Gabriella Svanberg

Upplevd orättvisa motverkar empati

Av Gabriella Svanberg den 2015-01-08 22:50

Det kan vara svårt att förstå hur vi människor kan vara så hatiska som vi kan. Så fanatiska, så empatilösa, så apatiska, så fantasilösa. Jag försöker att förstå och neuropsykologin ger mig några intressanta svar.

I en studie har man studerat hur vår empati triggas olika beroende på vad vi tycker om människan som lider. Man har satt upp ekonomiska spel och låtit somliga agera rättvist medan andra fått agera "bad guys" och agera orättvist. När samma personer sedan utsatts för smärta har empatin triggats gällande de rättvisa medan åskådare istället fått hämndkänslor för de personer som agerat orättvist. Vill du läsa mer om studien se här: Det kan hjälpa oss att förstå hur människor kan begå bestialiska mord på människor. Människor som de föraktar och fruktar och inte känner någon empati för.

Andra studier visar vilka effekter empatiskt bemötande faktiskt kan ha och vad motsatsen kan leda till. När vi lider och bemöts av någon som på riktigt bryr sig och försöker förstå lugnas vårt system och vi känner oss lyssnade på och förstådda ( se studie). Det leder till ett välbefinnande som också fysiologiskt kan mätas och ge positiva effekter.

Man kan dela upp empati i olika delar:

1) kognitiv empati  - vår förmåga att förstå hur andra känner

2) emotionell empati - vår förmåga att känna det någon annan känner

3)medkänsla - att inte bara känna med, utan att också känna en impuls att vilja hjälpa.

Mycket handlar om fokus. Hur stor del vi riktar mot oss själva, mot andra runt oss och mot omvärlden i större perspektiv. Konsten är att få en balans mellan de olika fokus och flexibelt se situationer från olika vinklar.

Tänker du:

" Om jag stannar och hjälper denna man, vad kommer då att hända med mig?"

eller

"Om jag inte stannar och hjälper denna man, vad kommer då hända med honom"?

I en studie har man studerat olika ledare där en ledare peppade sina anställda genom att säga att "vi ska vara bättre än våra konkurrenter" och en annan genom att säga " vi ska bygga upp en fantastisk miljö". Vem tror ni inspirerade sina anställda mest?

Man studerade ledarnas hjärnor och den mer empatiska ledaren som tänkte mer på sin omvärld uppvisade ökad aktivitet i det hjärnområde som har att göra med såväl fokus inåt som fokus utåt. Det område som integrerar tankar och känslor. Se studie:

Hur riktar du ditt? Hur riktar jag mitt? Något som tål att reflekteras över.

Var riktar du ditt fokus just nu? I detta ögonblick? /Gabriella

Kommentarer

Johanna skrev 2015-01-16 10:48:

Hej!
väldigt intressant!
Jag har precis "ramlat" in här på din blogg och börjat läsa, fantastiskt bra och intressant blogg, älskar kombinationen av lättlästa inlägg o forskningsförankring !! Tack för att du skriver:)

Kommentera

Sätt rätt kravnivå

Av Gabriella Svanberg den 2014-12-18 15:36

KRAVKRAVKRAVKRAVKRAV.........

Denna tid är fylld av krav. Krav som samhället och vi själva ställer på oss. Vi känner att vi "ska" och "måste" en massa saker och dessutom "borde" vi känna julefrid.

Jag vill skicka en julhälsning och mina varmaste tankar till Dig, vem du än är, var du än befinner dig och vad du än kämpar med.

Jag far själv runt som en tok i dessa tider och försöker göra mitt bästa för att räcka till. Då jag i mitt arbete träffar människor inom  företagshälsovård, primärvård, psykiatri och missbruksvård  så vet jag att vi alla på ett eller annat vis kämpar på olika sätt beroende på var i livet vi befinner oss. Somliga stressar för att knyta ihop alla trådar på jobbet, hålla det där sista föredraget eller som chef ordna en julmiddag för all sin personal. Andra kämpar för att hinna med barnens avslutningar, fixa presenter till nära och kära, handla mat och göra det lite extra. Somliga kämpar med sin ensamhet, sorg smärta, sjukdom eller missbruk.

Då mitt jobb är att hjälpa människor att hantera sin stress och sina liv håller jag ögonen öppna för allt som kan vara till hjälp. Allt som hjälper oss människor att navigera oss fram i livet med de resurser vi i stunden har.

