B-vitaminer kan minska risk för demens

Ny brittisk studie visar att B-vitaminer kan minska risk för demens
- halverar nedbrytningshastigheten av hjärnvolymen hos personer med minnesstörningar.

Varje år insjuknar 25 000 svenskar i någon form av demens. Var femte svensk riskerar att drabbas. Det orsakar lidande för såväl den drabbade som deras anhöriga. Kostnaden för samhället är 50 miljarder per år. En ny brittisk studie som presenteras idag visar att B-vitamin kan minska risken för demens genom möjligheten att behandla på ett tidigare stadium. Detta är en oerhört viktig upptäckt och forskarna är optimistiska kring dess inverkan på antalet insjuknande i demens i framtiden. Johan Lökk, överläkare på Geriatriska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset ser det som en mycket lovande pusselbit i gåtan kring detta gigantiska problem.


En världsledande forskargrupp inom demensområdet i Oxford har i en studie visat att daglig tillförsel av folsyra (0.8 mg), vitamin B12 (0.5 mg) och vitamin B6 (20 mg) kan halvera hastigheten av hjärnatrofi (nedbrytning av hjärnvolymen) hos personer med förstadiet till demens, kallad MCI (Mild Cognitive Impairment). För detta förstadium till demens har det tidigare inte funnits någon behandling, vilket gör denna studie extra intressant.

Cirka 1 av 6 äldre (70+) har MCI och upplever problem med minnet, språket eller andra mentala funktioner, men inte så stora besvär att det påverkar det dagliga livet. Ca hälften av personer med MCI utvecklar demens, främst Alzheimers inom 5 år efter diagnos.

Den randomiserade, dubbelblinda studien pågick under 2 år och är den största studie hittills som kartlagt effekterna av B-vitaminer vid MCI och också en av de första studier som visat sjukdomsmodifierande effekter inom Alzheimersområdet.

Studien utvärderade sjukdomsförloppet genom att mäta hastigheten av hjärnatrofi hos 168 personer med milda minnesproblem, hälften behandlades med B-vitaminkombinationen och hälften med placebo. Hjärnatrofin bedömdes med magnetröntgen. Resultaten publicerades den igår den 8 september i PLoS ONE samt på en presskonferens på Science Media Center i London. Artikeln finns tillgänglig på web-tidskriften PLoS ONE med titeln "Homocysteine-lowering by B vitamins slows the rate of accelerated brain atrophy in mild cognitive impairment. A randimized controlled trial", skriven av A. David Smith et al.

Vissa B-vitaminer - folsyra, vitamin B6 och vitamin B12- är kända för att minska nivån i blodet av aminosyran homocystein, höga nivåer av homocystein är associerat med en ökad risk för Alzheimer's. Oxfordgruppens hypotes var att studera om supplementering med dessa homocysteinsänkande B-vitaminer kunde minska den ökande hastigheten av hjärnatrofi som är vanlig hos personer med MCI eller Alzheimers.

Forskargruppen fann att hjärnatrofihastigheten i medeltal var 0,76% per år i gruppen som fick folsyra, vitamin B6 och vitamin B12 medan de som fick placebo visade en hjärnatrofihastighet av 1,08% per år. Personer med de högsta nivåerna av homocystein gynnades mest av behandlingen, atrofihastigheten var då halverad jämfört med placebo.

- Detta är en lovande studie med oerhört bra resultat och en stor framgång när det gäller att hitta en behandling för MCI, säger Johan Lökk, professor och överläkare på Geriatriska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. Det är ett gigantiskt problemområde och det finns en förväntan att vi skall finna en lösning för de här patienterna. Den här studien pekar på att man kan ha funnit en pusselbit på vägen, vilket känns spännande och viktigt och jag ser fram emot att ta del av fler studier på området.

Professor David Smith, Department of Pharmacology, Oxford University och en av författarna till studien säger i ett uttalande " Det här är ofantligt bra resultat, men vi behöver genomföra fler studier för att fastställa huruvida dessa typer av B-vitamin verkligen kan fördröja eller förhindra utvecklingen av Alzheimers. Det är idag svårt att rekommendera alla äldre att gå ut och köpa tillskott av B-vitamin. Men jag skulle rekommendera människor som upplever problem med minnet att diskutera det med sin läkare."

För mer information kontakta:

Johan Lökk, Professor och Överläkare vid Geriatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Tel 08-585 85 407
johan.lokk@karolinska.se

Britta Lewald, Medical Advisor, Meda
Tel 08-630 1909, Mob 0734-475082
britta.lewald@meda.se


Studien har genomförts med hjälp av anslag från Charles Wolfson Charitable Trust, Medical Research Council, Alzheimer's Research Trust, Henry Smith Charity, Thames Valley Dementias and Neurodegenerative Diseases Research Network of the National Institute for Health Research, John Coates Charitable Trust, Sidney and Elizabeth Corob Charitable Trust, and Meda AB/Recip AB, som också tillhandahöll (TrioBe+) och placebotabletter.

 

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520