Inspiration

En svindlande tanke: Tänk om det vi lever efter som en "sanning" inte längre är sant!

Av Lili Öst den 2017-05-22 09:59

Jag lyssnade på en väldigt spännande intervju med forskaren, vetenskapsmannen och författaren Gregg Braden i lördags när jag var ute på en lång härlig powerwalk i solskenet. Han pratade bl a om att vetenskapen i sig är ca 300 år och att den vetenskap som kom i ljuset för ca 150 år sedan är den vetenskap som vi fortfarande ser som "sanningen" och lever våra liv utifrån. Fast mycket i den moderna forskningen nu visar att det som kom fram då faktiskt inte håller längre, utan att de ser andra saker idag med hjälp av mer förfinade mätinstrument och en över tid bredare kunskap än vad Darwin, Einstein och andra forskare och vetenskapsmän hade då på sin tid.

En av de saker som vi levt i tron om är bl a att vi människor är separerade från universum, vilket modern forskning visar att vi inte är, utan tvärtom - är en aktiv del av. Och att vi och vår inre energi, som jag berättat tidigare, interagerar med energierna runt oss. Att det som vi uppfattar som fast materia i själva verket är 99,9999% tomrum fyllt av energi

En annan sak är att hjärnan är vårt enda kognitiva organ, vilket inte heller stämmer, utan de har kommit fram till att hjärtat faktiskt också är kognitivt och har något som de kallar den lilla hjärnan i hjärtat, vilken kommunicerar både med hjärnan och med vårt högre jag.

Man har trott att vår DNA är statisk, men även det har visat sig vara fel och att vi KAN förändra vår DNA.

En spännande sak han också berättade är att modern forskning kommit fram till att vi inte stammar från Neandertalarna utan att vi tillhör en art kallad Anatomically Modern Humans (AMHs) som dök upp för ca 200 000 år sedan och som forskningen visar på att de ligger till grund för Homo Sapiens. 1987 hittades en mycket välbevarad neandertalar baby som de lyckades ta en typ av DNA prov, sk mitochondrial DNA i babyns revben. MtDNA som betäckningen är, hittar man i energicentrum inuti våra celler, till skillnad från i våra kromosomer där man hittar det mesta av vår DNA. 2000 gjordes vetenskapliga tester som alltså visade att vi inte delar neandertalarnas DNA. Det skapade klarhet i en sak - Att vi inte härstammar från Neandertalarna. Vi vet alltså nu vad vi INTE är. Det skapade även en aktiv fråga - Vad ÄR då upprinnelsen till den mänskliga historien? Tänk om Darwin faktiskt hade fel?! Tänk om modern forskning är på fel spår? Och om vi är på fel spår, kanske det också förklarar varför de många lösningar som det jobbas med för att lösa mänsklighetens och världens problem inte fungerar. För att de baseras på något som inte stämmer ... Det kan också vara så att alla de speciella förmågor som en del människor jobbar med att utveckla i sig själva idag som att jobba med självhealing, att bemästra och själv regulera vitala funktioner i oss som immunförsvaret och hjärtats rytm. Att få tillgång till djup intuition on-demand och att applicera Superlearning - (en stressfri snabb inlärningsteknik) kanske faktiskt ligger i vår original "blueprint" I vår mänskliga "karta" snarare än att det är förmågor som vi sakta och gradvis utvecklat över tid.  

Tänk om vi är MER än det vi hittills trott!

Tänk om det är så som jag hävdar med en druckens envishet och modern forskning nu faktiskt även visar, att vi ÄR mer än det vi hittills trott. Att vi är kraftfulla skapare och att vi kan - i interaktion med universum och de universella naturlagarna kan göra något mer än att bara kämpa på, och springa på de bollar som kastas åt vårt håll.

Om du skulle göra två mappar på datorn där det stod Verkligheten idag på den ena - där du samlar alla sk sanningar om vad som är möjligt enligt samhället och dig själv utifrån det du lärt dig hittills. Och så gör du en mapp där det står Möjligheter på och börjar samla alternativ fakta som ifrågasätter det som ligger i Verkligheten idag mappen. I syfte att själv förändra DIN syn på vad som faktiskt är möjligt.

För tänk om det ÄR så, att det vi baserar vår syn på vad som är möjligt - är fel, vad skulle det innebära 1) För dig? 2) För världen?

Frågor värda att fundera över... Lycka till i ditt reflektionsarbete. With Love/Lili

 

Kommentera

Det här ska bli en bra dag

Av Lili Öst den 2017-05-08 06:49

När jag skrev låten Det här ska bli en bra dag, ville jag att den skulle bli som en musikalisk affirmation. Eftersom hjärnan tar emot allt vi matar den med som fakta - är det viktigt att mata den med rätt saker, så att vi implementerar saker i vårt medvetande som gagnar oss.

