Om oss

1,6 & 2,6 miljonerklubben

1,6 miljonerklubben är en ideell kvinnohälsoorganisation som grundades 1998 av Alexandra Charles, ordförande sedan dess. Hon blev inspirerad av kardiologen Karin Schenck-Gustafsson och gynekologiprofessorn Britt-Marie Landgren som berättade om hur mansdominerad forskningen var och hur kvinnor diskriminerades i vården. För att kunna förbättra och skapa en jämlik forskning och vård, och för att kunna sprida objektiv information bildades 1,6 miljonerklubben. Namnet kom av att det då fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige.

Tio år senare, 2008, bildades gruppen 2,6 miljonerklubben för de yngre kvinnorna, från 25 år och uppåt. 1,6 och 2,6 miljonerklubben arbetar för samma mål. Alla över 18 år är välkomna som medlemmar i föreningen (även män)

Information och opinion

Föreningen är folkbildare och opinionsbildare och informerar om allt som rör kvinnors hälsa. Vi engagerar oss i vård och omsorg, livsstilsfrågor, kvinnors situation på arbetsmarknaden, invandrade kvinnors  situation, miljö, ekonomi och inte minst kultur, som är en viktig del av hälsan.

Genom att skapa opinion och att sätta press på myndigheter, politiker och forskare vill 1,6 & 2,6 miljonerklubben skapa ett friskare samhälle med ökat hälsomedvetande och livsglädje för alla kvinnor i alla åldrar. Att ta hänsyn till biologiska, fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan kvinnor och män är viktigt – därför stöder vi också Centrum för genusmedicin på Karolinska institutet.

1,6 & 2,6 miljonerklubben har ca 33 000 medlemmar vilket gör oss till en av landets största ickepolitiska kvinnoföreningar. Vi ger ut en tidning, böcker, kalender och vi arrangerar ett 40-tal seminarier och politiska hearings per år. Dessutom ordnar vi resor, utflykter och motions- och kulturevenemang.

Läs mer om att bli medlem och vårt medlemskap.

Syfte

 • Sprida objektiv information om kvinnohälsofrågor
 • Införa det kvinnliga perspektivet i medicinsk forskning och läkarutbildning
 • Verka för bättre vård och för kunskap om förebyggande vård
 • Verka för ett holistiskt seende när det gäller kvinnohälsofrågor, kropp och själ hör samman.

Mål

 • Att genusperspektivet ska bli en obligatorisk del i medicinsk forskning och läkarutbildning
 • Påverka beslutsfattarna inom offentlig sektor att avsätta resurser till forskning om kvinnors sjukdomar
 • Bättre vård, äldreomsorg och rehabilitering
 • Bygga upp kvinnohälsoorganisationer i andra länder
 • Att stärka kvinnans position som
  - samhälls- och köpresurs
  - kulturbärare
 • Arbeta för att upprätta kvinnohälsocenter

 

Medicinsk expertis och samarbetspartner

Vi har en medicinsk expertgrupp knuten till oss. De granskar vår information till våra medlemmar och bidrar med kunskap om de senaste rönen. De granskar alla medicinska artiklar i vår medlemstidning och på hemsidan.

Dessutom har vi knutit ett flertal samarbetspartner till oss.

 

Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa

Vi behöver mer forskning för att få svar på sjukdomars gåtor, och denna ovärderliga forskning är bara delvis statsfinansierad.

Därför har insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa bildats, som samlar in pengar till förmån för vetenskaplig forskning om kvinnors specifika hälsofenomen och – problem.

Kvinnor och Hälsas hjärtefrågor är:

 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Alzheimersforskning
 • Osteoporos
 • Cancer
 • Psykisk ohälsa

Kvinnor och Hälsa satsar även bredare på ämnen som rör kvinnors liv på djupet, t.ex. forskning kring anhörigproblematik och barn med inlärningssvårigheter. Det gemensamma är att de områden där forskningen finansieras via Kvinnor och Hälsa alltid handlar om förbättring av kvinnors hälsa och livsvillkor.

De områden som Kvinnor och Hälsa värnar om handlar alltid om förbättrad hälsa och livsvillkor för alla kvinnor.

 

Vår kärntrupp

Vår kärntrupp är en grupp kända kvinnor som ställer upp bakom 1,6 miljonerklubben. Med hjälp av sitt kändisskap och sin fackkunskap hjälper de klubben att få uppmärksamhet kring olika frågor. De finns också med vid olika evenemang och tillställningar.

Kärntruppen för 1,6 miljonerklubben består av Ingemo Bonnier, Gertrud Stenung, Ettan Bratt, Susan Lanefelt, Alexandra Charles, Kjerstin Dellert, Karin Falck, Lotta Insulander-Lindh, Lill Lindfors, Britt-Marie Landgren, Marie Mian, Grynet Molvig, Gunilla Pontén, Kerstin Sandels, Karin Schenck-Gustafsson, Christina Schollin, Birgitta Stubbing, Barbro Svensson, Solveig Ternström, Anita Strandell, Arja Saijonmaa, Monica Ahlberg, Pia Johansson, Vicky van der Lancken och Eva Rice, Pamela Andersson, Charlotta Huldt, Maria Möller, Katarina Fallholm, Barbro Ehnbom, Carina Perenkranz, Karin Ehnbom-Palmquist, Babben Larsson, Lia Boysen, Anna-Lena Bergelin, Beatrice Järås och Maria Fager Hohenthal.

Kärntruppen för 2,6 miljonerklubben består av: My Blomqvist, Eva Eklund, Caroline Gentele,  Katarina Giske, Tina Leijonberg, Camilla Läckberg, Christin Mellner, Doreen Månsson, Alexandra Pascalidou, Mi Ridell, Alexandra Rapaport, Anna Skipper, Joanna Sundström, Gabriella Svanberg, Ebba von Sydow, Bea Szenfeld, Paula Ternström, Åsa Vilbäck, Petronella Wester, Alexandra Zazzi, Lise Hummel, Gabriella Lambert-Olsson, Zinat Pirzadeh, Blossom Tainton, Gladys del Pilar, Kayo Shekoni, Maria Wells och Jaqueline Miura.

Vår ambassadörsgrupp

Utöver vår kärntrupp har vi flera ambassadörer som sprider information om klubben. De ställer sig bakom det vi arbetar för - bästa möjliga hälsa för alla kvinnor oavsett ålder. Ambassadörsgruppen består av: Vendela du Clos, Angelica Engström, Carolina Falk, Roxanne Heravi Khajavi, Annika Jankell, Tess Merkel, Charlotta Renstig, Lina Sandels Sjöström, Johanna Snickars, Anna Sohlman, Ylva Stubbing, Cecilia Wassaether, Nanne Grönwall, Fanny Kjellberg Wallin, Stina Nordqvist, Ebba Blitz, Marika Wassberg Skärvik, Beata Pontén, Mari Jungstedt, Annette Lefterow, Lulu Carter, Regina Lund, Ina Forsberg, Linn Heed Ackerfeldt, Tina Hagelin Lindqvist, Louise Hoffsten, Katerina Janousch, Lina Thomsgård, Sofia Källgren, Pearl Jarl, Johanna Lind Clausen, Pernilla Cowan, Sharon Dyall, Madeleine Opira, Leone Milton, Bianca Meyer och Anna Book.

Blogg: Lili Öst

Lili Öst

Hur vill du att din vecka ska se ut?: Idag är det måndag igen. En perfekt dag att summera veckan innan. Hur har den varit? Om du gör en känsloskala mellan 1 - 10 där 1 är dåligt och 10 är bra, gör ett överslag - försök att minnas dagar... Läs mer »