Det är viktigt att lyfta sjuksköterskans roll

Eva Bertilsdotter   Joakim Andersson   Ami Hommel   Linda Olofsson

 

Det här är sjuksköterskornas och barnmorskornas år men istället för festens år har året fått den tuffaste starten man kan tänka sig, särskilt för alla inom vården. Vi har träffat Ami Hommel, ordförande svensk Sjuksköterskeföreningen, som slår världens hårdaste slag för sjuksköterskan betydelse.

Av Maria Roswall

2020 är året svensk sjuksköterskeförening definierar som ”ett år för att lyfta och stärka sjuksköterskor som innovativa ledare som förvandlar hälso- och sjukvård”. Att vi då drabbas av Covid19, där alla inom vården blir om möjligt ännu mer viktiga är nästan skrämmande, eller vad säger du Ami Hommel som varit med och arbetat för att göra det här året extra speciellt.

- Nursing Now är nu inne på tredje året, och det skulle avslutas storstilat med att vi skulle fira sjuksköterskorna och barnmorskornas år som WHO utlyst 2020 till – att det är vårat år. Och så händer det här… Vi drabbas av Covid och alla evenemang antingen utgår eller flyttas framåt i tiden. Vi hade många evenemang inplanerade, bland annat skulle vi ha en budkavel som skulle gått från norr till söder i mars, sjuksköterskor skulle springa lite olika streckor. Oerhört tråkigt att ställa in allting, när vi faktiskt skulle fira med trevliga engagemang, blir en besvikelse men på något vis har det ändå blivit sjuksköterskornas år men på ett tufft sätt. Betydelsen av sjuksköterskor för att rädda liv skrivs det om varje dag nu, säger Ami och vi kommer in på vad den här tuffa tiden ända kanske kan lära oss. För visst är det så att vi alltid lär oss något, särskilt av motgångar.

- Jag hoppas det här leder till att politiker inser hur viktiga sjuksköterskorna är, och tar på allvar att de måste stöttas, både med att få den livsviktiga återhämtningen, med god arbetsmiljö och med välförtjänt lön. Särskilt återhämtningen är avgörande, det är för att sjuksköterskor inte får semester garanterad som så många nu säger upp sig nu.

Sjuksköterskor har länge varit hårt pressade både arbetsmässigt och lönemässigt, det är ingen nyhet, och Ami vill understryka vikten av att det finns en maxgräns för vad man orkar med, även för en luttrad person inom vården.

- Om man inte får möjlighet att göra de omvårdnadsåtgärder som man vill, för att det inte går att hinnas med, då mår man till slut så dåligt av pressen att man inte orkar. Och där behöver vi ha ett ledarskap som gör det möjligt för sjuksköterskor att utföra excellent omvårdnad, det går inte när man sparar in pengar om och om igen.

Kompetens måste värderas

WHO uppmanar världens länder att efterfråga sjuksköterskor och barnmorskors kompetens, att ge dem inflytande i hälso- och sjukvårdspolitiken, vilket innebär att sjuksköterskor med såväl ansvar som mandat och befogenheter måste finnas med i alla olika ledningsnivåer inom hälso- och sjukvård och omsorg, något Ami menar är oerhört viktigt.

- Det ger en kraft för sjuksköterskorna, att de känner att nu har WHO gått ut med det, en viktig uppmaning som gör att det går att ställa krav, då måste beslutsfattare och politiker ta det på allvar.

Nu har erat år börjat Ami, och det med råge. Vad tror du om det här tuffa året?

- Problemet är att vi har fördubblat antalet intensivvårdsplatser men vi har inte fördubblat antalet sjuksköterskor så ja, det blir ett tufft läge. En del intensivvårdssjuksköterskor har lyssnat på ropen på hjälp och kommit tillbaks till den offentliga vården som de lämnat för att förhållandena är för dåliga. Men nu säger sjuksköterskor upp sig för att de inte får någon garanterad semester . Det är verkligen inte ok. Sjuksköterskor behövs inom all hälso- och sjukvård men också inom omsorgen och särskilt viktig inom äldreomsorgen. I Sverige finns endast 2% specialistutbildade sjuksköterskor inom vård av äldre, var femtonde anställd inom äldrevården är sjuksköterska. Tittar vi på Norge är var femte anställd inom äldrevården sjuksköterska. Arbetsmiljön och lönen påverkar absolut, och många är tacksamma för hejaropen som kommer nu, men tyvärr är det många som inte orkar med den arbetsbelastning som råder nu.

Vad lär vi oss och vad tar vi med oss?