Jag vill inte mästra eller pracka på er några ytterligare KRAV. Jag vill bara dela med mig av min egen medicin. Det jag funnit som hjälper mig mest att hantera vardagen och stressen. Det är inte en avslappningsmetod, det är en attityd till livet.

Det handlar om att ställa in sitt fokus på rätt kravnivå från stund till stund. Vore jag golfare skulle jag uttrycka det som att välja rätt handicap.  Ställer man in det för lågt kanske man känner sig "misslyckad" efter varje runda och ligger det för högt blir det för enkelt. Det handlar om att hitta en lagom utmanande nivå och flexibelt kunna acceptera om saker ibland inte blir som vi tänkt oss. Det handlar om att se sina inre och yttre krav, skapa en distans och välja om vi ska agera på dem eller inte....från stund till stund....Det ger ett lugn och en känsla av krontroll.

Se nyhetsankaret Dan Harris beskriva hur han hanterar sin stress

Leo Babauta sammanfattar dessa zen attityder och hur de kan hjälpa oss

Vi gör så gott vi kan det är allt vi kan!

IMG_2466

Gabriella

 

 

 

 

Kommentera

Forskningsnytt inom ADHD & Autism

Av Gabriella Svanberg den 2014-12-11 19:45

Sista veckan i november månad 2014 fylldes dagarna av internationella forskare på KI (Karolinska Institutet). Temat var senaste forskningsnytt inom ADHD & Autismspektrumområdet.

IMG_2836

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, Asperger har ju tagits bort och istället har man delat upp autismområdet i olika grader. Tidigare asperger är således en mycket högfungerande grupp inom autismspektrumområdet.

IMG_2771

Många frågor är fortfarande obesvarade men man ser tydliga samband mellan exempelvis dygnsrytm och ADHD och professor Martin Holtmann är en av forskarna som visar på pågeående studier inom området. Man spekulerar huruvida dygnsrytmen är annorlunda varpå personer med ADHD är mer av "nattugglor" och på dagen går runt med en slags social "jet lag".

För att skapa balans studeras effekten av bland annat ljusterapi  (Bogen et al. Trials 2013), neurofeedback (Holtmann et al)

och mindfulness(Brefczynski-Lewis et al. PNAS 2007, Lutz et al. Trends Cogn Sci. 2008), (Barry et al. Clin Neurophysiol 2010, Maxwell et al. J Autism Dev Disord 2013, Sun et al. J Neurosci 2012, Keizer et al. Neuroimage 2010)

Mindfulness och fokusträning är ett hett ämne på konferensen. Detta för att träna upp exekutiva funktioner såsom impulskontroll, planering och beteendeövervakning. Detta är intressant för mig som just håller på med ett pilotprojekt inom området!

IMG_2760

Forskningsprojekt pågår i bland annat Tyskland med Martin Holtmann i spetsen. Även  professor Ludger Tebartz van Elst driver projekt inom området.

Vidare jämförs ADHD med autismspektrumproblematik och man vet idag att diagnoserna överlappar varandra och går i varandra. Många har drag av både ADHD med (hyperaktivitet och bristande impulskontroll), samt autismspektrumproblematik( med mer rigiditet, tendens att fastna vid saker och svårighet för förändringar etc).

Idag studerar man också likheter med diagnosen Borderline personlighet och studier kommer fram till att 50% av de som lider av Borderline personlighet även uppfyller kriterier för en ADHD diagnos. Enkelt förklarat kan man säga att ADHD utmynnar i mer problematik med uppmärksamhet och aktivitetsnivå medan man vid Borderline har en mycket ojämn emotionell nivå och således pendlar mellan toppar och dalar i känsloläge. Viktigt att förtydliga är att detta ej på något vis är "sjukdomar". Det är bara en samling drag som tillsammans kan skapa problem. Samma drag kan i många fall också ses som styrkor. Exempelvis styrkan att kunna hyperfokusera, att kunna se detaljer på extremt vis, att se samband enligt logiska mönster och ha enorm energi. Ja, som med allt finns det två sidor av myntet.

IMG_2910

Dialektisk beteendeterapi som är en rekommenderad behandlingsmetod vid Borderline börjar  även användas vid ADHD problematik. En omarbetad version är Hesslingers gruppbehandling för vuxna med ADHD.

Fylld av kunskap och inspiration skall jag nu skriva skriva vidare på min vetenskapliga artikel. ACT inom LVM - Hur man med mindfulnessträning kan träna upp sina exekutiva funktioner.

