller fyra kvinnor varje dag. Ökningen har varit 1.6 procent per år under de senaste 20 åren

Olika stadier av bröstcancer:

  1. Cancerceller påträffas i en lob eller mjölkgång
  2. Cancern har spridit sig till omkringliggande bröstvävnad
  3. Spridning har skett även till närliggande lymfkörtlar
  4. Lokalt avancerad bröstcancer. Tumören kan vara mer än 5 centimeter i diameter och kan ha spridit sig till lymfkörtlar eller annan vävnad i närheten av bröstet.
  5. Sjukdomen har metastaserat, det vill säga skapat dottertumörer. Då kan cancern ha spridit sig från bröstet och lymfkörtlarna i armhålan till andra delar av kroppen.

Samtidigt ska vi komma ihåg att Sverige är bäst i världen på bröstcancer.

I Sverige överlever fler bröstcancerpatienter än i något annat land i världen, hela 82,6 procent. De nordiska länderna har överhuvudtaget högst överlevnad för alla typer av cancer. Orsaken är att man här upptäcker cancern tidigare, är bättre på att behandla den och framförallt har de resurser som krävs.

källa: netdoktor, Gunilla Björk, gynekolog

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520