Psykologi

Mind and Brain conference i New York 2015

Av Gabriella Svanberg den 2015-10-08 18:03

Rapport från neurokonferensen i New York 2015

IMG_9095

Just hemkommen från en mycket intressant konferens. Jag ska ge er några bitar.

 

 

 

 

 

 

 

 

Professorer från världens alla hörn har samlats i NY för att diskutera framtida medicin. Man talar mer och mer om vikten av att ta hänsyn till kropp och sinne.

IMG_9309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sat Bir Singh Assistant Professor of Medicine at Harvard Medical School pekar på det faktum att intelligenta människor i dagens samhälle faktiskt behöver lära sig  att andas. Hur vi andas ger signaler till hjärnan som sedan sänder signaler vidare till kroppen. Han talar om vikten av att lyfta in the mind (tankar, känslor, minnen, bilder) /"mjukvaran " och förstå hur mycket det påverkar vår kropp.

IMG_9378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårt immunförsvar är mer avancerat än man tidigare trott. Assistant Professor Rael Cahn förklarar hur vårt sinnelag faktiskt påverkar hur mottagliga vi är för sjukdomar. Mental styrka ökar immunförsvaret påtagligt.

IMG_9380

 

 

 

 

 

 

 

 

En av alla förklaringar ges med exemplet om råttan och sprutan. Förenklat kan man säga att Råttor har fått smaka på en god saft och samtidigt fått en spruta med ett slags virus. Detta har  triggat kroppen som börjat skapa antikroppar. Man har vant råttorna vid detta och den fantastiska biologin gör att en förväntansförberedelse skapas. Senare när råttorna enbart får saft utan spruta så börjar kroppen producera antikroppar bara vid igenkänning av saften. Immunförsvaret aktiveras utan att man sprutat in något virus!! Ni kanske kan ana vad denna effekt kan leda till hos oss människor. Lite likt pavlovs hundar förbereder vår kropp oss för saker som den tror komma skall.

IMG_9316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter flera forskare som talat om mindfulness som hjälp för stärkt immunförsvar tog den mycket kunnige Harvardforskaren David Vago plats på scenen. Han visade hjärnavbildningar och kunde påvisa hur olika mentala tillstånd kan avläsas genom hjärnaktivitet i olika delar.

IMG_9332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olika färger visar olika nätverk som aktiveras.  När vi tränar på att se våra tankar och känslor, sätta ord på dem och bli mer medvetna kallar vi det för Meta-awareness. Det är en slags medvetenhet av medvetenheten. Tankar som: "nu är jag medveten om att jag har en tanke om att de tittar på mig". Det är en stor skillnad mot att bara ha tanken utan medvetenhet ex "de tittar på mig". Med Meta-awareness kan vi få distans till vårt mentala innehåll och därmed ej ta saker lika allvarligt eller låta det påverka vår kropp på samma vis.  Vi håller oss lite mer flexibla utan att fastna i den ena eller andra föreställningen.

IMG_9310

 

 

 

 

 

 

 

 

Om jag har en tanke om att jag är en dålig människa leder denna otillräcklighetskänsla till en fysiologisk reaktion. Stresshormoner sprutat ut och kortisolet bryter successivt ned immunförsvaret.

IMG_9400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sällan har jag åkt hem från en konferens med så mycket inspiration och full av nya insikter. Jag inser ännu mer hur kropp och sinne faktiskt påverkar varandra och hur vi genom vårt leverne faktiskt kan läka och utvecklas. Vår attityd till saker är avgörande i hur vår kropp ska reagera.

Hörs snart igen! Ta hand om er! Både om ert sinne, om er hjärna och om er kropp/Gabriella

 

Kommentera

Utbildar personal i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Av Gabriella Svanberg den 2015-09-10 09:53

För 15 år sedan sneglade mina kollegor förvånat på mig när jag föreslog att vi skulle  jobba med mindfulness på psykosmottagningen i Sona. Idag är både mindfulness och ACT en naturlig del inom  både psykiatri, företagshälsovård  och missbruksvård. Det handlar om mentala styrkor som ökar vår motståndskraft och gör oss långsiktigt hållbara. 

MEDVETENHET, FOKUS, ATTITYD & MEDKÄNSLA

Vad är kopplingen mellan mindfulness & ACT?

