Alexandra Charles

Alexandra Charles

Jämlikhet, hälsa och feminism

Alexandra Charles är för många svenskar mest känd för sina år som driftig och framgångsrik nattklubbsinnehavare. Numera brinner hennes låga för kvinnofrågor och hon arbetar heltid, och mer därtill i 1,6 miljonerklubben till vilken hon tog initiativet 1998.

Klubbens något ovanliga namn fick den för att det i Sverige lever uppskattningsvis 1,6 miljoner kvinnor över 45 år, och det är för dem, och alla andra kvinnor, som klubben och Alexandra arbetar.

"Vi hoppas växa till landets största förbund. Vi önskar oss ett jämlikt samhälle i medicinsk forskning och utbildning framför allt", säger Alexandra.

Kvinnohälsofrågor

Det som för sju år sedan sporrade henne att dra igång organisationen var ett samtal på en middagsbjudning. Då fick Alexandra veta att det mesta av medicinsk forskning bedrivs på män. Och inte på vilka män som helst, utan på vältränade grabbar i lumpen.

Den mesta kunskap man har om kroppen, doseringar av medicin och sjukdomar är således baserad på manskroppen och direkt översatt till att gälla även kvinnokroppen. I praktiken skiljer sig våra kroppar och sjukdomstillstånd mycket åt, exempelvis är en kvinnas hjärtinfarkt oftast helt olik en mans.

Klubben har fått flera utmärkelser, bland annat Nationalencyklopedins kunskapspris, för sitt idoga arbete att sprida objektiv information om kvinnohälsofrågor och verkar för ett holistiskt seende gällande kvinnohälsofrågor.

Alexandra vet att hennes och klubbens starka engagemang är viktigt för att lyfta dessa frågor till beslutsfattarens dagordning.

"Vi vill vara en remissinstans och sitta med i alla sammanhang där medicinsk forskning, kvinnans situation på arbetsmarknaden, vården, äldrevården, skolan, ja överallt där alla kvinnofrågor diskuteras."

Feminism - en självklarhet

Då Alexandra får frågan om sin syn på feminismen skrattar hon till.

"Feminism är en självklarhet, självklart ska alla ha samma rättigheter och möjligheter."

Alexandra och 1,6 miljonerklubben arbetar främst med kvinnohälsofrågor men verkar också för attitydförändringar gentemot kvinnor över 45. Det är klart att kvinnor tjänar som bäst, och är starkast i arbetslivet då de passerat de 40.

Detta är något som inte speglas i media där 70 procent av kvinnorna på bild är yngre än 30 år. Alexandra vill att kvinnor ska våga ta för sig mer, och göra sina röster hörda, och ett utmärkt sätt att engagera sig för kvinnofrågor är att bli medlem i 1,6 miljonerklubben.

"Vi är glada över att ha 20 000 medlemmar* men önskar oss dubbelt så många. Alla över 18 år är välkomna", påpekar hon.

*) I maj 2008 kan klubben nu räkna in 30 000 medlemmar. Vi växer!! (red. anmärkning)

Nattens drottning blev frontfigur i kvinnokampen

1,6 miljonerklubben grundades 1998 av Alexandra Charles, känd som Stockholms nattklubbsdrottning då hon startat och drivit Alexandras, Sveriges första nattklubb av internationellt snitt.

Nattklubben stängde i slutet av 1980-talet, då hade hon haft öppet i 20 år.

- Nattklubbsjobbet innehöll så mycket ytlighet så jag har alltid behövt det sociala engagemanget för min inre balans, säger Alexandra, som också är engagerad i Stadsbrudskåren som ger stöd och hjälp åt kvinnor med barn, och hon har arbetat länge med stöd för HIV-smittade. Bland annat har hon suttit i Life Foundations styrelse.

Vad är 1,6 miljonerklubbens främsta uppgift och mål?

- Att vara en påtryckningsgrupp för att förbättra kvinnans hälsa, mentalt och fysiskt, säger Alexandra.

