Utlysning av forskningsstipendier 2020

Nyheten publicerad: 2019-10-24

Forskningsstipendier från insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa
Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa utlyser stipendier på sammanlagt 300 000 kr. Stipendierna går till kliniska forskare som driver genusmedicinsk forskning med fokus på hjärt- kärlsjukdom.
Sökanden bör i sin forskning vara nära eller alldeles efter sin disputation. Stipendierna kommer att delas ut 9 mars 2020 I samband med Woman in Red- symposiet på Oscars teatern i Stockholm.

Bedömning
Forskningen kan innehålla biologiska och psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras avseende sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos. Stiftelsens Vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna utifrån en poängskala enligt Vetenskapliga rådets kriterier: Originalitet, Vetenskaplig kompetens, Genomförbarhet och betydelse samt Köns- och genusaspekter.

Deadline för ansökan
Ansökan ska ha inkommit till info@kvinnorochhalsa.com senast 5/12 2019. Den bör innehålla en tydlig forskningsplan, CV och publikations-lista. Någon speciell blankett behövs inte.

För mer information
För mer information kontakta ordförande I stipendienämnden, Professor Karin Schenck-Gustafsson – karin.schenck-gustafsson@ki.se eller 070 768 64 87 eller www.kvinnorochhalsa.com

 

 

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Men vem är jag egentligen?: I familjechatten ber jag barnen beskriva mig. (Jo, vi bor ihop men sedan den där marsdagen för en evighet sedan åberopar de myndigt social distansering så fort jag ber om hjälp. Corona-times... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520