Refrängen går så här:

Det här ska bli en bra dag. Det här ska bli den bästa dan på länge.

Hur vet du det kanske du tänker nu, jo jag vet för det är jag som bestämmer

För det som fyller min tanke, det är det jag får mer av

Om jag tänker på bristen, är det brist som jag får

Därför tänker jag på det jag vill

Och det här ska bli en bra dag, Det här ska bli en bra dag

Du kan lyssna på låten här

Vad är det DU matar dig själv med för typ av tankar dagligen? Vad säger du t ex till dig själv ett upprepat antal gånger om dagen gällande tid? Vad säger du till dig själv gällande din spegelbild, eller din kropp? Vad säger du till dig själv gällande saker du behöver klara av men kanske inte känner att du fullt ut behärskar, eller inte tycker är så roliga att göra, men måste göra ändå? Vad matar du dig själv med för tankar gällande ditt jobb? Din relation/brist på relation?

Om du tänker att Attraktionslagen fungerar lika attraherar lika, och din hjärna tar emot allt du matar den med som fakta, som vid upprepning implementeras i ditt system och kommer till dig som en "sanning" som du sedan lever ditt liv utifrån, matar du dig själv med rätt typ av tankar?

I min bok SÅ KLART lär du dig det du behöver veta för att få djupare insikter både om Attraktionslagen och dina egna tanke- och känslomönster. Så du kan lära dig att skilja på tankar som hjälper dig och tankar som stjälper dig. Börja redan idag med att göra dig själv medveten. Lycka till <3

With love/Lili

Kommentera

Hållbart tänkande

Av Lili Öst den 2017-04-24 09:42

Följ mig på/gilla min facebook sida för boken SÅ KLART! Hur Du & Attraktionslagen blir ett vinnande team @attraktionslagenochdu

Ny vecka - nya möjligheter! Även plats för nya tankemönster! Förra veckan var jag på ett möte gällande Almedalen, där jag i år kommer att hålla morgonföreläsningar på Innovizion Arena. Det pratas mycket om hållbarhet i dagens läge, vilket verkligen är en viktig fråga gällande allt. Hållbar teknologi, hållbar utveckling, hållbart ledarskap, hållbart miljö - och samhällsarbete, hållbara städer. Ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet. De nya globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG:s) antogs av världens ledare i slutet av september 2015 och ska gälla fram till 2030 är som följer:

 1. Utrota fattigdom i alla dess former, överallt.
 2. Utrota hunger, uppnå matsäkerhet och förbättrad kost samt främja ett hållbart jordbruk.
 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
 4. Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
 5. Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors ställning.
 6. Säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
 7. Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.
 8. Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.
 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
 10. Minska ojämlikhet inom och mellan länder.
 11. Gör städer och boplatser inkluderande, säkra, flexibla och hållbara.
 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter.
 14. Bevara och hållbart nyttja hav, sjöar och marina resurser för hållbar utveckling.
 15. Hållbart skogsbruk, stoppa ökenspridning, bromsa och vända markförstöring samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer.
 17. Stärka verktyg för genomförande och vitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Alla viktiga, värdiga, kloka, genomtänkta och behövliga mål. Men inte ett enda mål handlar om hållbart tänkande! Alla mål är stora och generella och gäller oss alla, men om vi inte ALLA tar hållbarhetstänket ner till individnivå - in i vårt eget system, och gör det till vårt eget ansvar, kommer det bli väldigt svårt att nå dessa stora övergripande världsmål. Som jag sagt så många gånger förr, - de flesta har inte koll på hur de tänker när de tänker ... Hur ska vi kunna skapa hållbarhet runt omkring oss om vi inte ens kan skapa hållbarhet i vårt eget tanke- och känslosystem?

Så hur gör man då för att skapa hållbara tankemönster? Jag ser en väg som jag tror på är möjlig. Genom min metodik SÅ KLART-metoden ger jag mina klienter, läsare, kursdeltagare och min publik nya glasögon att se världen, sina resultat och sig själva genom. Jag hjälper dem att få insikt om de tanke-,  känslo- och handlingsmönster som regerar i deras liv. Både de som är positiva såväl som negativa. Gör dem medvetna om de präglingar och ärvda sanningar som begränsar dem, men framförallt gör jag dem medvetna om att vi är energivarelser som interagerar med Attraktionslagen och universum och denna interaktion faktiskt skapar påtagliga resultat.