För alla kvinnor

Hon är 1,6 miljonerklubbens styrelseordförande och kring sig har hon kärntruppen. Den består i dag av Gunilla Björk, Ingemo Bonnier, Ettan Bratt, Alexandra Charles, Kjerstin Dellert, Karin Falck, Lotta Insulander-Lindh, Pia Johansson, Lill Lindfors, Britt-Marie Landgren, Marie Mian, Grynet Molvig, Gunilla Pontén, Kerstin Sandels, Karin Schenck-Gustafsson, Christina Schollin, Anita Strandell, Birgitta Stubbing, Barbro Svensson och Solveig Ternström. Många har varit med sedan första början.

Är 1,6 miljonerklubben en "rika och berömda kvinnors klubb"?

Den frågan verkar vara en av de dummaste Alexandra fått.

- Det är precis tvärtom. Vi vill att vanliga människor ska kunna vara med, och det märks inte minst på våra avgifter. Medlemsavgiften är 200 kronor om året, och en heldagsaktivitet som vi planerar just nu kostar 350 kronor. Inklusive lunch, säger hon.

Drottning Sylvia och Alexandra Charles
Drottning Silvia är precis som vi en kvinna mitt i livet. Alexandra ombads därför att komma till slottet och berätta om 1,6 miljonerklubbens verksamhet och aktiviteter för Drottningen och hovets personal.

- Däremot har vi nytta av att kända kvinnor är med. När jag drog igång klubben så ville jag samla starka, kloka, orädda kvinnor. Många av dem är kända för att de åstadkommit något bra, de är insiktsfulla och vill påverka. Det känns bra att kunna använda sitt kändisskap till något positivt.

- Så är det ju, om Lill Lindfors går ut i en kontroversiell fråga så får det ett helt annat genomslag i media än om en läkare gör samma sak, säger Alexandra.

- När 1,6 miljonerklubben startade 1998 talades det nästan inte alls om kvinnors hälsa, men under de senaste åren har dessa frågor fått ett ordentligt genomslag i medierna, säger hon.

Har fått pris

Klubben ordnar seminarier och informationsmöten över hela landet, ger ut ett nyhetsbrev fyra gånger om året, har kommit ut med två böcker och medlemmarna skriver debattartiklar.

2004 fick 1,6 miljonerklubben Nationalencyklopedins Kunskapspris för sitt folkbildningsarbete. Ett nyinstiftat pris som Alexandra Charles är extra stolt över då det är svenska folket som nominerar.

Inför valet bjöd man in alla riksdagspartier till hearings. Men Alexandra Charles är mycket noggrann med att påpeka att klubben är partipolitiskt obunden.

Finns det inte frågor där man måste välja höger eller vänster?

Alexandra tycker inte att det är något problem för klubben. I princip alla partier ställer upp på 1,6 miljonerklubbens krav, även om de sedan inte gör det i praktisk handling.

- Vi samarbetar med dem som vill samarbeta med oss, säger Alexandra. Det enda partipolitiska kvinnoförbund som hittills inte visat intresse för 1,6 miljonerklubben är socialdemokraterna.

- Däremot har Margareta Winberg ställt upp som prisutdelare på ett möte vi anordnat.

Alexandra Charles, Marie Mian och Ingemo Bonnier
Alexandra Charles, Marie Mian och Ingemo Bonnier tar för 1,6 miljonerklubbens räkning emot Nationalencyklopedins Kunskapspris.

Alexandra ger ett exempel på hur klubben kan bedriva lobbyarbete.

- Inför riksdagens allmänna motionstid i höstas uppmanade vi våra medlemmar att lämna förslag till motioner som vi kunde föreslå partierna att lägga, berättar Alexandra.

Skulle 1,6 miljonerklubben tjäna på ett kvinnoparti?

- Ett kvinnoparti skulle säkert kunna göra nytta och vara positivt för våra frågor. Men vi skulle aldrig ingå i ett sådant, då tappar 1,6 miljonerklubben sin styrka: att ha åsikter och samtidigt vara obunden.

Kropp och själ

Att kropp och själ hänger ihop är något som 1,6 miljonerklubben vill få in på samhällets dagordning.

