Det här är 1,6 miljonerklubben

Bakgrund

Klubben grundades 1998 av Alexandra Charles som är ordförande sedan dess. Hon hade då hört hjärtprofessorn och chefen för Centrum för Genusmedicin Karin Schenck-Gustafsson samt gynekologiprofessorn Britt-Marie Landgren berätta om hur mansdominerad forskningen är och hur kvinnor diskrimineras i vården. För att kunna sprida information ur ett mer kvinnligt perspektiv, inte bara om hjärtsjukdomar utan också om andra ämnen, bildades 1,6 miljonerklubben. Namnet kom av att det då fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige.

Tio år senare, 2008, bildades 2,6 miljonerklubben för de yngre kvinnorna mellan 18 och 45 år. De två föreningarna samarbetar och hjälper varandra. Båda arbetar för samma mål.

Idag informerar klubben om allt som rör kvinnans situation. Utöver sjukvården engagerar vi oss också i kvinnors situation på arbetsmarknaden, invandrarkvinnors situation, miljö, ekonomi och inte minst kultur som vi menar är en viktig del i hälsan.

Genom att skapa opinion och sätta press på myndigheter, politiker och forskare vill 1,6 miljonerklubben skapa ett friskare samhälle med ökat hälsomedvetande och livsglädje för alla kvinnor i alla åldrar. Att det finns biologiska, fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan kvinnor och män har vi länge arbetat för att man ska ta hänsyn till vid både hälsa och sjukdom - därför stöder vi Centrum för genusmedicin på Karolinska institutet.

1,6 miljonerklubben är idag en av landets största kvinnoföreningar och har ca 33 000 medlemmar. Klubben ger ut en tidning, böcker och kalender, håller seminarier om hälsa cirka 20 gånger per år. Dessutom ordnar vi resor, utflykter går på bio, teater och umgås.

Läs mer om att bli medlem och vårt medlemskap.

Vi finns för att:

  • sprida objektiv information om kvinnohälsofrågor
  • införa det kvinnliga perspektivet i medicinsk forskning och läkarutbildning
  • verka för bättre vård och för kunskap om förebyggande vård
  • verka för ett holistiskt seende när det gäller kvinnohälsofrågor, kropp och själ hör samman.

Vi vill också:

  • skapa opinion kring kvinnors hälsofrågor och påverka kvinnorna till att ställa högre krav på dagens hälso- och sjukvård.
  • utöva press på politiker och myndigheter och vi vill ha mycket större utrymme i vårddebatten för att därmed skapa förändringar.
  • påverka beslutsfattarna inom den offentliga sektorn att ge mera resurser till forskningen om kvinnliga sjukdomar.
  • öka kunskapen, både hos kvinnor och medicinsk expertis om de hälsorisker som finns både under och efter klimakteriet.

Medicinsk expertis och samarbetspartner

Vi har ett mycket nära samarbete med medicinsk expertis som granskar vår information till medlemmar och som bidrar med vetskap inom de senaste rönen.

Dessutom har vi ett flertal samarbetspartner och utan dem vore inte vår verksamhet möjlig.

Vår kärntrupp

Kärntruppen på omslaget av 2011 års Kalenderflickorna

Vår kärntrupp är en grupp kända kvinnor som ställer upp bakom 1,6 miljonerklubben. Med hjälp av sitt kändisskap och sin fackkunskap hjälper de klubben att få uppmärksamhet kring olika frågor. De finns också med vid olika evenemang och tillställningar. Kärntruppen består av Ingemo Bonnier, Ettan Bratt, Gunilla Björk, Alexandra Charles, Kjerstin Dellert, Karin Falck, Lotta Insulander-Lindh, Lill Lindfors, Britt-Marie Landgren, Marie Mian, Grynet Molvig, Gunilla Pontén, Kerstin Sandels, Karin Schenck-Gustafsson, Christina Schollin, Birgitta Stubbing, Barbro Svensson, Solveig Ternström, Anita Strandell, Arja Saijonmaa, Monica Ahlberg, Pia Johansson, Vicky von der Lancken, Eva Rice, Pamela Andersson och Maria Fager Hohenthal.

.

Blogg: Gabriella Svanberg

Gabriella Svanberg

Vårt sätt påverkar vår omgivnings kemi: Jag sitter på ett av mina favoritcaféer, full av inspiration efter intressant läsning i Business Insider. I artikeln "Science Says Lsting Relationships Come Down To 2 Basic Traits" förklarar... Läs mer »