Så vad menar jag är hållbara tankemönster? Attraktionslagen jobbar hela tiden tillsammans med vår känsla. Alla tankar har en känsla som hör till, så därför är det viktigt att ha koll på våra tankar i första hand då de hela tiden följs av den känsla som interagerar med Attraktionslagen. Men vi kan använda vår känsla i magen som det alarmsystem det är, då vår känsla i magen talar om för oss om vi är i samklang med en hög positiv energi, eller om vi inte är det. När vi blir medvetna om vikten av att tänka tankar som hjälper oss att ligga på en hög positiv frekvens, blir vi tanke smarta. Och när vi blir tanke smarta, börjar vi samla på rätt typ av tankar som ger oss en god känsla i magen. Vilket resulterar att vi även börjar sända en god positiv energi omkring oss, vilket sprider sig runt oss ut i våra relationer, i familjen, bland vännerna, på jobbet, i organisationen, i samhället för att slutligen nå ut i världen. Vi kommer inte kunna skapa en skillnad i världen - om vi inte först skapa en skillnad i hur vi tänker! - På individnivå!

Vi talar hållbart ledarskap, men hur ska vi få hållbara ledare om de inte är medvetna om sina egna tanke- och känslomönster. Inte är medvetna om sina egna begränsande paradigm och ärvda sanningar. Inte är medvetna om vad som händer i huvudet på dem när de slagit på autopiloten i hjärnan. Inte är medvetna om ATT det finns ett avgörande energiperspektiv att ta hänsyn till i sitt eget skapande av de resultat de vill se. Ledare som dessutom inte heller är medvetna om att samma saker gäller för sina anställda, så därför inte heller ser hur en hel organisation faktiskt kan motarbeta de framgångsrika resultat man eftersträvar - genom sitt omedvetna tanke- och känslofokus.

Så låt oss börja tala om hållbara tankar, hållbart eget ansvar och hållbart känslofokus. Låt oss börja ta in i systemet att Attraktionslagen fungerar lika - attraherar lika, Alltså att det vi fokuserar på - växer. Och att Attraktionslagen fungerar som den gör - OAVSETT om vi tror på den eller inte!

Om du tittar på de 17 punkter som världens ledare satt upp, hur många finns det en kamp mot något idag? Hur många av dessa punkter belyser världens media dag efter dag som katastrofer? Hur många headlines smälls dagligen upp i pressen om negativa, katastrofala och destruktiva händelser? Ja men, kanske du säger nu, - det är ju sant! Det händer ju!! De rapporterar ju bara sanningen!  Ja, visst händer det, och visst är det sant, men även om det händer så har vi INGET att vinna på att fokusera som dårar på det, för det enda som händer är att lika - attraherar lika och att vi lägger oss på en frekvens där vi medskapar mer av det som ÄR!

Genom hållbara tankar är vi FÖR det vi vill bjuda in, - inte MOT det som vi ser och inte vill ha mer av! Vi kan inte fokusera BORT något, eftersom Attraktionslagen bara svarar på vårt fokus. Vi behöver fokusera om och ge hela vårt fokus till det vi VILL bjuda in - trots att världen just nu ser ut på ett sätt som vi inte vill att den gör. Vill du förändra världen? Börja hos dig själv! Hjälp dig själv att skapa HÅLLBARA tanke- och känslomönster, som kan skapa något mer än det som ÄR! Go 4 it!

All min kärlek/Lili

Läs mer på www.liliost.se

Kommentera

OOOOH så mycket kul att se fram emot!

Av Lili Öst den 2017-03-13 17:09

Förra veckan den 8/3 var jag i Ljusdal och föreläste för ett gäng underbara kvinnor tillsammans med intressanta begåvade och härliga medaktörer. Alltid lika trevligt att träffa er ute i landet! <3 Visserligen ligger jag hemma och är sjuk idag, men det händer så mycket kul nu att det är svårt att inte hoppa runt och tjoa:-) Denna vecka går boken i tryck. Har du facebook får du mer än gärna gå in och gilla och följa bokens "fanpage" där jag går in varje dag och ger tankeinspiration.

SÅ KLART! Hur DU & Attraktionslagen blir ett vinnande team

Den 25/3 har jag en heldagskurs i Stockholm. Läs mer här

8-9/4 kommer jag till Skåne och håller heldagskurser. Läs mer här

Den 13/5 kör jag återigen ATTRAKTIONSLAGEN HELA DAGEN med Fabulous 4, Helena-Magdalena Ivekrans, Cecilia Kärvegård och Malin Hammar. Denna gång i Sthlm. Läs mer här

Våren är på väg, jag är på väg att skaffa mig en kontorsplats i centrala city där jag också kan hålla mina kurser och ta emot mina klienter. Härliga samarbeten är i utvecklingsfas. En massa positiva saker med andra ord att plocka ned i min guldpåse. Appropå guldpåse. Vilken påse jobbade du mest med förra veckan? Guldpåsen - eller bajspåsen? Vilken tänker du MEDVETET jobba med denna vecka? Gör ett AKTIVT val! Låt det inte bara bli vad det blir - utan säkra upp att så mycket positivitet som möjligt kommer din väg. Både inifrån och utifrån! With Love/Lili