- Jag hoppas att alla dom som jobbat i frontlinjen får extra semester, minst en vecka, för att få möjlighet att rehabilitera sig själva. Du kan jobba hårt med långa arbetsdagar under några veckor men du MÅSTE veta att det sen kommer semester och återhämtning. Som det är nu är det tuffa att inte veta om man får någon semester över huvud taget. Man måste få veta att det hårda jobbet man utför också leder till en semester med familjen i slutet.

- Det som är farligt nu är att får man inte återhämtningen riskerar vi att den psykiska och etiska påfrestningen blir för stor. Sjuksköterskor kommer säga upp sig, trots att de älskar sitt arbete, många kommer inte orka jobba kvar inom sjukvården. Det är oerhört farligt för patientsäkerheten om det blir så, vi behöver allt stöd vi kan få.

Det är skört läge nu.

- Det är väldigt skört läge nu, det är det. Ledarskapsfrågorna måste tas på allvar, de är A och O, sjuksköterskorna måste bli värderade för den kompetens de bidrar med.

Vi kommer in på de höga krav som ställs på sjukvården i sådana här speciella tider och jag frågar Ami hur det är det att vara sjuksköterska i dag?

- Det är fantastiskt att kunna bidra men samtidigt är det en etisk, psykisk, fysisk och social påfrestning som är oerhört tung. Att jobba på IVA med dessa patienter, med tuffa val som måste göras, det är jobbigt. Alla val som måste göras, i full mundering, ringa anhöriga allt som måste göras. Det sliter väldigt och därför är det så oerhört viktigt att de vet att det kommer en återhämtning, en paus efter det hårda jobbet.

Har du jobbat 20 år på en mottagning mycket dagtid och så plötsligt ska du jobba natt på en Covid-avdelning, det är en oerhörd påfrestning.

Varför valde du att bli sjuksköterska?

- Jag som många andra som väljer att läsa till sjuksköterska och stanna kvar har ett kall för att göra gott. Min bana inom sjukvården är lång. Jag började som städerska och sen blev jag sjukvårdsbiträde och sen sjuksköterska, sen forskning och idag är jag professor. Som sjuksköterska ser du möjligheter att göra saker, att utveckla. Vi är eftertraktade, det finns möjligheter. Vi har bara 20% män, vi är mest kvinnor så ja, lönerna är låga. Ingen läser till sjuksköterska för att tjäna pengar, så är det!

Till den viktiga fråga, vad kan vi göra för att stärka sjuksköterskor- och barnmorskornas viktiga roll?

- Jag tror att vi behöver ha en opinion där fler sjuksköterskor finns på ledningsnivåer för att vara med och ta beslut när det gäller omvårdnad. En god arbetsmiljö och värdig lön är också viktigt, så att de stannar inom den offentliga vården där flest patienter finns. Jag tror att sjuksköterskorna behöver få något liknande lärarlyftet, att man lyfter att för patienterna behöver man ha sjuksköterskor. För att vården ska bli säker. Jag vill att sjuksköterskor ska kunna arbeta kvar på sin arbetsplats och utvecklas så länge de själva vill.

Vi pratar om det viktigt i att lyfta professionen, att det är en viktig del att man har ett livslångt lärande, att får en livslång professionell utveckling.

- Att man kan vara kvar kliniskt på en avdelning och lära och utvecklas tycker jag är viktigt. Våra sjuksköterskor har en gedigen akademisk utbildning som måste värdesättas, säger Ami med eftertryck.

Hur kan vi själva ta hand om oss på bästa sätt?

- Alla människor behöver titta över sin livssituation, få in daglig motion och frisk luft. Det bästa man kan göra är att ta hand om sig själv, sin kropp och sin familj. Det här med ”hemmester” tycker jag är bra, att vara i sin närort med familjen, att tänka efter mer vad gäller konsumtion.

- Vi har ju fantastiska digitala verktyg så det går utmärkt att ”umgås” med nära och kära även utan att ses rent fysiskt. Att ha möten på exempelvis Zoom är väldigt givande! Jag reser mycket och har alltid Facetimat mycket med mina barn och barnbarn.

Sist men inte minst, vad ser du allra mest fram emot just nu?

- Det är att det lugnar ner sig med Covid 19 så att all sjukvårdspersonal får en chans att återhämta sig. Att vi får bra väder så att alla får en fin sommar som gör att vi kan vara ute och umgås i våra närområden – och att då Covid 19 lugnar ner sig. Personalen

måste få chans att återhämta sig och det är därför jag önskar en varm, fin sommar så att man verkligen kan vara ute.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520