Den moderna metoden ACT  innefattar olika processer som tränas steg för steg. 4 av de sex kärnprocesser är  mindfulnessprocesserna (Medveten närvaro, Acceptans, Defusion och  observerande jaget. De övriga två processerna (Värderingar och steg i värderad riktning) handlar om mening och  riktning i livet.

IMG_7720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Människor som på olika sätt dövar för att undvika svåra känslor och tankar (emotionellt undvikande) kan lätt hamna i onda cirklar. Vetenskapliga studier visar att förmågan att kunna se verkligheten som den är och agera i sin värderade riktning är en viktig förutsättning för välmående och humanitet. För det behöver vi olika förmågor såsom att stanna upp och se när vår hjärna drar iväg. Vi skapar så lätt föreställningar om hur det är istället för att kritiskt granska våra egna inre automatiska antaganden.

Det är en glädje för mig att idag utbilda  personal på ett LVM hem som arbetar med människor med tung missbruksproblematik. Utbildningen i ACT handlar just om de fyra områdena medvetenhet, fokus, attityd och medkänsla.

IMG_7786

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_7818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_7371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vetenskapen om hjärnans formbarhet (plasticitet) och förmåga att träna upp mentala förhållningssätt känns liknelsen med ett mentalt gym klockrent. Jag känner mig som en SATS instruktör som ska lära ut några mentalt stärkande processer.

För vidare läsning vill jag varmt rekommendera Russ Harris bok - The confindence gap, Ola Schenströms Mindfulness i vardagen, samt Åsa Nilsonnes bok Att leva ett liv inte vinna ett krig, bara för att nämna några av mina faviriter.

Snart far jag till New York för att lyssna på de främsta Harvardforskarna inom området och givetvis delar jag det mest intressanta med er:)

Allt gott! /Gabriella

Kommentera

Välbefinnandets formel 50-10-40

Av Gabriella Svanberg den 2015-09-03 20:26

Det sägs att välbefinnande till 50% förklaras av arv (exempel hur mycket du reagerar på njutning/hot), 10 % livsomständigheter och 40% beteende /attityd

 

Kommentera

Kontrollerat drickande börjar bli mer accepterat

Av Gabriella Svanberg den 2015-08-20 21:27

I nyhetsmorgons intervju ville jag främst sudda ut lite av den skam många känner. Människor skäms över att ej kunna kontrollera sitt drickande och tidigare tankar om att alla som har "alkoholproblem" måste sluta dricka helt har skrämt många från att söka hjälp.  Jag vet inte hur många jag träffat under åren som har en önskan om att kunna dricka "lagom" men undvikit att söka hjälp med risk att behöva sluta helt.

Fler studier visar idag att många faktiskt kan lära sig att hantera sitt drickande även man uppfyllt ett riskbruk eller till och med i vissa fall beroende. Jag vill vara tydlig med att det ej fungerar för alla och att många faktiskt väljer att sluta att dricka helt. Somliga föredrar och behöver det men andra prövar sig fram steg för steg.  Det är viktigt att låta människor ha egna önskningar och våga söka hjälp utan att bli överkörda eller mötas av en dömande attityd. I olika länder har man olika attityd kring frågan där man i vissa länder ser det som helt naturligt att erbjuda hjälp för kontrollerat drickande och i andra är mer inne på nolltolerans.  Se inslag på : Nyhetsmorgon TV 4

IMG_7385

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare har man talat om beroende som något man antingen är eller icke är. Som om det var två lägen, av eller på. Idag har man en mer verklighetsanpassad bild där man talar om grader av beroende. Beroende på hur många kriterier man uppfyller, kan man vara beroende av olika grader och behandlingen kan anpassas därefter. Ju lättare beroendet är ju större är chansen att man kan återgå till ett kontrollerat drickande.  Kriterierna handlar om huruvida man har en toleransökning (dvs behöver dricka mer för att få effekt), om man har abstinens (skakningar, svettningar, ångest etc om man ej får alkohol), om man prioriterar alkohol framför annat i livet på ett osunt vis samt om man drabbas av kontrollförlust (ej kan sluta) och dricker fast man märker att det är destruktivt. Vi vet idag att ca 50/50 är arv och miljö gällande vem som blir beroende och ej och har man en genetiskt sårbarhet bör man hålla lite extra uppsikt. Det kan liknas vid ex. diabetes där vi kan ha en sårbarhet, men kanske ej utvecklar diabetes om vi ej äter socker.