 

Kommentera

Måndag igen

Av Lili Öst den 2017-02-27 18:44

Jag tycker inte jag hinner mer än konstatera att en ny vecka börjat - förrän det redan är i slutet av den! Nu är det bråda dagar. Boken som kommer ut i slutet av mars jobbas det frenetiskt på tillsammans med pr byrå och tryckeri. Längtar!!! Något annat jag längtar efter är att komma upp till Ljusdal den 8/3 på Woman in red och sjunga för alla er godingar som håller till där uppe! Den 25/3 har jag en heldagskurs i sthlm för dig som vill lära dig mer om dina vinnande tanke- och känslokoncept och hur du interagerar tillsammans med Attraktionslagen vilket skapar både önskade såväl som oönskade resultat. Läs mer här  För hur har du det med ditt fokus? Är du medveten om hur du tänker när du tänker? Hur ser det ut runtomkring dig i livet just nu? Har du ett positivt flow, är det stilla och lite orörligt eller har du hamnat i ett negativt flow? Flow är ju inte bara positivt! Flow betyder bara att du får ngt i upprepad form. Så, vad ÄR det som upprepat kommer till dig? Önskat eller oönskat? Känner du att du inte gillar svaret behöver du bli medveten om dina tankemönster. Vill du ha min hjälp vet du var jag finns!

With Love/Lili

Kommentera

Ett perfekt exempel

Av Lili Öst den 2017-02-20 10:00

AKTUELLT: Nästa heldagskurs i Attraktionslagen och dina egna tanke- och känslomönster är den 25/3. Läs mer här.

I onsdags hade jag en frukostföreläsning för chefer på det ställe jag brukar ha mina kurser, föreläsningar och coachningar. Det är ett antal olika coacher som jobbar där, som alla precis som jag hyr lokal/rum per timme. Jag hade just blivit klar med min föreläsning och alla mina deltagare utom två hade gått och vi var inbegripna i ett intressant samtal. Plötsligt dyker en kvinna upp i dörren. En kvinna jag mött förr. Hon frågar vem som är ansvarig och att hon faktiskt just fått stå och diska efter andra. Jag svarade att det var jag som var ansvarig, och att jag inte var färdig än men definitivt skulle ta hand om den disk som jag och mina deltagare hade skapat när jag var klar. Hon fortsatte att anklaga mig för att inte göra rätt för mig och jag kände att nu fick det vara nog. Jag berättade för henne att hon hoppat på mig en gång tidigare när jag stod vid köket och pratade med en annan coach när det var disk i diskhon och hon också anklagade mig även då för att jag inte diskade efter mig. Jag hade då precis kommit och skulle ha en klient så jag hade inte hunnit skapa någon disk efter mig än. Och eftersom jag själv vet att jag aldrig hittills har lämnat stället efter mig på ett sätt jag inte själv vill hitta det, kände jag att det faktiskt fick vara nog med beskyllningar eftersom jag inte förtjänade dem.

Den ilskna kvinnan gick och jag bad mina deltagare om ursäkt för vad de just behövt bevittna.

Medan jag diskade tänkte jag på det som just hänt, vilket var ett så BRA exempel på hur lätt det är att bara re-agera på någons negativa framtoning och låga energi. Istället för att a-gera på ett sätt som hjälper mig att vara i den höga positiva energi som jag vill leva och verka i. Fast jag är så tankemedveten som jag är i den roll jag har, så är jag först och främst människa med en massa präglingar och invanda mönster, men det som är så bra med det är att jag också ser vad som händer relativt snabbt och kan skapa en medveten tankeförändring i syfte att skapa en känsloförändring.

Kan du känna igen dig på något sätt i mitt exempel?

Det är ju lätt för mig att försvara min reaktion med "ja men här kom hon och var en bitch och anklagade mig utan att ta reda på fakta. Det dessutom framför två av mina åhörare, som är viktiga kunder för mig" Självklart skulle HON tänkt sig för innan hon gick till en onödig och orättvis attack. Men vi kan aldrig styra andra människors beteende - bara vårt eget. Så det JAG hade vunnit på, var att istället för att gå i försvarsställning som skapade en negativ känsla i mig hade jag självklart vunnit på att svara henne på ett sätt som gav mig en bra känsla i magen, eftersom det är min känsla som avgör vilken typ av magnet jag blir och vilken frekvens jag genom den tunar in mig på. Kan du se att jag inte blev en vinnare rent energimässigt, även om jag hade rätt i sak?

