Hjärt- och kärlpatienter når inte behandlingsmålen

Ny studie visar: Hjärt- och kärlpatienter når inte behandlingsmålen

Närmare 60 procent av högriskpatienterna för hjärt- och kärlsjukdomar riskerar att misslyckas med att uppnå sina målvärden för kolesterol visar ny studie som presenterades på European Society of Cardiology Congress (ESC) 2007.

Studien genomfördes i Frankrike och undersökte drygt 2 700 patienter med risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Den visade att andelen patienter som uppnådde sina målvärden var lägre bland högriskpatienterna än bland övriga grupper i studien.

- För patienter som uppvisar flera riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar är det mycket viktigt att uppnå behandlingsmålen för kolesterol. Men idag är det dessa högriskpatienter som är de som är sämst på att uppnå sina målvärden. Detta visar hur viktigt det är med effektiv vård och att alternativa behandlingsstrategier såsom kombinationsbehandling i större utsträckning borde övervägas för högriskpatienter, menar professor Lars Rydén, professor vid enheten för kardiologi, institutionen för medicin vid Karolinska Institutet.

Under ESC presenterades också nya riktlinjer för kolesterolbehandling. Här finns flera förslag till bättre behandling, såväl vid råd om livsstilsförändringar som vid behandling med olika läkemedel. De behandlingsmål som föreslås i de nya europeiska riktlinjerna är striktare än de nuvarande. ESC rekommenderar ett LDL-målvärde på 2,0 mmol/l för diabetiker och för patienter med hjärtkärlsjukdom, vilket är lägre än tidigare rekommendationer. Dessa patienter behöver ofta en kombination av olika läkemedel för att nå de nya rekommenderade målvärdena.

I Sverige lider mer än en miljon människor av hjärt-kärlsjukdomar. En av de viktigaste riskfaktorerna är för höga kolesterolvärden, och förekomsten ökar. Varje år dör cirka 25 000 svenskar i kranskärlsjukdom, varav cirka 16 000 i hjärtinfarkt.

 

Om MSD och Schering-Plough

Merck Sharp & Dohme och Schering-Plough är två världsomspännande och forskningsinriktade företag som utvecklar och marknadsför läkemedel och vaccin. Företagen har ett partnerskap kring kolesterolbehandling och marknadsför produkten EZETROL tillsammans.

Om EZETROL® (ezetimib)

Ezetimib är en kolesterolupptagshämmare, den första i en ny klass av lipidsänkande läkemedel som selektivt hämmar upptaget av kolesterol från tarmen. Statiner, som simvastatin, rosuvastatin och atorvastatin, hämmar kolesterolsyntesen i levern. Dubbel hämning av källorna till för höga kolesterolvärden uppnås när ezetimib ges samtidigt med en statin. Dubbel hämning sänker totalkolesterolet signifikant mer effektivt än hämning av endast en av källorna.

 

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520