Detta är den skadliga stressen

Stress är en etablerad riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Långvarig negativ stress skapar en obalans i kroppen som gör oss mer mottagliga för sjukdomar. Vid stress fungerar våra kroppar på samma sätt i dag som de gjorde hos våra förfäder. När fara hotar reagerar kroppen intuitivt. Hjärnan sänder signaler som får hjärtat att slå fortare. Musklerna spänns. Stresshormoner utsöndras i blodet för att frigöra nödvändig energi. Smärttröskeln höjs. Blodet blir mer trögflytande för att vi inte ska förblöda om vi skadas. När kroppen går på högvarv koncentreras all energi på att vi ska prestera vårt allra bästa. Organ som matsmältning och fortplantning går på sparlåga eftersom de inte behövs i en kamp på liv och död. När hotbilden är borta går kroppen tillbaka i normalläge, slappnar av och återhämtar sig inför nästa uppladdning.


STÄNDIGT BEREDSKAPSLÄGE

Så länge kroppen ges tillfälle att återhämta sig kan akut stress vara den positiva kraft som gör att vi klarar av svåra utmaningar. Om vi däremot ofta reagerar med kraftig stress, även när det egentligen inte behövs, kan stress vara skadligt. Får vi ingen möjlighet att återhämta oss mellan uppladdningarna försämrar stressen i stället vår prestationsförmåga. Om kroppen ständigt står i beredskapsläge kommer kroppen i  obalans och en sådan konstant anspänning sliter hårt på kroppen Långvarig stress och  stress utan möjlighet till återhämtning är skadlig både för kropp och själ och kan leda till många symtom, sjukdomar och problem med hälsan.

METABOLA SYNDROMET 

Det varnas ofta för det metabola syndromet som sambandet mellan typ 2-diabetes, högt blodtryck, blodfettsrubbningar och bukfetma kallas. Långvarig stress ökar risken för metabolt syndrom, som i sin tur innebär en betydlig ökande risk för att insjukna i
kranskärlssjukdom eller stroke. Långvarig stress ökar också risken för de enskilda  riskfaktorerna som ryms inom det metabola syndromet, framför allt högt blodtryck och
blodfettsrubbningar. Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) (cystor på äggstocken) kallas kvinnans metabola syndrom, har allt enligt ovan plus för öga testosteronnivå i blodet ledande till manlig behhåring typ skäggväxt).

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520