IMG_7374

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I boken Åter till kontrollerat drickande finns många evidensbaserade metoder beskrivna bla KBT, CRA och ACT. Även kortare program för att just lära sig vissa färdigheter kopplat till kontrollerat drickande.

När vi nu börjat se beroende mer som på en gradskala börjar också attityden i samhället förändras. En mer och mer förekommande term är termen Riskbruk . Med detta menas att man dricker på ett vis som ökar risken för fysiska och psykiska skador. Riktlinjer för detta är om man dricker mer än 14 glas per vecka som man eller fler än 9 glas per vecka som kvinna. Visst finns det individuella skillnader där vissa kan dricka mer utan att bli beroende och få skador och vissa mindre (beroende på bla vikt, vattenproportion i kroppen etc), men riktlinjerna är bra att ha i åtanke.

Om du som läser detta kan märka att du har svårt att sluta när du vill, att du ofta ångrar efteråt att du drack de där sista glasen, att du känner ett behov av ett eller flera glas efter jobbet och faktikst har svårt att avhålla dig då är mitt tips att tänka till. Dels finns det knep man kan ta till på egen hand såsom att dricka långsammare eller svagare:

- smutta

- riktlinjer med tider (sluta dricka viss tid)

- bara dricka med vänner

- bara i samband med mat

- ta vartannat glas vatten

- bara dricka vin /öl  - ej sprit eller bara lättöl, ej starköl

- späda ut drinken eller vinet

man kan också ha hjälp av stresshantering, mindfulness och att jobba på olika vis med inre och yttre triggers såsom tankar och känslor. Många har god hjälp av att skriva loggböcker för att ha koll på vad man triggas av, när man dricker, med vilka, i vilka situationer etc om man dricker när man är glad eller ledsen etc. Vi har alla olika förutsättningar för att ha alkoholkontroll och balans och mycket handlar om att reglera kroppens signalsubstanser och kemiska balans.

Många kan också behöva stöd i detta och hjälp finns att få via bla primärvården, företagshälsovården, specialistmottagningar såsom (Riddargatan 1 i Stockholm), öppenvårdsmottagningar samt slutenvård. Ett första steg kan vara att ringa anonymt till alkohollinjen, eller tala med sin husläkare.

Låt oss se vaket på det som är, skapa förutsättningar och låt bli att döma oss själva eller andra!

Ta hand om er! /Gabriella

Kommentera

Hälsningar från ACBS World Conference i Berlin!

Av Gabriella Svanberg den 2015-07-16 17:06

Idag har jag träffat en av mina stora förebilder! Richard Davidson - Harvard Professorn som arbetar med Dalai lama

IMG_5929

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Davidson har publicerat många vetenskapliga artiklar och har bland annat skrivit  - The Emotional Life of the Brain

IMG_5833

Vi träffades på denna fantastiska världskonferens ACBS. Vill du läsa mer om ACBS gå in på följande hemsida ACBS World Conference

Läkare, Psykologer och Forskare från hela världen samlas för att prata om hur de arbetar med mindfulnessbaserade terapimetoden Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och vilka forskningsstudier som pågår.

 

 

Neuropsykologiska genombrott visar att hjärnan är mycket mer träningsbar än vi tidigare trott!

IMG_5876

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bland annat berättar Richard Davidson att de arbetar med att framställa dataspel för ungdomar i 8e klass för att träna upp empati & medkänsla!!!

Harvardprofessorn liknar medkänsla och empati med språk. Precis som att vi alla föds med förmågan att lära oss ett språk, föds vi med förmågan att vara empatiska och medkännande. Precis som vid språk behöver vi  en förstärkande omvärld som ska trigga vilket språk vi lär oss. Det händer inte mycket utan en miljö som triggar dessa beteenden och får dem att växa. Har man växt upp i en kall miljö kanske man inte fått chans att utveckla sina finaste sidor.

Den positiva är att detta kan tränas upp så länge vi lever.

