Blogg: Gabriella Svanberg

Gabriella Svanberg

Intresset för neurofeedback växer: Det är idag lätt att få en ADHD diagnos men svårt att få hjälp med sina symtom ( impulsivitet, hyperaktivitet, uppmärksamhetsproblem) Spännande inom området är neurofeedback. En metod som fått e... Läs mer »