Svenska kalenderflickorna 2005

Svenska Kalenderflickorna

Vår egen kalender har uppmärksammats över hela landet. Och vi är stolta över att genom den kunna hjälpa till att finansiera centrum för Genusmedicin på Karolinska institutet. Att vara kvinna är nämligen farligare än man tror. Det är inte alls självklart att man tar hänsyn till biologiska skillnader mellan könen när det gäller vår hälsa. Forskningen är inriktad på män, medicinerna är utprovade på män och i läkarvetenskapen är mannen norm.

Så ser verkligheten ut i dag, trots att stora skillnader mellan könen påvisats när det gäller riskfaktorer och symptom vid olika sjukdomar. Detta får konsekvenser för diagnostik, behandling och överlevnad. Vid ett antal tillstånd har könsskillnaderna inte ens undersökts.

Nu har professor Karin Schenck-Gustafsson inrättat Centrum för Genusmedicin vid Karolinska institutet. Sverige blev därmed först i världen att stimulera till forskning på genusmedicin.

Institutet är emellertid i stort behov av fortsatt finansiering.

Därför har vi inom 1,6 miljonerklubben gjort en årskalender, Svenska Kalenderflickorna med vackra, charmiga bilder på kvinnor mitt i livet, kvinnor som vill att livet ska innehålla bästa möjliga hälsa och största möjliga livskvalitet.

Intäkterna från försäljningen av kalendern går oavkortat till Centrum för Genusmedicin. Bokförlaget Prisma som producerat kalendern skänker dessutom 10 kronor extra per såld kalender.

Format: 250x250 mm, Färg, 32 sidor häftad.

2005 års kalender är nu slutsåld.

Medverkar i 2005 års kalender gör

 • Gunilla Björk
 • Ingemo Bonnier
 • Alexandra Charles
 • Kjerstin Dellert
 • Malena Ivarsson
 • Lill Lindfors
 • Marie Mian
 • Grynet Molvig
 • Gunilla Pontén
 • Kerstin Sandels
 • Christina Schollin
 • Birgitta Stubbing
 • Solveig Ternström

Blogg: Lili Öst

Lili Öst

Hållbart tänkande: Följ mig på/gilla min facebook sida för boken SÅ KLART! Hur Du & Attraktionslagen blir ett vinnande team @attraktionslagenochdu Ny vecka - nya möjligheter! Även plats för nya tankemönster! Förra... Läs mer »

Annonser

Arken Hotel & Art Garden Spa | Hôtel Eggers | Varbergs Stadshotell & Asia Spa