Demensen kan vänta! Livsstilen kan fördröja insjuknandet


Alzheimer och andra typer av demens skjuter i höjden, inte bara i Sverige utan i hela Europa. I Storbritannien väntas en stor grupp av i dag till synes välmående 60 - åringar ha insjuknat i demens inom 10 år. Forskare pratar om en ökning på 70 procent.
Det är människor som måste tas om hand, människor som behöver boende och omsorg. Största riskfaktorn för demens är naturligtvis åldrandet, men man måste inte bli dement för att man blir gammal. Ungefär 50 procent av all demens kan kopplas till livsstilen. Förr trodde man att demens enbart handlade om gener och ålder men i dag vet man bättre.


Livsstilsförändringar är bästa förebyggande metoden, och det är en stor fördel att börja i tid. Förändringarna kan komma redan i medelåldern, så tidigt som 20-30 år innan demensen slutligen bryter ut.
Miita Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet i Solna har i tidningen Må Bra identifierat 8 riskfaktorer som vi faktiskt kan påverka själva:


• Fysisk inaktivitet
• Dålig, ensidig kost
• Hög alkoholkonsumtion
• Rökning
• Fetma
• Diabetes
• Högt blodtryck
• Psykosociala faktorer som stress och depression

 

Frågan har ställts om vanliga, receptfria mediciner påverkar risken för att drabbas. Enligt en studie som publicerats i Journal of the American Medical Association påtalas risker med vanliga över disken mediciner. Studien har tittat på äldre sorters antihistaminer, mediciner mot inkontinens, samt receptfria sömnhjälpmedel. Professor Shelley Grey som ledde studien, säger att hennes slutsats är att de som tar dessa mediciner kan ha en 10 procents högre risk för att drabbas av Alzheimers. Man ska komma ihåg att bara för att en del mediciner säljs receptfritt är de, liksom naturpreparaten, inte harmlösa, de ger effekter, och framförallt i oreglerade doser. Kanske ska man framöverallt se till hur man använder preparaten. Då och då i utsatta lägen kan man behöva lite hjälp men många personer använder dessa mediciner dagligen.
Man kan skydda hjärnan på många sätt, genom att vara aktiv och träna hjärnan med läsning, korsord och andra knepigheter. Träna också kroppen, det har stor betydelse för välmående och livskänsla. Har du diabetes eller högt blodtryck är det extra viktigt att du försöker hålla det under kontroll, med eller utan mediciner. Övervikt i medelåldern är kopplat till demens. Försök att undvika stress, det skadar både hjärna och kropp.
Demens och Alzheimer är vanligare hos typ 2-diabetiker. Varför vet man inte riktigt, om det beror på förhöjda sockernivåer, insulinnivåer, blodfetter, blodtryck eller kanske något med blodflödet i hjärnan som orsakar det högre genomsnittet. Olov Rolandsson, professor vid institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin säger till Dagens Medicin att problemet också är att vi har en åldrande befolkning och med den ökar åldrandets sjukdomar. Finns det då en överlappning där emellan, en sjuklighet där den ena beror på den andra och det finns påverkningsbara mekanismer behöver vi hitta dem. Vad i diabetessjukdomen är det som påverkar, och vilka minnesjukdomar kan på verkas? Forskarna vid Umeå på Norrlands Universitet söker svaren, och studien där ett fyrtiotal personer medverkar beräknas vara färdig senare i år.


När är det dags att söka hjälp?

Att glömma namn är vanligt och betyder inte annalkande demens. Inte heller om du plötsligt glömmer var du parkerat bilen eller lagt paraplyet. Men om just den glömskan också innefattar att du tappar bort dina bokade tandläkartider eller samtal du haft tidigare under dagen, eller glömmer människor du nyligen mött kanske du ska se upp. Är du också initiativlös, isolerar dig, har ångest, eller om omgivningen reagerar på att du blivit annorlunda bör du söka läkare. Man kan vara på väg in i en depression, ha vitaminbrist eller någon annan sjukdom, men det kan också vara början på en demens. Är det början till en Alzheimers finns det bra bromsmediciner – sjukdomen går inte att bota men medicineringen kan ge flera bra år.


All rörelse tränar hjärnan

Alla vet att motion är bra för det mesta, och att du mentalt känner dig yngre när du tränar. Du behöver inte följa ett specifikt program, för att förbättra dina kognitiva funktioner. Det viktigaste är att du verkligen rör på dig. Du förbättrar din kognitiva hälsa vid vilken ålder som helst och med vilken väg som helst, bara du använder din kropp. Möjligen kan man tänka på att explosiv styrketräning är mycket effektivt. Det man motverkar med explosivitet är muskelförtvining, så kallad sarkopeni. Sarkopeni är en central men bortglömd orsak till funktionsnedsättningar, åldrande och för tidig död bland äldre. Kvinnor som från början har mindre muskelmassa än män är extra utsatts.Explosiva övningar kräver ingen extra utrustning, det handlar t ex om att resa sig snabbt ur sittande ställning flera gånger i följd.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520