- Vi arbetar för att få in ett kvinnligt perspektiv i medicinutbildningen och i den medicinska forskningen, till exempel om läkemedlens olika påverkan på könen.

- Ta alkohol, kvnnor tål hälften så mycket alkohol som män, kanske orättvist, men så är det. Det är samma med läkemedel, kvinnor och män påverkas olika och får olika biverkningar.

- Kvinnohälsa som är 1,6 miljonerklubbens huvudfråga, är så mycket mer än bara det fysiska, poängterar Alexandra. Hela samhället är betjänt av att kvinnor mår bra, fysiskt, mentalt och socialt. Därför arbetar klubben även med juridiska och ekonomiska frågor som rör kvinnor.

Erfarenhet från äldrevård

1,6 miljonerklubben engagerar sig mycket för äldre kvinnors situation i vård och omsorg. Flera av medlemmarna som varit med sedan starten har fyllt både 75 och 80, och andra har åldriga eller sjuka föräldrar och har egna, konkreta exempel från hur äldrevården fungerar.

- Eller snarare inte fungerar, för det gör den inte, säger Alexandra.

- Vi måste ställa vårdtagaren i fokus. Den som de möter i äldrevården är ofta de minst utbildade, ofta biträdet, som ju inte är kapabel att ställa diagnoser, medan kompetent personal för detta arbetar med att fylla i blanketter, säger hon.

- Men det är inte de som arbetar inom vården som gör fel, det handlar om systemfel, anser hon.

- Det saknas resurser säger politikerna. Jag anser att man har tappat bort sig i systemet, vart går alla pengar? Administrationen har för dyr kostym, landstingen kostar för mycket. Behövs landstingen? Jag tror inte det, säger Alexandra.

- Läkarna är bundna vid skrivbordet och får vara administratörer. De har inte tid med patienterna. Nej, ta tillbaka läkarsekreterarna, säger hon.

Brist på respekt

Alexandra anser att systemfelen grundar sig i den bristande respekt för äldre som finns i Sverige.

- Åldersdiskrimineringen är hemsk, säger Alexandra. Det finns förbud mot etnisk diskriminering och diskriminering på grund av sexuell läggning, men äldre får man diskriminera.

Hon efterlyser en attitydförändring.

- Det talas så mycket om att riksdagen måste föryngras. Riksdagen ska väl vara representativ och spegla befolkningen. Yngre kan inte sätta sig in äldres situation. Självklart behövs de yngres erfarenheter, hur det är att vara småbarnsförälder till exempel, där äldre inte är så uppdaterade. Men livs- och arbetslivserfarenhet behövs, det ger kompetens. Varför inte se nyttan av att kombinera klokskap och insikt med vitalitet och ungdom?

1,6 miljoner kvinnor i Sverige är över 45 år. Siffran stämde när klubben startade. Hur många är vi idag?

- Nu är vi 1,7 miljoner, och vi blir bara fler. Bästa möjliga livskvalitet för alla äldre bör vara en mänsklig rättighet.

- De flesta medlemmarna är 50 plus, men vi har också många mellan 30 och 50. Alla som fyllt 18 år får vara med, även män.

Opinionsbildarpris till Alexandra

1,6miljonerklubben är en ideell förening och många föredragshållare ställer upp gratis. Verksamheten bekostas till största delen av sponsorpengar.

- Även här har klubben haft nytta av olika kontakter, säger Alexandra som nu också belönats med priset Årets opinionsbildare, ett pris som delas ut av olika näringslivsorganisationer.

Maria Wilhelmsson, Kristdemokraten.

Flera av de krav som 1,6 miljonerklubben ställer överensstämmer med de punkter som Kristdemokratiska Kvinnoförbundet arbetat fram för att främja äldre kvinnors hälsa.

Blogg: Gabriella Svanberg

Gabriella Svanberg

Vårt sätt påverkar vår omgivnings kemi: Jag sitter på ett av mina favoritcaféer, full av inspiration efter intressant läsning i Business Insider. I artikeln "Science Says Lsting Relationships Come Down To 2 Basic Traits" förklarar... Läs mer »