Munhygien – Inflammation – Hjärtkärlsjukdom

Artikeln publicerad: 2015-03-10

Munhygien – Inflammation – Hjärtkärlsjukdom 

 

 

Dentalt plack består av en film av bakterier, som växer på tändernas ytor, inklusive mellanrummen mellan tänderna och tandköttet. Det kan leda till tandköttsinflammation, med ökad risk för tandlossning. Gingival inflammation och tandlossning är låggradiga, långvariga inflammationer som under lång tid belastar kroppen med spridning av bakterieprodukter ut i kroppen. Bakterier och inflammationsprodukter kan sprida sig via tandköttsfickan ut i blodbanorna och där påverka inflammationsprocesser och även etablera sig i andra delar av kroppen.

Vi har i vår samnordiska forskargrupp (Karolinska Institutet och Helsingfors Universitet) visat på ett starkt samband mellan graden av inflammation i tandköttet och tandlossning och mängden av bakteriebeläggningar på tänderna samt förekomst av hjärtkärlsjukdom, och för tidig död på grund av hjärtinfarkt (Söder et al.2007). Kvinnorna i studien avled vid 47 års ålder, enligt befolknings statistiken förväntades de leva 36 år längre.

 

I ytterligare två studier har vi visat ett starkt samband mellan tandlossning och tidiga aterosklerotiska förändringar i karotisartären (halspulsådern), utan kliniska symptom på hjärtkärlsjukdom, risken att förändringar förekom var nästan 5 gånger högre hos patienter med tandlossning gämfört med kontrollgrupen (Söder et al. 2005). I en studie med endbart kvinnor, i 50 års ålder, visade resultatet att mängnden bakteribeläggningar vid tandköttskanten tillsammans med inflammation i tandköttet påverkade utvecklandet av tidiga aterosklerotiska förändringar redan innan kliniska symptom kunde uppvisas (Söder et al.2007). Kvinnor tycks få sin hjärtinfarkt 10 år senare än män, troligtvis är kvinnorna skyddade av östrogen.  

 

Ännu en studie har visat att hos patienter med riklig förekomst av tandsten (tecken på dålig munhygien) var risken att dö i hjärtinfarkt 2.2 gånger högre. I den studerade gruppen avled kvinnor vid 61.5 års ålder och män vid 61.7 års ålder (Söder et al. 2014).  De avlidna kvinnorna förväntades leva 22 år längre och männen 17 år längre jämfört med befolknings statistiken i Sverige.

 

 

Birgitta Söder, professor emerita, PhD

Karolinska Institutet
Institutionen för odontologi

Blogg: Lili Öst

Lili Öst

Hållbart tänkande: Följ mig på/gilla min facebook sida för boken SÅ KLART! Hur Du & Attraktionslagen blir ett vinnande team @attraktionslagenochdu Ny vecka - nya möjligheter! Även plats för nya tankemönster! Förra... Läs mer »

Annonser

Arken Hotel & Art Garden Spa | Hôtel Eggers | Varbergs Stadshotell & Asia Spa