Kolesterolsänkare minskar antalet hjärtinfarkter och stroke hos patienter med högt blodtryck

Mellan 35 och 40 procent av patienterna med högt blodtryck har också en för kolesterolhalt och vice versa. Undersökningar har emellertid visat att det är mer sannolikt att patienter med högt blodtryck behandlas för sin åkomma än att patienter med högt kolesterolvärde gör det. Det uppskattas att upp till 150 miljoner personer över hela världen med hög kolesterolhalt antingen aldrig diagnostiserats eller inte nått önskade kolesterolhalter med behandling.

Nu visar en stor studie, ASCOT, (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) att behandling med kolesterolsänkande medicin kan minska antalet hjärtinfarkter och hjärtdöd med 36 procent, samt stroke med 27 procent hos patienter med högt blodtryck och normala eller måttligt förhöjda kolesterolnivåer.

Studien presenterades i våras vid den amerikanska hjärtläkarkongressen i Chicago.

- Ascotstudien ger ett klart besked att det är effektivt att behandla även normala och lätt förhöjda kolesterolvärden hos patienter med högt blodtryck och andra riskfaktorer. Det visas av det minskade antalet hjärtinfarkter, hjärtdöd och stroke hos dem som deltar i studien. Hittills har dessa patienter inte fått rutinmässig behandling för att sänka kolesterolvärdena, säger docent Jan Östergren vid Karolinska sjukhuset, medlem i styrkommittén och koordinerande läkare för de prövare som ansvarar för de drygt 4.000 svenska patienter som ingår i studien.

Patienterna i Ascotstudien som fick den kolesterolsänkare som prövades hade totala kolesterolnivåer på upp till 6,5 mmol/l. Generellt sett är det inte praxis i Europa att behandla patienter på denna nivå och utan tidigare hjärtproblem med kolesterolsänkande mediciner.

Samtliga deltagare i studien, som finansieras av Pfizer, och omfattar 19.342 medverkande patienter, bland dem 4.069 svenskar, har alla högt blodtryck och åtminstone tre andra riskfaktorer som till exempel att vara 55 år eller äldre, rökare eller diabetiker.

(källa: Pfizer information)

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520