Nu hade jag ju som tur var på mig "rätt glasögon" och kunde snabbt se hur situationen höll på att utvecklas i mig, så jag kunde hejda händelseförloppet genom att stoppa mig själv från att fortsätta irritera mig på tanten. Det blev ju en fantastisk aha-upplevelse och dessutom material till en blogg, så jag kan ju istället för att vara irriterad - vara tacksam för att jag genom henne fick en bra påminnelse om mitt eget fokus.

Jag hade ju på förhand en negativ referens gällande henne, eftersom hon gått till attack utan att först ta reda på fakta en gång tidigare, så det var lätt för mig att plocka fram den referensen fortare än ögat när jag såg henne och hörde hennes ärende. I och med att jag gjorde det - förstärkte jag min egen negativa känsla och genom att plocka fram den tidigare referensen, reagerade jag inte bara på denna händelse - utan även på den första, vilket förstärkte min reaktion. Och i och med att den förstärkte min reaktion - förstärkte den även känslan i magen. Och vid det här laget är du ganska insatt i att vår känsla ligger till grund för vilken frekvens vi tunar in oss på ...

Så min förhoppning är - att min aha-upplevelse även kan bli en bra påminnelse för dig!

With Love/Lili

Kommentera

Tiden går fort när man har kul

Av Lili Öst den 2017-02-06 22:36

Jag tycker inte att det har blivit mer än tisdag, möjligen onsdag när det visar sig att det är måndag - igen! Livet rusar på när man har kul! Just nu är det mycket på gång. Redaktionellt arbete med den kommande boken. Föreläsningar, workshops och kurser. Och därtill - roliga inredningsjobb. För det jobbar jag ju också med:-)

Varför? För att jag tycker det är så vansinnigt roligt, jag känner att det är något jag behärskar, och för att jag ÄLSKAR att jobba med att gå från en inre bild till att skapa en interiör som visar sig i en yttre verklighet.

Det är så det händer hela tiden. Det vi kan skapa i vår inre verklighet. Se på vår inre biograf. Känna iver, glädje och tillit inför, det kommer till slut även visa sig i vår yttre verklighet.För det är så det fungerar när vi skapar vår verklighet. Men det handlar inte bara om de positiva bilderna och det vi älskar. För målar vi upp en oönskad verklighet i oss sjäva som vi upprepar igen och igen, kommer även den till slut att visa sig på ett eller annat sätt i vår verklighet.

Så den här veckan vill jag inspirera dig att bli medveten om vilken story du har på gång i din inre verklighet. Vilken film visas på din biograf och vilken typ av känsla skapar dessa? Om du tänker på att attraktionslagen fungerar lika - attraherar lika, gagnas du av de storys som du matar dig själv med i ditt inre?

Lycka till med din vecka/With love Lili

Kommentera

Vikten av att jobba med guldpåsen

Av Lili Öst den 2017-01-30 17:13

Jag brukar prata om att vi hela tiden jobbar med två påsar framför oss. Guldpåsen: I den plockar vi ned allt positivt, stort som smått. Med den här påsen skulle vi kunna jobba mycket mer än de flesta är medvetna om och dra enorma fördelar av det. Många gånger händer det små positiva saker som vi knappt registrerar, - bara snabbt konstaterar. Som t ex att det är varmare ute idag än igår, att solen skiner in genom fönstret, att lakanen är sköna att ligga på, att någons parfym doftar gott, eller man kanske går förbi en syrénbuske som doftar ljuvligt. Någon kanske ler åt oss, eller vi mot dem. Någon kanske håller upp dörren för oss, eller vi gör det och får ett leende till tack. Mat som smakar gott, vi kanske känner oss nöjda att vi tog oss til träningslokalen eller ut på en promenad. Att vi tog trapporna istället för hissen. Du kanke inte tror att dessa små vardagssaker har någon speciellt stor effekt i ditt liv. Jag vill göra dig medveten om hur stor effekt de KAN ha, om du stannar till och fokuserar upp dem i storlek och lägger dem i guldpåsen. Hur då kanske du undrar?! Istället för att ex bara gå förbi den doftande syrénen och nöja dig med att konstatera att den doftade gott, - stanna till, kör in näsan och verkligen njut! Ha en inre dialog om hur underbart du tycker att det doftar, titta på de pyttesmå blommorna i blomsterklasen och se hur fina de är. Ta in i hela systemet hur härligt du tycker att det är att dofta på syréner (om detta är ngt som du tycker om vill säga:-) annars välj ngt annat. Det tar 68 sekunder att få momentum i en tanke. Efter 68 sekunder föds en liknande tanke som fortsätter att skapa en känsla som ligger på samma frekvens och sänder. Ju mer du kan hålla ditt tanke- men framförallt ditt känslofokus, ju större effekt får det i ditt liv och ju mer positiv energi plockar du ned i din guldpåse. I det positiva vill vi ju ha momentum så vi får igång ett positivt flow som föder positivt flow och som fortsätter att föda positivt flow. Ju mer av små och stora vardagspositiva saker du väljer att plocka ned i guldpåsen och gärna "tuggar tuggummit flera gånger" - håller kvar och förstorar den positiva känslan av situationen, - ju mer fyller du den. Och när påsen är full svämmar den över och något positivt manifesteras i din fysiska verklighet. Med guldpåsen har vi ALLT att vinna på att jobba med så mycket vi bara orkar om dagarna. Sen har vi bajspåsen som vi har parallellt med guldpåsen... Den fungerar på samma sätt! Den fyller vi med irritation, frustration, oro, aggression, skuldkänslor, svartsjuka, avundsjuka, missunsamhet, misstänksamhet, bristtänk osv. När den blir full svämmar den också över och ngt negativt manifesteras i vår verklighet. Rent spontant, - vilken påse jobbar du flitigast med?