Här kommer några fler valda klipp  fån konferensen

IMG_6167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här visas en bild av ett autentiskt/ äkta  leende

IMG_6169

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här visas bilder på mer konstlade leenden. På bilden till höger har personen dessutom självkritiska tankar inombords men försöker le. I studier har man låtit försökspersoner avgöra vad som är vad och även studerat vad som händer med omvärlden. Tydligt är att människor vill närma sig personer med ett autentiskt leende mer.

Vi är sociala varelser och mkt av våra beteenden är inlärda. Vi ler ibland för att vi "bör". Vi ser allvarliga ut ibland för att vi "bör". Ett intressant studie har studerat hur blinda agerar annorlunda i vissa avseenden. De som ej studerat andras reaktioner och härmat utan mer går på sin autentiska / äkta känsla.

IMG_6160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter ett nederlag har seende personer lärt sig att "man ska visa glädje fast man är besviken" medan blinda tydligt visar sin nedstämdhet genom att ej ta upp armarna i glädjeuttryck.

Vi beter oss ofta såsom man "bör" och som psykolog har jag ofta insett att verkligheten ej alltid är som den ser ut. Den som ser allra gladast ut kan bära en stor nedstämdhet och sorg och den allvarlige kan vara högst tillfreds. Mitt förhållningssätt är att försöka att inte tro så mycket. Vill vi verkligen veta får vi fråga.

IMG_1286

Jag önskar dig som läser detta just nu en fin dag idag!

Ta hand om dig! /Gabriella

Kommentera

Alexandra Charles - TED x Almedalen 2015

Av Gabriella Svanberg den 2015-07-09 17:53

IMG_5642

 

 

 

 

Alexandra var duktig i skolan. Hon var ambitiös, hade visioner och ville påverka världen. Hon ville till FN. 

Passionen fångade henne på vägen och hon föll för Noel Charles en stilig, cool färgad man. Att jag skriver att han var färgad är för att Alexandra inifrån fick uppleva hur fördomar förekommer och kan te sig. Hon gifte sig med Noel, flyttade till Sverige och tillsammans skapade de nattklubben Alexandra.

Utan restaurang- eller klubberfarenhet drev hon nattklubben som alla stora stjärnor drogs till.  Trots att det gick bra för Alexandra så fick hon uppleva fördomar inifrån även inom entreprenörskapet - kvinnoperspektivet.

Efter många år av hårt arbete och mycket kul ville hon rota sig och skapa en lugnare vardag.  Hennes mamma Inga var sjuk och återigen kom Alexandra i kontakt med fördomar och diskriminering. Denna gång inom vården.  Hon förfärades över åldersdiskriminering och då hon efter lite research förstod att forskning inom flera medicinska områden framförallt bedrivs på män där mannen är norm tog hon tag i saken.

Tiden var inne. Hon hade bevittnat nog med fördomar med egna ögon och det var dags att påverka världen!

Alla människor har en story. Se Alexandras i TED x Almedalen !

IMG_0060

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag inspireras av människor som vill göra något för att göra vår värld lite bättre, som vill jobba för rättvisa, jämlikhet, medmänsklighet. 

Tack Alexandra för att du inspirerar mig och andra till att göra något för att påverka världen!

/Gabriella

 

Kommentera

Genomgrott inom neuroforskning - se hur vi kan styra en robotarm med våra tankar

Av Gabriella Svanberg den 2015-06-25 19:38

Neuroforskare världen runt försöker att knäcka koden för att förstå alla små signalfel som kan uppstå i hjärnan. Människor är förlamade, rörelsehindrade och vi kan inte alltid förklara orsaken.  Precis som att en lite bugg i ett datasystem kan skapa stora problem, kan små signalfel i hjärnan hindra en människa från att röra sig.

Med ny teknik lär vi oss att förstå hjärnan och dess kapacitet! Ett stort genombrott är Andy Schwartz forskning vid Pittsburghs universitet och Richard Andersens vid CalTech som visar hur vi med tankens kraft kan styra en robotarm.

