Borreliautslag annorlunda hos kvinnor

"Fel" form på kvinnliga borrelia-utslag

Kvinnor får oftare borrelia än män. Men, enligt en avhandling från Lund, får de får sällan de klassiska ringformade utslagen som är förknippade med dessa infektioner.

I Blekinge drabbas varje år cirka 500 individer per 100 000 invånare av borrelia. Erythema migrans – den tidiga hudmanifestationen av borrelia som avhandlingen fokuserar på, drabbar närmare 80 procent av fallen.
Infektionen kan även drabba leder, hjärta och nervsystem.

Louise Bennet, allmänläkare vid Tullgårdens vårdcentral i Karlskrona, har i sin avhandling undersökt 54 kvinnor och 64 män som drabbats av en borreliainfektion under en treårsperiod. Alla utslag fotograferades och prover togs för att fastställa vilka bakteriestammar som hade infekterat patienterna.
Studien visar att det finns tydliga könsskillnader när det gäller borrelia-infekterade patienter. Framförallt handlar det om skillnader när det gäller utslagens utseende.

- Tidigare har man i vården fokuserat på att utslagen i form av erythema migrans är klassiskt ringformade. Men våra studier visar att så inte är fallet, framförallt inte hos kvinnor, säger Louise Bennet.

Studien visar att bakteriestammen Borrelia afzeli som stod för 74 procent av borreliainfektionerna oftast ger klassiska ringformade märken hos män, men oftast icke ringformade märken hos kvinnor. När det gäller den mindre vanliga Borrelia Garinii tycks denna bakterie oftast ge icke ringformade utslag hos både män och kvinnor. Kontrollera alltid misstänkta utslag, det kan alltså vara en borreliainfektion även om den inte ser typisk ut.

Fler risker för kvinnor

Risken att överhuvudtaget drabbas av erythema migrans skiljer sig också mellan könen. 20 procent fler kvinnor än män fick utslag.

- Att fler kvinnor än män får utslag som dessutom inte är klassiska medför sammantaget en ökad risk för att kvinnor feldiagnostiseras och att de inte får behandling i tid. Det ökar i sin tur risken att kvinnor drabbas av en spridd borreliasjukdom, vilket kan ge mycket besvärliga konsekvenser säger Louise Bennet. Detta bekräftas av en annan studie hon gjort, som visar att 8 procent fler kvinnor än män drabbas av en spridd borelia infektion med exempelvis neurologiska besvär under en treårsperiod. Med anledning av könsskillnaderna när det gäller borrelia och att negativa konsekvenser tenderar att drabba kvinnor i större utsträckning än män, anser Louise Bennet att kvinnor måste komma i centrum för borreliaforskningen.

Mattias Grundström Mitz, Dagens medicin.


Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520