Ta hand om er vänner!

/Gabriella

 

 

Kommentera

Nyhetsankaret Dan Harris förutspår fokusträning för alla

Av Gabriella Svanberg den 2014-10-23 20:27

Jag är glad att få dela nyhetsankarets beskrivning av hur meditation påverkar hjärnan. För att utöva mindfulness behöver man inte vara en yogi, en aktiv meditatör, vetenskapsman eller elitidrottare. Fokusträning är för alla som lever idag.

IMG_3051

Precis som Dan Harris uttrycker tror jag på meditation för folket. Mina år som psykolog, mitt intresse för hjärnans anatomi och formbarhet leder till min hypotes. Vi människor behöver fokusträning/mindfulness för att vår primitiva hjärna ska få återhämtning i detta stressiga samhälle. För att förhålla sig till alla krav, till den otillräcklighet som det innebär att vara människa idag . Vi behöver ett sätt både för att få pauser från allt, samt för att hantera och förhålla oss till det informationsflöde(tankar, känslor, bilder, minnen) vi lever i.

Med vetskapen om hjärnans plasticitet, hur vi kan träna olika förmågor är det tydligt att två förmågor är av stor vikt. 1)Fokus på ett enskilt objekt (smalt fokus på en punkt), såsom 2) fokus med ett öppet och ickedömande  sinne. Vår mänskliga tendens att döma och värdera är kanske det som mest skadar oss och leder till såväl stress som annan psykisk ohälsa. Vårt jämförande leder till otillräcklighet som leder till stress, som leder till fysiologiska symtom, som leder till trötthet, depression och minnesförlust osv osv.

Precis som Dan Harris tror jag att detta med mikromeditation kommer att bli lika vanligt som att ta en joggingtur. Studie på studie visar hur tio minuters träning per dag har en avgörande effekt och inom mitt område exploderar olika behandlingsinterventioner.

Videoklippet där nyhetsankaret Dan Harris förklarar hur meditation påverkar vår hjärna.

Ta er gärna tid att se detta 3 minuters videoklipp. Har ni synpunkter får ni gärna maila mig på gabriella.svanberg@gmail.com

Varmaste hälsningar!

Gabriella

För träning finns olika alternativ. Själv använder jag mig av Dr Ola Schenströms material se www.mindfulnesscenter.se

Kommentera

LVM konferens i Malmö

Av Gabriella Svanberg den 2014-10-16 18:47


Kommentera

Empati sliter på oss, medkänsla ger oss energi!

Av Gabriella Svanberg den 2014-10-09 20:40

Tidigare har vi trott att empati och medkänsla är samma sak. Idag vet vi att så ej är fallet.  Med modern hjärnforskning kan vi se att olika delar av hjärnan reagerar olika beroende på hur vi uppfattar vår omvärld. Små nyanser kan göra stor skillnad.

IMG_2208

 

IMG_2207

Kommentera

Man kan träna upp hjärnans alfa-rytm och få bättre filtreringsförmåga.

Av Gabriella Svanberg den 2014-10-02 21:05

När hjärnan är alert och effektiv producerar den Beta-vågor (13-30 Hz). När hjärnan är helt avslappnad som i tidigt sömnstadium ger den ifrån sig långsamma Theta-vågor (4-8 Hz) och när den är riktigt lugn som när vi sover djupt är det Delta-vågor som råder (1-3 Hz). Vid medveten närvaro såsom under mindfulnessträning är det Alfa-vågor som dominerar.

IMG_0131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I senaste numret av Holone kan man läsa om mindfulnessforskaren Sara Lazars artikel i Frontiers in Human Neuroscience. Hon förklarar hur vi under mindfulnessövningar tränar upp vår alfarytm som hjälper oss med filtrering av intryck. Genom att rikta vår uppmärksamhet mot olika kroppsdelar eller yttre ting över vi upp vår förmåga att styra vårt fokus, vår strålkastare som vi kan belysa olika saker med. Det strålkastarljus som kan zoma in på en detalj med smalt fokus eller med vidvinkelperspektiv visar hela panoramabilden.

