Allt fler kvinnor får lungcancer

Lungcancer närmar sig bröstcancer som den vanligaste orsaken till cancerdöd hos kvinnor. Medan antalet lungcancerfall sjunker bland män ökar de bland kvinnor. Det visar statistik från Socialstyrelsen. Men på sikt kan trenden brytas – flickor och unga kvinnorna röker mindre än sina mödrar.

Varje år får omkring 3 000 svenskar veta att de har lungcancer. Det är den cancerformen som skördar flest liv per år i Sverige. Och rökning är den helt dominerande sjukdomsorsaken.
Lungcancer är fortfarande vanligare bland män än kvinnor. Men män har i högre grad än kvinnor slutat röka och insjuknandet minskar bland männen. För kvinnorna är utvecklingen en annan. Den stora mängden kvinnor började röka senare, och fler kvinnor än män röker idag. Det visar sig nu på de svenska sjukhusen.

Enligt Gunnar Wagenius, överläkare vid onkologiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, drabbas kvinnor av lungcancer tidigare i livet än män. Av patienter som insjuknar före 60 års ålder är fler kvinnor.

– Kvinnor är mer känsliga för tobaksrök. Det tar kortare tid och krävs mindre mängd för att de ska drabbas av lungcancer.

Går om bröstcancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Men medan möjligheterna till bot är goda för bröstcancer är prognosen för lungcancer dålig, främst därför att sjukdomen ofta upptäcks i ett sent stadium.

År 2003 avled 1 482 kvinnor i bröstcancer mot 1 351 i lungcancer. Om utvecklingen håller i sig kan fler kvinnor komma att avlida i lungcancer än bröstcancer inom några år, enligt Socialstyrelsens bedömning.

De yngre röker mindre

Även om nu också kvinnorna börjat dra ner på rökningen dröjer det innan det visar sig som minskat insjuknande och sjunkande dödstal. Men det finns ett undantag, konstaterar docent Magnus Stenbeck, chef för analysenheten vid Epidemio-logiskt centrum vid Socialstyrelsen, när man i september presenterade statistiken på ett seminarium vid Läkaresällskapet i Stockholm.

– Undantaget är kvinnor i åldrarna 20 till 44 år. Där har dödsfallen i lungcancer per 100 000 invånare minskat med 36 procent mellan 1990/1991 och 2000/2001. Det visar en stor europeisk studie som nyligen lades fram, säger Magnus Stenbeck.

Han hänvisar också till rökvaneundersökningar som visar att tonåringar överlag röker mindre nu än tidigare. De har inte följt föräldragenerationen i spåren, vilket på sikt kan göra utvecklingen mindre dyster.

Ny behandling i Sverige

Lungcancer har en dålig prognos med kort överlevnad för de flesta som drabbas. Efter fem år lever 10 procent av männen och 15 procent av kvinnorna. En orsak är att sjukdomen till en början ger få symtom och därför ofta upptäcks sent. Framsteg görs dock för att tidigare kunna upptäcka sjukdomen. Dessutom kan nya ”målstyrda” behandlingar förbättra behandlingsresultaten.

Tarceva, som nyligen godkändes av den europeiska läkemedelsmyndig-heten för behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer, är ett exempel på sådan modern målstyrd behandling. Det är en molekyl som blockerar aktiviteten hos ett specifikt tillväxtprotein, vilket hämmar cancertumörens tillväxt. Läkemedlet ges i tablettform.

I en stor randomiserad studie levde 31 procent av patienterna som fått Tarceva, jämfört med 21 procent av dem som fick placebo efter 1 år. Behandlingen minskar också sjukdomssymtom som hosta, smärta och andningssvårigheter.

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520