Vill du ha hjälp att bli medveten om dina negativa tanke- och känslomönster som är i direkt samarbete med din bajspåse, och hitta dina vinnande koncept som jobbar med din guldpåse anmäl dig till en heldagskurs, där du får möjlighet att komma till insikt och klarhet om dig själv och dina resultat, samt få en fördjupad kunskap om Attraktionslagen - i samarbete med oss. Lördagen den 1/4 10- 17 håller jag en heldagskurs i Stockholm http://simplesignup.se/event/90305-attraktionslagen-vaerlden-baesta-framgaangsverktyg-heldagskurs

Den 8 och 9/4 håller jag heldagskurser i Staffanstorp utanför Lund http://simplesignup.se/event/84928-attraktionslagen-vaerlden-baesta-framgaangsverktyg-heldagskurs

Hoppas att få se dig där <3

With Love/Lili

 

 

Kommentera

I slutet av mars smäller det!

Av Lili Öst den 2017-01-16 22:58

ec6ihwvm02

Kommentera

Nu är vi där, - i det nya året

Av Lili Öst den 2017-01-02 23:18

rencontres la baule escoublac
assistir tv globo online gratis ao vivo novela amor a vida tf1 rencontre fr rencontres amoureuses yonne ragazze cercano uomini watch speed dating 2010 online free annunci single roma words to describe yourself on a dating website funny opening messages for online dating rencontre ronde france incontrissimi chat gratis anima gemella facebook dating simulation games online free tomb raider 2013 rencontre au sommet gabon rencontre amicale incontri roma italiana club rencontre verdun katholische partnersuche com free online dating international sites dejtingsida for yngre juniorer il papa a napoli incontro con le suore di clausura free dating sites in zurich beste partnerborse forum free dating websites india best dating website of india chat gratuita incontri chat serie gratuite sito di incontro per minorenni partnersuche kostenlos finja her varfor dejta en gamer rencontres bd amiens rencontre sexe vannes lieu de rencontre douai dejting ideer login dejta langdistans triathlon serios dejting ryssland best single player strategy games for mac dejting pa badoo iphone recherche rencontre mariage cerco amore gratis topazio singleborsen fur thuringen dating sites for young adults with learning disabilities dejting annonser gratis yrkesutbildningar dejtingsidor gratis flashback senior dating sites free australia rencontre avec femme allemande applicazione per incontri natdejting hipster namn prostituee sur grenoble annunci personali friuli free dating in oklahoma city dona cerca omo dejtingsajter otrogna islam dejtingsida australien nu match date regex php siti web pesaro finya online dating sites incontri gratis con donne example dating site message chat rooms for singles india vrai rencontre sur badoo dejtingsajter norrland wiki prostituee rimouski forum fur frauen die manner suchen chat gratis e senza registrazione italiana incontri per seso dejta ensamstaende mamma dejta dejtingsajt 55 enkoping incontri torino donna partnersuche rheinland pfalz tag rencontre rabat femme site senior rencontre partnersuche im internet test vergleich dejtingsidor ligga ordsprak genova donna cerca uomo rencontre de durban dejtingsajter test 2015 anmalan tchatche rencontre serieuse gratuit incontri per adulti napoli incontri catania donne adventure travel singles over 50 pv partnervermittlung polen rencontre quebec gratuite ile barbe rencontres free relationship advice chat rencontre explosive very bad blagues quand on rencontre un vampire gratis singleborse ohne kosten single treff 50 plus reisen free dating sites really free partnersuche seiten kostenlos schreiben polnische frauen in deutschland lebend svensk dejtingsida gratis youtube dejta ratt rad dejtingsajter test 2015 veterinarians forum prostituee nice single page wordpress theme date night outfit tumblr dejtingsidor jamforelse webbkryss single and friends vad ska man gora pa forsta dejten rencontre dentaire de nimes incontri ragazze sexy dejting 70 nummer frauen agentur russland christlichen partner finden munchen dating single in all over the world rencontre plainfaing basta dejtingsidan gratis ziehen rencontres de la diversite essaouira rencontres gratuites dans le pas de calais dejta kille med psykiska problem dejt sajt za singles over 50 dating site panneau aire de rencontre prostituee vilnius prostituees clermont dejting gratis 50 nyanser mariage rencontre avec pretre siti di incontri a pagamento dejtingsajter utlandska namn rencontres manosque 04 progressive singles over 50 utah comparatif site rencontres online partnersuche test osterreich dating sites for muslim singles dejtingsajter danmark armenien prostituee porte de vincennes dejting sida gratis ziehen free dating site in europe country single golf club schweiz chat with indian singles without registration ovni rencontre extraterrestre donna cerca uomo bakeca brescia rencontre gratuite pour ado natdejting seriost engelska natdejting bocker immobilien om att dejta donne a la spezia dating sites in durban fare l amore il giorno dopo del ciclo python match date regexp partnersuche ungarn youtube jewish singles speed dating nyc rencontre vip montpellier incontro donne trieste site de rencontre guinee incontri per adulti a benevento ragazze in cerca online dating tips tricks dating profile names examples coppia per singolo coach day planner dejtingsajter for under 18 ving incontri personali vicenza dejta estniska tjejer dating sites for seniors over 50 dejting for gifta personer donne single a roma siti per incontrare gratis dejtingsajter jamforelse engelska single und glucklich chat gratis con gente de espana y latinoamerica gratis dejting i stockholm stad dating switzerland guy chat rooms to meet singles uk kostenlos lkw inserieren chat medellin gratis en espanol partnerborsen online youtube erfahrungsberichte partnervermittlung russland flirt chats ab 18 kostenlos natdejting debatt centerpartiet gay innamorato di un uomo sposato sample first message dating site natdejting for yngre rencontre avec joe black titre original online inserate kostenlos aufgeben asiatisk dejtingsida chat online sin registro movil chat friendship free facebook chat win 8.1 gay singles in new jersey natdejting kronika gp single malt scotch reviews 2013 dejtingsajter rika man rollista site rencontre pour ado cameroun belle donne immagini natdejting for vuxna engelska internet dejting for unga dejting 16 ar jobb can't join chat room