Vid MIT, Massachusetts Institute of Technology och Harvard jämför man alfavågor hos de som tränat mindfulness och de som ej har det. Personer som tränat mindfulness var snabbare i att sätta på och stänga av sin alfarytm. Blir man duktig på detta blir man automatiskt bättre på att filtrera information. Detta innebär att man lättare kan filtrera sitt tankeflöde (tankar, bilder)  och på så vis även filtrera bort onödigt lidande. Man blir också bättre på att notera sitt tankeflöde och sin förmåga att se vad det är man zoomar in och ut på.

för fullständig artikel se Kerr CE et al. Frontiers in Human Neuroscience.

Detta synsätt öppnar nya dörrar och kan ge oss en ytterligare förklaring till varför uppmärksamhetsträning hjälper mot stress, nedstämdhet och kronisk smärta.

Ta hand om er och er alfa-rytm! /Gabriella

 

Kommentera

Signalsubstanser och hjärnan

Av Gabriella Svanberg den 2014-09-24 20:40

Info kommer ...

 

Läs mer om signalsubstanserna i vår hjärna

 

Kommentera

missbruksprojektet - ACT för LVM fortsätter

Av Gabriella Svanberg den 2014-09-10 07:17

IMG_1287

 

 

I januari 2013 fick jag ok från SiS, Statens institutions Styrelse, att bedriva projektet - ACT för LVM. Jag och ett antal kollegor skulle få chans att vetenskapligt utvärdera behandlingsmetoden på tre av landets behandlingshem för människor med ett tungt missbruk.

ACT, Acceptance and Commitment Therapy finns idag på flera av landets mottagningar för stress, ångest och depression och är även stort inom smärtbehandling. Det finns manualer gjorda för ungdomar och för människor med stressproblematik, men vi ansåg inte att de var helt passande för vår målgrupp.  Vår målgrupp var människor som inte sällan bodde på gatan, som ofta blivit av med barnen på grund av misär och missbruk. Klienter med emotionella sår från barndomen och ännu fler trauman från livet som kantats av utnyttjande av både kropp och själ.

Många av de klienter jag träffat under åren har haft svårt att möta sig i spegeln. Efter många års dövande och drogande för att slippa känslor är det traumatiskt att våga se. Bara en glimt av verkligheten kan vara svår.

I ACT ingår ingen moralpredikan.  Varje individ får själv ta steg i sin egen värderade riktning. Det som erbjuds och ingår i modellen är redskap för att stanna upp och våga se verkligheten precis som den är. Varken bättre eller sämre. Att se den på ett ickedömande vis, stå ut, andas och med eftertanke ta nästa steg. Likt ett shape pass på SATS tränas olika färdigheter varav acceptans är en viktig färdighet. Med dagens vetskap om hjärnans plasticitet vet vi att man kan träna sin hjärna likt muskler på sin kropp.

IMG_1276

Med hjälp av statistikprofessor Ingrid Munck har vi gjort för- och eftermätningar efter konstens alla regler och responsen är över förväntan!

Det är fantastiskt att höra dessa män och kvinnor beskriva vikten av redskap att hantera tankar och känslor med. Just den ström av information som de ofta dövat. Det är ingen mirakelkul.  Det handlar om träning av ett nytt förhållningssätt. Träning av att reglera sitt fokus och vidga perspektiv på flexibelt vis. Det tar tid och kräver eget engagemang, men klienterna på samtliga tre hem har varit positiva till träningen och grupper har fortsatt även efter att projektet är avslutat. Innan jag drog igång projektet sa somliga kollegor till mig att jag inte ens skulle kunna få ihop en grupp. Jag är glad att jag inte lyssnade för mycket på de orden. Jag anade att det skulle gå och blir rörd när jag tänker på klienternas respons.

Utvärderingar av implementering, genomförbarhet, respons, och effekt på klienternas mående är klart. Mitt nästa steg är att skriva en vetenskaplig artikel som fokuserar på mätningar av exekutiva funktioner.

Viktigt att påpeka är att det är en pilotstudie och att ej för stora slutsatser kan dras baserat enbart på dessa resultat. Helt klart är dock att det vi ser är så pass positivt att vidare fullskalig studie uppmuntras!

Vill ni läsa hela artikeln se: HVB & LSS världen

Vill ni veta mer om projektet får ni gärna höra av er till mig: gabriella.svanberg@gmail.com

Allt gott till er alla!

Gabriella

 

Kommentera

Robin Williams tragiska bortgång får oss att stanna upp

Av Gabriella Svanberg den 2014-08-14 21:38

Jag läser en fin artikel skriven av Leg. Psykolog Tanja Suhinina:  "Robin Williams får oss att prata om psykisk ohälsa". Hon skildrar vad psykisk ohälsa egentligen är. Den psykiska ohälsa som finns runt oss i vardagen, men som vi ofta inte "förstår".