Se det fascinerande reportaget i 60minutes där Jan Sherman med egna ord berättar hur hon via signalfel tappade all kontakt med sin kropp och blev totalförlamad. Jan Sherman såg det som en självklarhet att delta i en studie och visar idag hur hon med tankens kraft lärt sig styra en robotarm. Genom att tänka på att hon ska lyfta armen, dra den åt höger, hälsa på någon etc styr hon armen. Det kändes avigt till en början, men idag mer eller mindre lika naturligt som för oss alla. Vad tänker vi egentligen på när vi lyfter en arm!? Inte mycket, vi bara gör det....som hon själv uttrycker processen idag!

Detta ses som ett genombrott. Forskarna tror att det är början på något nytt. Kanske kan vi i framtiden på konstgjord väg hjälpa människor med andra sinnen som drabbats. Kanske kan människor som idag sitter i rullstol gå och springa igen, blinda få helt ny hjälp med sin syn, döva med sin hörsel. Hjärnan är mer adaptiv än man tidigare trott!

Framtiden är spännande!

Önskar er i vanlig ordning allt allt gott jag kan önska er!! /Gabriella

Kommentera

Skratt, hjärna och självmedicinerande fjärilar

Av Gabriella Svanberg den 2015-06-18 17:55

Dagens TED.com

IMG_4462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag älskar verkligen att titta på TED.com. Idag har jag lärt mig mer om skrattets betydelse och ska nog försöka skratta lite mer:)

IMG_4485

 

 

 

 

 

 

 

Rent fysiologiskt påverkar det vår brsötkorgs rörelserytm och hur luft strömmar in och ut och får bröstkorgen att expandera och sjunka ihop. Som med allt i vår fascinerande kropp - det har ett syfte.

 

Vidare talar Neuropsykologen Sophie Scott om varför vi skrattar.

Hon förklarar att vi har olika typer av skratt som faktiskt går att urskilja, dvs ett medvetet skratt och ett totalt spontant. Förutom det där totalt spontana skratt vi får när vi exempelvis blir kittlade (som även djur får bla apor och råttor), så har vi det sociala skrattet.

IMG_4486

Vi skrattar för att skapa gemenskap - sociala band. Vi skrattar åt samma sak som andra skattar åt och skratt smittar. Vi har 30% ökad chans att skratta när vi är med andra jämfört med när vi är själva och forskare säger att det fyller en viktig social funktion. Vi skrattar för att få andra att förstå att vi förstår dem, att vi håller med dem, att vi ingår i samma grupp och att vi tycker om dem. Vi skapar en vi-känsla och även när det händer jobbiga saker kan vi känsloreglera både oss själva och andra när vi tar till lite skratt. Vi skrattar ibland automatiskt vid stress eller obehag och människor som gör det sägs hantera det emotionella lättare och även balansera det känslomässiga för sin omgivning. Intressant  - eller hur!?

IMG_4491

 

 

 

 

 

 

Vi har som sagt olika typer av skratt och vi är bra på att utröna vad för slags skratt andra har. Det låter olika. Vi kan höra om det är ett totalt spontant skratt eller mer av ett viljestyrt för att knyta sociala band. På bilden ovan visas att de som lyssnar faktiskt aktiverar olika delar av hjäran och hör vi att någon skrattar på socialt vis aktiveras våra delar som sköter mentaliseringsdelarna - dvs när vi tänker på vad någon annan tänker. Vi vill också förstå. Barn har lättare att smittas av skratt än vuxna men vi blir bättre och bättre på att urskilja vad det är för slags skratt. Allt har ett unikt syfte!

Efter detta TED.klipp börjar jag tro på det här med skratt yoga. Det ska jag nog prova på en dag:)

Se TED. com Varför Skrattar vi?

IMG_4463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur kan du styra någon annans hjärna TED.com

IMG_4467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur självmedicinerar fjärilar?

TACK TED.com! /Gabriella

Kommentera

Nu finns ACT manualen för missbruk på engelska

Av Gabriella Svanberg den 2015-06-11 20:45

IMG_4216

Steg för steg...

 

Jag inser att det finns många sätt att göra en manual på. Jag trevar mig fram, stöter och blöter och justerar och modifierar! Nu är en ny svensk version utkommen samt den engelska!