on yahoo messenger mac dejtingsidor ryssland sverige prostituee armentieres singles sites malta bakeca adulti bologna top online dating uk best free gay dating sites cerco uomo per amicizia online dating london free dejtingsida danmark pris incontrissimi chat per single torino programme rencontre entre les mondes chabeuil 2012 siti per incontrare gente single travel tours south africa india online dating site free valja namn dejtingsida annunci donne mature dejting sajt srbija chat per incontri gratis dejta bipolar test free online dating site in qatar natdejting dasha zhukova sites de rencontre au togo casual dating erfahrung regain partnersuche ab 45 kostenlos youtube rencontre qualite singles in new york city facebook asian singles events sydney gratis dejtingsajt sverige gratis gratis natdejting for unga vuxna siti di incontri occasionali rencontre averton rencontre amoureuse ado gratuit how to build the perfect online dating profile rencontre homme handicape motorrad online games kostenlos spielen chat sexe marne hollywood adults movies watch online just added incontrissimi.com e gratis restaurant rencontre 42 nous nous sommes rencontres orthographe dejtingsajter otrohet man site rencontre noulove how to get single name facebook free chat room software website gratis dejtingsidor for unga jobb italian top 100 singles chart singles deiner stadt wuppertal free prostitute documentary online word a rencontre une erreur lors de l'ouverture du fichier partnersuche app android youtube rencontre luffy et boa hancock natdejting for skilda facebook chat software for nokia 5230 singleborsen test kosten date escape app android incontrare una ragazza conosciuta in chat rencontre des soeurs musulmanes date after 30 days rencontre discrete femme mariee belgique rencontre malgache nosy donna cerca uomo sposato albansk dejtingsida exempel natdejting serios engelska chat chile para celular natdejting bluff flashback chat gratuita online logiciel gratuit de creation de site de rencontre rencontres musicales de mediterranee 2012 warum suchen frauen altere manner dejtingsidor statistik dejtingsajt usa pris smail chat rencontre nikko rencontres partnervermittlung usa incontri per adulti benevento best online dating site spain natdejting kostnad free dating sites for your mobile phone deutschland single charts marz 2015 incontri per adulti agrigento site de rencontre pour ado belge gay dejting presentation flashback inlagg liebeshoroskop 2014 kostenlos jungfrau chat gratis senza registrazione per ragazzi e ragazze incontra e scopa elettrica ragazza cerca relazione seria prostitute colombia elisabeth et will rencontre dejtingcoach goteborg jobb rencontre alice ricardo christian chat rooms singles no registration dejting pa internet oss natdejting finland ykkonen how to start a chat on online dating siti per adulti sicuri kenya top vacation spots for singles over 50 cassa di risparmio di cesena forli incontrissimi chat gratis senza registrazione marchio dejta ungdom yngre candy crush saga spielen kostenlos ohne anmeldung date match equipe de france dejtingsajt gifta sig date rating app free latest dating site in nigeria dejtingsajter for otrogna come si fa a dimenticare un amore finito suche partner fur lets play was frauen wirklich wollen und manner zu wissen glauben dejtingsajt happy pancake natdejting un uomo sposato si puo innamorare singles over 50 birmingham al dejtingsajt for par fragor annunci gratuiti bolzano chat sexe aveyron nanna johansson natdejting single dating in south africa dejting spel online gratis latta dejta i goteborg date outfit guide site de rencontre pour boulanger dejta online flashback inlagg date match ubb incontro a reggio calabria jazz incontri annunci cagliari sakra dejtingsajter gratis jolies phrases rencontres rencontre des femmes pour mariage free computer tech chat rooms internet dating for christian singles date 30 year old guy singleborsen kostenlos nachrichten schreiben siti per rimorchiare gratis christliche partnerschaft rencontres agro alimentaires turquie monde sito di incontri milano accroche chat rencontre free online dating wien siti incontro gratis senza registrazione java trop de site de rencontre dating south africa durban siti per single gratis senza registrazione incontri donna cerca uomo donna cerca uomo udine free online dating site delhi partnervermittlung italien dejta via natet youtube rencontre doctorant siti di incontri occasionali rencontre sur tahiti forsta dejten tips flashback donna cerca uomo annunci personali natdejting 50 plus kvinnor site de rencontre asbestos prostituees perthus free chat room embed code bakeca annunci ragazze free singleplayer fps shooter games namibian online dating sites jecontacte rencontre femme france first question to ask a girl online dating blog mes rencontres sur internet chat for local singles chat ohne anmeldung zu zweit chat schweiz single la rencontre de trois genies naissance de la comedie-ballet a la rencontre du 3 gout partnersuche kostenlos in der steiermark singleborsen vergleich 2014 new pop singles april 2014 dejting spel singles over 50 holidays dejtingsidor ligga med tours for singles over 50 gratis natdejting app gratis date modified definition free online facebook chat with friends now we are talking tvn.cl el amor lo manejo yo donna cerco uomo genova vacations for single adults over 50 vendita case guidonia natdejting bra eller daligt omdome donne incontri monza top 10 best free chat sites siti di incontro online gratis senza registrazione kindle numeri ragazze per amicizia rencontre pour compostelle dejting 30 juni mai innamorarsi di un uomo sposato annunci bakeca arezzo faire des rencontres apres une rupture roman photo rencontre amoureuse dejtingsajt krogen ensam date mate app how soon to respond to online dating email site de rencontre sans abonnement 100 gratuit top free asian dating websites descargar wechat gratis para blackberry 8520 curve chat online italiana senza registrazione sito dove incontrare ragazze gratis annunci incontri a trapani rencontres seropositives dejtingsida happy new dejtingsida hp laptop top 100 singles us & uk 2014 chat per incontrare single dejtingsidor statistik distans seriose partnersuche polen singleborsen vergleich stiftung warentest 2013 natdejting funkar det kjell single veranstaltungen mannheim

