BMI direkt ger stöd till viktminskning

Har du högt blodsocker, högt blodtryck eller högt kolesterol? Är ditt BMI över 25? Då är det kanske dags att göra något åt dina extrakilon.

Men det kan vara svårt att stå emot frestelser och att ersätta sina vanor med ett nytt beteende. Det behövs motivation, stöd och kunskap för att kunna lägga om sin livsföring. Sjuksköterskorna på BMI Direkt kan hjälpa dig med just det.

Det enklaste sättet att beräkna normalvikt och övervikt är BMI, Body Mass Index. Gränsen för övervikt går vid BMI 25. Hela 36 procent av svenskorna har ett högre BMI. Bland männen är det ännu fler, 51 procent, som är överviktiga. Det är alltså många som brottas med viktproblem.

När man ska skaffa sig nya, hälsosammare vanor är det viktigt med stöd, uppmuntran och råd som fungerar. Det handlar om att bli sedd, både när det är motigt och när man har varit duktig. Behoven är individuella och inte alltid lätta att uttrycka i en grupp eller under ett kort besök på en vårdcentral. Men alla som är överviktiga och behandlas för högt blodtryck, höga blodsockervärden eller förhöjda kolesterolvärden vinner på en viktnedgång.

Om du vill få individuellt anpassade råd om mat och motion av legitimerade sjuksköterskor kan du ringa BMI Direkt, Roches stödtjänst för professionell viktminskning. Samtalen till BMI Direkt är kostnadsfria. Många som ringer uppskattar att samtalet är enskilt och anonymt eftersom övervikt och levnadsvanor är högst personliga angelägenheter.

Två servicenivåer

Sjuksköterskorna Margareta och Jens som arbetar på Roche BMI Direkt är helt på det klara med vad de bidrar med. De har lång erfarenhet av att behandla patienter med övervikt och fetma.

– Tanken med BMI Direkt är att erbjuda professionellt stöd för dem som vill gå ned i vikt. Antalet patienter med viktproblem blir hela tiden fler och behovet av stöd är mycket stort, säger Elisabeth Gottfridsson, produktchef på Roche.

Och båda är kostnadsfria

  • En allmän rådgivning för alla som har frågor om övervikt och viktminskning. Hit kan alla ringa utan kostnad.
  • Ett specialanpassat viktminskningsprogram för patienter som behandlas med Xenical. Här blir man medlem.

Medlemmar i BMI Direkt får tillgång till ett speciellt framtaget viktminskningsprogram, som sträcker sig över nio månader, med aktiv uppföljning via telefon och brev. De får handboken Matmedveten, cd-skivan Max 30 och löpande information om motion och kosthållning.

– Våra medlemmar kan ringa hur ofta de vill och ställa frågor. Dessutom får de också en aktiv uppföljning eftersom vi ringer upp varje person vid tio tillfällen under programmets gång, berättar Margareta, legitimerad sjuksköterska.

BMI Direkt har öppet vardagar mellan klockan 9 och 18. Telefonnumret är 020-740 740. På Internet finns hemsidan www.bmidirekt.se

Expertpanel granskar kvaliteten

BMI Direkts behandlingsprogram är utformat av dietister tillsammans med experter inom motion och beteendeförändring. Målet är en långsiktig och säker viktminskning. En expertpanel granskar programmets medicinska kvalitet.

Den medicinska expertpanelen består av:

  • Jarl Torgersson, docent och verksamhetschef vid medicinkliniken, Norra Älvsborgs Länssjukhus i Trollhättan
  • Thomas Kjellström, docent, Helsingborgs Lasarett
  • Hélene Bertéus Forslund, dietist, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Så fungerar Xenical

Xenical påverkar ett enzym i magen som gör att kroppens fettupptag minskar med omkring 30 procent. Det leder till viktnedgång. Behandlingen bidrar också till nya matvanor med fettfattigare kost, vilket underlättar för den som vill behålla den nya vikten.

Ursprunget till läkemedlet är en svamp på Mallorca. Behandlingen är mild, medicinen passerar bara mag- och tarmkanalen, går inte ut i blodet och påverkar inte annan läkemedelsbehandling. Studier visar att Xenical leder till viktminskning, mindre midjemått, lägre kolesterolhalter och mindre risk för att insjukna i diabetes.

BMI-räknare

Den som har tillgång till Internet kan enkelt räkna ut sitt BMI – gå in på BMI Direkt, www.bmidirekt.nu och fyll i längd och vikt. Då räknas BMI-värdet fram automatiskt.

BMI – räkna så här
Exempel – om du är 1,68 lång och väger 78 kilo:
1,68 x 1,68 = 2,8
78 / 2,8 = 27,8 BMI

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520