Blodproppar – den bortglömda folksjukdomen

En av våra största folksjukdomar är blodproppar. Om proppen sitter i huvudet eller hjärtat kan en stroke eller hjärtinfarkt uppstå. Tack vare bättre behandling och nya läkemedel har dödligheten i hjärtinfarkt halverats.

Att drabbas av blodproppar är mycket vanligt, särskilt när man blir äldre. Den största faran med blodproppar är att de kan sätta sig i huvudet eller runt hjärtat. Då uppstår en stroke eller en hjärtinfarkt.

Blodproppar som sitter i benen kan också vara mycket smärtsamt och obehagligt. Det finns metoder att ta bort dessa genom operation. I vissa fall är det inte möjligt att avlägsna proppen, den sitter illa eller musklerna har förstörts så att det istället krävs amputation.

Blodproppar är en av våra vanligaste folksjukdomar, fler än 100 000 har det i Sverige. Trots att så många personer drabbas är allmänhetens kunskap om sjukdomen låg.

Nya mediciner och bättre behandling har gjort att dödligheten har minskat på senare år. Mellan 2006 och 2016 har antalet avlidna i hjärtinfarkt halverats i Sverige, enligt en rapport från HjärtLungfonden. Denna positiva utveckling ska vi självklart fortsätta, men det kräver mer kunskap om riskfaktorer och hur blodproppar kan förebyggas.

Förebygg med rörelse

Ett problem i samband med blodproppar i benen är att patienterna ofta diagnosticeras sent. Patienten märker inte av den eller tror att det är något annat. Därför är det viktigt att göra egna förebyggande insatser.

Det första och enklaste sättet att förhindra uppkomsten av blodproppar är att röra på sig. Blodproppar hänger ihop med stillasittande och att musklerna inte får arbeta. Personer med kontorsarbete löper därför högre risk än de som rör på sig om dagarna. Ståskrivbord och många kaffepauser – utan fikabröd - kan därför vara bra för hälsan. På äldre dagar är långpromenader och regelbundna ”upp och hoppa”-avbrott bra tips för att minska risken för att det ska uppstå blodproppar.

-        Rökning och övervikt är andra riskfaktorer för blodpropp som är påverkbara. Sen finns det även en ärftlig komponent i detta, säger Tomas Täckström som är kardiolog och medicinsk rådgivare inom Hjärta-Kärl.

För den som drabbats av blodpropp finns det behandling i form av blodförtunnande medicin. Den tas då i förebyggande syfte eftersom risken att drabbas en gång till är hög. Medicinsk behandling i kombination med en aktiv livsstil kan påtagligt minska risken för återkommande proppar.

-        Genom en ökad medvetenhet om blodproppar kan många slippa att råka ut för dessa allvarliga händelser, säger Tomas Täckström.

Tomas Täckström, kardiolog och
medicinsk rådgivare inom Hjärt-Kärl.

 

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520