 

 

 

Jag har kontakt med många intressanta människor runtom i olika länder och mitt projekt just nu är att skapa samarbeten och förutsättningar för att vi ska lära av varandra. Fick idag tips om hur man arbetar med sk "home-based withdrawl / detoxification service i Perth, Australien Se länk: Stealth attack on drug addiction

och även om en ACT onlinekurs se länk: ACT Training Online Made Simple

Nu är det på g att man ska använda ACT  i ett fängelse i Taipei, Kina och jag ser fram emot att kunna rapportera erfarenheter och input från projektet. Ett annat spännande projekt är implementering av ACT för en missbruksenhet i Thailand som egentligen nyligen börjat få in KBT som metod i landet. Jag ska försöka hålla er lite a jour ang. vad som händer i när och fjärran.

IMG_4254_2

Själv kommer jag att fortsätta med min implementering av ACT inom LVM (Lagen om vård av missbruk) inom Statens Institutions Styrelse och till hösten utbilda personal som i sin tur kommer ha grupper med klienter. Jag har inget slutmål eller tydlig vision, vet bara att missbruksvården är i behov ett större utbud av metoder och detta är mitt sätt att göra  något jag tror på.

 

 

 

 

 

Ta hand om er vänner!!

 

Kommentera

Framgång eller platt fall - Vad gör att bara vissa företag lyckas?

Av Gabriella Svanberg den 2015-06-04 17:48

IMG_4302_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bill Gross som har startat ett hundratal företag har nyfiket utforskat och vaskat fram framgångsfaktorerna som gör skillnaden!!

Han trodde länge att bästa idén vann, men har idag en annan uppfattning.

Mike Thyson sa en gång " Everybody has a plan util they get punched in the face" - Bill Gross jämför med företagande. Han lyfter konsten att få ett slag i ansiktet av kunden/ marknaden och kunna ta det!

IMG_4301_2

 

 

 

 

 

 

 

Timing kom på första plats och därefter som Team, idé, Företagsmodell, Finansiering.

IMG_4300_2

 

 

 

 

 

 

 

Se gärna detta inspirerande klipp här: Bill Gross på TED.com

 

Kommentera

« Visa 10 nyare blogginläggVisa 10 äldre blogginlägg »

Gabriella Svanberg

Gabriella Svanberg
Gör: Hej vänner! Jag heter Gabriella. Jag skriver här i egenskap av att jag är neuropsykolog, men är också mamma till tre fantastiska barn och medmänniska. Under mina 20 år som psykolog har jag fått möjlighet att träffa många fina människor och också fått en bild av vad vi på olika sätt tampas med i livet. Jag har specialiserat mig och forskat inom neuropsykologi och är fascinerad av hjärnan och det jag vill dela med er är mina tankar och reflektioner. Mina tankar och reflektioner om det jag ser via mitt jobb och via min vardag som gör att vi mår som vi mår och gör som vi gör. Jag har jobbat inom psykiatri, inom missbruksvård, inom ungdomsvård och inom företagshälsovård. Ena dagen jobbar jag med människor som inte har tak över huvudet och nästa dag med människor som känner en tomhet av sitt överflöd. Jag inser att rikedom, harmoni och lycka är något vi skapar inom oss själva.

Kontakt: gabriella.svanberg@gmail.com

Övriga aktuella bloggar

Bloggarkivet

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Hormoner uppåt väggarna!!: Jag hoppas att ni tycker om vår podd Maqt & Miljoner som jag gör tillsammans med Åza Brennander! Vi bjuder in gäster och pratar om allt som har med samhällsengagemang att göra. Från politik till hä... Läs mer »

Insamling för kvinnors hälsa

Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa

Det ska inte vara orättvist att vara kvinna! Forskning på kvinnohälsa släpar efter. Med din hjälp kan vi ändra på det.
Skänk en gåva på:
www.kvinnorochhalsa.com

Annonser

Arcamea - Vår berättelse
Bungypump
BioGaiaMatkomfortMaqt - Politikens hetaste blogg- och debattforum.Gedeon RichterSvensk LivräddningMedilens Nordic ABNovartis Sverige ABMathem i Sverige ABPfizer ABMediRätt ABAstellas Pharma ABAmgen ABBayerPeptonic Mediacal ABScandicDermoshopBoehringer IngelheimBig TravelMedilensVi stödjer ÄldrekontaktStar for life i Sydafrika