Kommentera

Visa 10 äldre blogginlägg »

Lili Öst

Lili Öst
Gör: Inspirationsföreläsare, konsult och författare med 30 år i bagaget som artist

Intresse: Jag brinner för personlig utveckling i allmänhet och attraktionslagen i synnerhet

Hjärtefråga: Att hjälpa människor att inse sitt eget ansvar för vad de skapar i sina egna liv och därmed också hjälpa dem att skapa det de på riktigt vill ha

Kontakt: lili@liliost.se

Övriga aktuella bloggar

Bloggarkivet

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Polarpriset, ambassadörsträff och en lyckad Politikervecka!: Vilken fin och trevlig månad juni har bjudit på! För mig personligen är det en sådan ynnest att få gå på Polarpriset, att detta viktiga och inspirerande musikpris, instiftat utav Stickan Andersson,... Läs mer »

Insamling för kvinnors hälsa

Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa

Det ska inte vara orättvist att vara kvinna! Forskning på kvinnohälsa släpar efter. Med din hjälp kan vi ändra på det.
Skänk en gåva på:
www.kvinnorochhalsa.com

www.lunginflammation.seAnnette LefterowDermoshopBoehringer IngelheimBioservoBig TravelMedilensAstellasNordic ChoiceDocrates CancersjukhusOrkla HealthTorrhetskänsla i underlivet?Vi stödjer ÄldrekontaktStar for life i SydafrikaDoktorn.com