Alla hjärtans dag – inte bara för manshjärtat

 

Alexandra Charles: ”Kvinnor löper dubbelt så stor risk att dö efter en hjärtinfarkt jämfört med män, enligt den senaste stora hjärtstudien. Enbart baserat på okunskap om kvinnohjärtat”

Hjärt- och kärlsjukdomar har blivit en folksjukdom bland kvinnor. En sjukdom som är en vanligare dödsorsak än bröstcancer.  Trots detta bedrivs forskningen fortfarande utan tillräckligt könsperspektiv. Idag vet vi att det finns fysiologiska och farmakologiska (hur läkemedel påverkar kroppen) skillnader mellan män och kvinnor.

Forskning är givetvis A och O och framförallt betydelsen av att forska på skillnaden mellan ett manshjärta och ett kvinnohjärta. För det finns skillnader.

Ett manshjärta växer med åldern medan ett kvinnohjärta blir mindre. Det finns en rad allvarliga hjärt- och kärlsjukdomar som enbart drabbar kvinnor. Forskningen på kvinnor och hjärt-kärlsjukdom har släpat efter och det finns därför ett stort behov av mer kunskap inom diagnostik, behandling och rehabilitering.

Det är dessutom fortfarande okänt att kvinnor, förutom de traditionella riskfaktorerna, har andra riskfaktorer som exempelvis att sluta amma för tidigt, havandeskapsförgiftning och diabetes under graviditeten.

Ett särskilt område är kvinnornas ökade risk för stroke och blödning jämfört med männen. Bristen på kunskap gör att typiska symptom inte kopplas till hjärtinfarkt eller annan hjärt-kärlsjukdom. Man ”glömmer” helt enkelt att tänka i hjärtinfarktsbanor bara för att det handlar om en kvinna.

En nyligen publicerad studie visar att kvinnor med hjärtinfarkt inte får rekommenderad behandling och därför har högre dödlighet än män med hjärtinfarkt. Enligt forskarna kan en av orsakerna vara att kvinnor får mindre av nödvändig behandling. För kvinnor som fått en hjärtinfarkt är riskökningen att dö två gånger högre jämfört med män. Enligt forskarna kan den största orsaken vara ojämlik vård. En förklaring kan vara att kvinnors hjärtinfarkt ofta ser annorlunda ut, med färre eller inga förträngningar av kranskärlen. Hjärtinfarkt utan förträngningar på kranskärlen vet läkarna betydligt mindre om, och här måste mer forskning göras.

Genusperspektivet måste bli en obligatorisk del i medicinsk forskning och i läkarutbildningen.

Det är dags för den offentliga sektorn att avsätta större resurser till forskning om kvinnors hjärtsjukdomar.

Artikeln publicerades på www.nyheter24.se den 14 feb 2018.

 

Alexandra Charles von Hofsten

Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Kär i en spruta: Jag är annorlunda. Jag har fått vaccin. O jag är offentligt smygkär i min nya Dr. George Kry, som skrev upp mig på hemliga överraskningslistan - Riskgruppslistan, för symptom som jag inte... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520