"I vardagen är psykisk ohälsa inte Nisse som du vet har en diagnos. I vardagen är psykisk ohälsa oftast mer eller mindre knepiga människor".

Jag sitter vid mitt skrivbord och  tittar på min kaffekopp och på den pappershög som ligger och väntar på att tas tag i. Den bunten med psykologutredningar som väntar på att knytas ihop.  De människor som väntar på att få en diagnos eller ej, som kämpat i större delen av sitt liv utan att riktigt förstå varför livspusslet varit så svårt. Jag tänker på den intelligenta kvinna som väntar på att få svar på om hon har ADHD eller ej.  Hon som alltid vunnit alla idrottstävlingar i skolan, som alltid kommit på flest idéer och tack vare sin envishet knutit ihop alla lösa trådar.  Hon som  hade flest karlar och flest barn,  som  renoverade en lägenhet samtidigt som hon jobbade dubbla pass. Hon som blev utbränd och började dricka alkohol för att döva sin panikångest. Hon som blev beroende och nu på missbrukshemmet stannat upp och tänker tillbaka på sitt liv.

Jag tänker på han som lidit av social ångest och trots att han varit clownen lidit i det tysta. Han som nu förstår att han alltid lidit av social fobi. Han som tackat nej till alla fester av rädsla att göra bort sig. Han som blivit så nervös inför att stå i kassan att han undvikit att handla mat.

Eller den unga tjejen som nu ska få höra att hon har en asperger diagnos. Hon som aldrig förstått varför hon varit så petig med maten, som trott att hon haft en vanlig ätstörning, men som snarare haft ett kontrollbehov och en oförmåga att känna "lagom".

Dessa och många andra har haft vanliga liv och utåt sett varit lite av dessa "knepiga människor".

Att Robin Williams gått bort är otroligt tragiskt. Att vi stannar upp och tänker till är  bra. Sorgligt bara att en människa ska behöva dö, för att vi ska vakna. Hur ska vi tänka efter före nästa gång? Vi kan inte förvänta oss att vi alltid ska förstå. Det jag hoppas är att vi ska kunna bli mer icke dömande mot varandra. Att förstå att vi inte förstår är en stor skillnad från att tycka att den där knepiga personen är en idiot. Den som hela tiden kommer sent, som avbokar varje gång, som aldrig svarar i sin telefon, som pratar och pratar utan att ta en paus.

Kanske får vi nöja oss med att förstå att det finns anledningar till allt och att vi inte ska döma för hårt innan vi har alla pusselbitar på bordet.

/Gabriella

 

 

 

Kommentera

Visa 10 äldre blogginlägg »

Gabriella Svanberg

Gabriella Svanberg
Gör: legitimerad psykolog med en femårig universitetsutbildning i botten. Hon har en bred yrkeserfarenhet och har i 10 år arbetat inom vuxenpsykiatrin på Karolinska sjukhuset, på LVM-hem med missbruksvård, samt på ungdomsfängelser och HVB-hem. Jag är idag privatpraktiserande med samarbete inom företagshälsovård och primärvård.

Intressen: Människor och kulturer. Varför vi gör som vi gör och är som vi är. Att vara med mina tre barn 8, 6 och 3 år och se dem skratta.

Hjärtefråga: Många! Skulle vilja lyfta upp vikten av medmänsklighet och ett mer lösningsfokuserat arbetssätt inom psykiatrin. Skulle vilja vara med och skapa möjligheter till meningsfull sysselsättning och arbete för långtidsarbetslösa. Det finns många oslipade diamanter där ute som skulle kunna göra en fantastisk insats och må bra om de fick chansen! Brinner också för missbruksvård och förebyggande insatser för ungdomar. Och sist men inte minst, stressen, vår käre vän som vi måste lära oss att hantera.

Kontakt: gabriella.svanberg@sollevi.se

Våra aktuella bloggar

Bloggarkivet

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

Välbesökt 1,6-möte i Köpenhamn : Den fina Folke Bernadottesalen fylldes med ett 90-tal gäster när 1.6 i Danmark hade seminarium. Ordföranden Anne Marie Munther hälsade välkommen och därefter berättade  jag om föreningens histori... Läs mer »

Forskningsstipendier

Dags att söka Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsas stipendier

Annonser

EM i konståkning