UR Samtiden: Flickor med autism missförstås ofta

Kristina Westberg, överläkare inom neurospsykiatri, berättar om sitt möte med en 18-årig kvinna som satt bältad eftersom hon brände, skar och slog sig själv. Kvinnan lever nu ett bra liv men hade kunnat slippa många år av svåra upplevelser om hon fått sin autismspektrumdiagnos tidigare.

Arrangör: 1,6 miljonerklubben.

Blogg: Gabriella Svanberg

Gabriella Svanberg

Missbruk, ACT och hjärnforskning: nu I reportaget från Kajsamottagningen i Örebro talar man om missbruket som en självmedicinering mot stress och ångest. Jag instämmer helt och m... Läs mer »