Utlysning av forskningsstipendier 2020

Nyheten publicerad: 2019-10-24

Forskningsstipendier från insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa
Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa utlyser stipendier på sammanlagt 300 000 kr. Stipendierna går till kliniska forskare som driver genusmedicinsk forskning med fokus på hjärt- kärlsjukdom.
Sökanden bör i sin forskning vara nära eller alldeles efter sin disputation. Stipendierna kommer att delas ut 9 mars 2020 I samband med Woman in Red- symposiet på Oscars teatern i Stockholm.

Bedömning
Forskningen kan innehålla biologiska och psykosociala aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter bör diskuteras avseende sjukdomens epidemiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos. Stiftelsens Vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna utifrån en poängskala enligt Vetenskapliga rådets kriterier: Originalitet, Vetenskaplig kompetens, Genomförbarhet och betydelse samt Köns- och genusaspekter.

Deadline för ansökan
Ansökan ska ha inkommit till info@kvinnorochhalsa.com senast 5/12 2019. Den bör innehålla en tydlig forskningsplan, CV och publikations-lista. Någon speciell blankett behövs inte.

För mer information
För mer information kontakta ordförande I stipendienämnden, Professor Karin Schenck-Gustafsson – karin.schenck-gustafsson@ki.se eller 070 768 64 87 eller www.kvinnorochhalsa.com

 

 

Blogg: Lina Forss

Lina Forss

Åt du också jordnötter till frukost ibland mamma?: I sommaren skymning du somnade stilla Och som den ska skiner solen idag Ditt fnitter som fågelkvitter här i barndomens parker Mitt ok blev att packa ner dig i flyttlådor och en... Läs mer »

Donera gärna!

PG: 90 01 52-0, BG: 900-1520, Swish: 123 900 1520