Kvinnor får sämre vård

Kvinnor får sämre vård

 • Kvinnor under 50 år har mer än dubbelt så hög dödlighet i hjärt- kärlsjukdom som män.
 • Kvinnliga med hjärtinfarkt får vänta längre på undersökning och EKG-tagning än män.
 • Män har 1,5 gånger större chans att få by-passoperationer än kvinnor.
 • Kvinnliga hjärtpatienter får i genomsnitt vänta 10 minuter längre på ambulans.
 • Efter beslut om hjärtoperation får kvinnor i genomsnitt vänta ett dygn längre än män innan operationen genomförs.
 • Kvinnor får sämre efterbehandling vid stroke.
 • Kvinnor med gråstarr ser sämre än män, när de väl opereras.
 • Kvinnor med artros är mer handikappade än män, när de väl opereras.
 • Mäns läkemedel kostar mer per recept.
 • Kvinnor får vänta längre på dialys och njurtransplantation.

Källa: (O)jämställdhet i hälsa och vård, Sveriges kommuner och landsting (2007).

 

Vi måste höja våra röster för att höras!

 • Var tredje kvinna avstår från att söka vård för att inte upplevas som klagande.
 • Fler än hälften har avstått från läkarbesök för att inte uppfattas som hypokondrisk.
 • Åtta av tio kvinnor har blivit förolämpade i mötet med sjukvården.

Källa: United minds/cint (2008)

 

Lyssna till ditt hjärta, kvinna!

Förutom ihållande smärta eller tryckkänsla i bröstet får en del kvinnor också andnöd, illamående och oro som enda symptom på infarkt.

Maria Ullsten
Tidningen Fönstret

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520