Från riskgrupp till friskgrupp

Nyheten publicerad: 2012-06-04

- 30 minuters fysisk aktivitet om dagen kan avgöra!

- Ska vi orka arbeta tills vi är dryga 75 år, då behövs bra rehabilitering.

I år fyller Svenska Re 40 år. Vår långa erfarenhet av individanpassad rehabilitering i varmt klimat gör oss till ett branchledande företag vad gäller långsiktigt hållbara livsstilsförändringar för våra deltagare. Efter tre veckors rehabilitering hos Svenska Re på Gran Canaria går drygt 80 procent av våra deltagare från att befinna sig i riskgrupp till friskgrupp, säger Eva Rooth, VD för Svenska Re.

En vetenskaplig studie av docent Agneta Ståhle, vid Karolinska institutet, påvisar att individanpassad rehabilitering i varmt klimat på Svenska Re påverkar hälsan positivt, oavsett sjukdomsbakgrund. Delar av studien, som varit publicerad i Läkartidningen, redovisades ånyo på Svenska Re:s årsstämma i maj 2012.

- Tre veckors aktiv rehabilitering på Svenska Re i varmt klimat har samma effekt som sex månaders träning 2-3 gånger i veckan på hemmaplan. Det i sin tur betyder snabbare återhämtning av arbetskapaciteten. Tydligast resultat har vi sett vad gäller personer med hjärt-och kärlsjukdomar. Ett kranskärlsingrepp kostar samhället mellan 20 – 100 000 kronor. Att gå eller cykla 30 minuter om dagen kostar ingenting, men är det som på sikt kan avgöra om en person befinner sig i risk- eller friskgruppen, säger Agneta Ståhle och fortsätter:

- Minst 30 minuters daglig fysisk aktivitet med en ansträngningsgrad av ”måttlig”, t ex rask promenad ger tydliga hälsoeffekter. Ytterligare hälsoeffekter får man dessutom om man ökar den dagliga mängden eller intensiteten. Enkla åtgärder kan tyckas, men det gäller att införliva goda hälsovanor i sitt vardagsliv. Något som Svenska Re tagit fasta på.

Agneta Ståhles studie på långtidseffekter av rehabilitering i varmt klimat visade även att de positiva livsstilsförändringarna kvarstår ett år efter hemkomsten.

- Cirka 90 procent av deltagarna i något av Svenska Re:s rehabiliteringsprogram fortsätter att träna på hemmaplan. Uppföljning, samt ett noga individuellt utformat tränings- och kostprogram ger långsiktiga livsstilsförändringar för deltagarna och stora hälsoekonomiska effekter för samhället. Skandia är ett av Svenska Re:s cirka 70 medlemsföretag. Fler och fler företag väljer att liksom Skandia bli medlemmar i föreningen Svenska Re.

-Vetenskapliga undersökningar visar att rehabilitering i varmt klimat ger bra och varaktiga resultat. För arbetsgivare är det a och o att kunna samarbeta med professionella och resultatinriktade rehabiliteringsföretag.

Svenska Re är ingen semesteranläggning. Här är varje deltagare aktiv i sin egen rehabilitering och får stöd och hjälp med en långsiktigt hållbar handlingsplan för att uppnå varaktiga livsstilsförändringar. Jag har själv varit deltagare på Svenska Re, och vet att det fungerar, säger Hans G Svensson, Skandia, och ordförande i föreningen Svenska Re.

Kontakt:

Eva Rooth, VD Svenska Re
Mobil: 070-541 16 09

Agneta Ståhle, docent Karolinska institutet
Mobil: 070-775 71 22

Hans G Svensson, Skandia, ordförande Föreningen Svenska Re
Mobil: 070-366 48 51

Fakta:

  • Svenska Re är ett rehabiliteringsföretag som arbetar med rehabilitering och utbildning.
  • Rehabiliteringsanläggningen ligger på Gran Canaria, som har ett varmt klimat, med bra förutsättningar för rehabilitering.
  • Svenska Re startades för 40 år sedan av Svenska Arbetsgivarföreningen (SAF) och ägs av Föreningen Svenska Re, vars ägare/medlemmar är ett 70-tal företag och organisationer i Sverige.
  • Idag är Svenska Re ett modernt rehabiliteringsföretag med metoder som ger deltagarna förutsättningar att ta eget ansvar för sin hälsoutveckling, både till kropp och själ.
  • Svenska Re har anställda läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och psykologer och arbetar med en helhetssyn på människan. Varje deltagare är aktiv i sin egen rehabilitering för bästa långsiktiga resultat.

Blogg: Lili Öst

Lili Öst

Omfamna din frustration - den är din känslobarometer in action!: Inte för att jag någonsin skriver bloggar som jag inte har en stark vision med, med dagens blogg är oerhört viktig att reflektera över, för idag ska det handla om frustration, och det är alltför må... Läs mer »

Annonser

Arcamea - Vår berättelse

Donera gärna!

PG: 120 89 08-2, BG: 5591-9484, Swish: 123-338 49 89
BioGaiaMatkomfortMaqt - Politikens hetaste blogg- och debattforum.Gedeon RichterSvensk LivräddningMedilens Nordic ABNovartis Sverige ABMathem i Sverige ABPfizer ABMediRätt ABAstellas Pharma ABAmgen ABBayerPeptonic Mediacal ABScandicDermoshopBoehringer IngelheimBig TravelMedilensVi stödjer ÄldrekontaktStar for life i Sydafrika