Psykologi

Vårt sätt påverkar vår omgivnings kemi

Av Gabriella Svanberg den 2015-05-21 08:23

Jag sitter på ett av mina favoritcaféer, full av inspiration efter intressant läsning i Business Insider.

IMG_3808

I artikeln "Science Says Lsting Relationships Come Down To 2 Basic Traits" förklarar psykologen Gottman om sin studie där han studerat egenskaper som får relationer att hålla.  Han har studerat tusentals par och med elektroder kunnat mäta arousalnivån vid olika lägen. Bland annat lät han olika individer prata om sina relationer samtidigt som mätningar gjordes av blodflöde, hjärtrytm och svettutsöndring. Vid efteranalys av all data kunde Gottman konstatera att individer i  lyckliga relationer hade låg arouralnivå vid samtal om sin partner. De kände sig  lugna och harmoniska när de talade om sin man eller fru. Tvärtom hade individer i destruktiva relationer en hög arousalnivå. Gottman blev intresserad och dök djupare in i frågan. Han studerade subtila beteenden som gjorde skillnad och hittade framgångsnycklarna "snällhet" och "generositet" samt de nedbrytande faktorerna "kritik" och "fientlighet".

leijon panna mot panna-1

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta kan låta självklart eller som rent flum, men är man intresserad av neuropsykologi är varje nyans av beteendet mycket intressant. En person som är inställd på att skanna av fel i sin omgivning får lätt en ifrågasättande attityd och minsta blick kan få omgivningen att få en förhöjd hotrespons och därmed förhöjd arousalnivå.

Då jag bland annat arbetar inom företagshälsovården kan jag inte låta bli att även tänka på relationen chef - anställd. Jag tänker på alla de individer jag träffat som faktiskt är sjukskrivna på grund av dålig kemi (hög arousalnivå) under längre tid. Att under lång tid gå med en klump i magen, att vara rädd att bli ifrågasatt eller få en vass kommentar kan på sikt leda till utsöndring av stresshormoner som adrenalin och kortisol som i sin tur kan leda till infektionskänslighet och utmattning. Givetvis kan det även vara tolkningen som ibland är felvriden och den anställde tolkar kommentarer och blickar som hotfulla fast chefen ej alls har någon ond avsikt. Det är komplext och allt annat än svart eller vitt, men för det inte oväsentligt! Det tål att tänkas på hur vi får vår omgivning att må såväl fysiskt och psykiskt.

Låt oss göra så gott vi kan! /Gabriella

 

Att säga:

Kommentera

Produktiv, Kreativ & Lycklig!

Av Gabriella Svanberg den 2015-05-14 15:34

DEN DÅLIGA NYHETEN - TIDEN FLYGER! DEN GODA - DU ÄR PILOTEN!

William Penn

IMG_3698_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boken jag håller i min hand Search Inside Yourself  är en bestseller om hur man blir produktiv, kreativ & lycklig! Chade-Meng Tan är mannen som fått hela Google att se vikten av fokusträning! Att se att produktivitet är ett större begrepp än att bara vara effektiv. Det handlar om att leda med både hjärta och hjärna och få in medkänsla mot sig själv och sin omvärld. Att vara vis är inte samma sak som att vara smart. Att vara vis är att vidga perspektivet och se vad vi lägger varje minut på.

"The key is not to prioritize your schedule, but to schedule your priorities"

10 saker ultra effektiva människor gör:

1) De tar aldrig i en sak två gånger

2) De gör sig redo för morgondagen innan de går från jobbet.

3) De äter grodor - (gör det där superjobbiga måstet det första de gör på morgonen)

4) De gör det viktiga och kan se när de får strunta i brandsläckningsarbete för att få det där viktiga gjort

5) De håller tidsramen på möten

6) De skaffar filter - ex har någon som bara släpper in de viktigaste samtalen, eller ser till att mailen filtreras.

7) De kan konsten att säga NEJ

8) De kollar bara mailen på avsatta tider och låter inte teknik vara en konstant distraherare

9) De delegerar

10) De gör alltid en sak i taget och har lärt sig att multitasking är en tidstjuv

Dessa 10 kloka budord är hämtade från Travis Brandberrys blogg

Mitt tips till alla inklusive mig själv är att stanna upp och lyssna inåt lite då och då. Search inside Yourself!

/Gabriella

 

 

 

 

 

Kommentera

ACT inom missbrukskvården sprider sig

Av Gabriella Svanberg den 2015-05-07 11:33

ACT(Acceptance and Commitment Therapy)  inom missbruksvården sprider sig! Jag hoppas att detta är början på ett mer vetenskapligt förankrat förhållningssätt inom missbruksvården. Vi har länge vetat att man måste jobba med människors psykiatriska och psykiska välmående om man vill komma åt tungt missbruk och få en hållbar effekt. Tyvärr är det ej alltid så verkligheten ser ut.  Inte sällan bollas människor mellan stolar. Mellan psykiatrisk vård och missbruksvård. I värsta fall hamnar människor mellan stolar!

Jag sitter och jobbar med en ACT utbildning jag ska hålla för personal på ett missbrukshem. Jag försöker att tänka igenom vad vi lärt oss under vårt pilotprojekt inom LVM. Det jag först kommer att tänka på är 1) vikten av att ha en icke-dömande attityd och 2) individanpassning.

IMG_3576

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Många av de individer som hamnat på LVM (dömda till vård enligt lagen om vård av missbruk) har flera behandlingar bakom sig. De har erfarenheter av återfall, dömande blickar, skuld och skam. Det som tilltalar mig inom ACT är förhållningssättet. Det är ingen moralpredikan om vilken riktning människor ska välja. Istället går det ut på att hjälpa människor att hantera svåra tankar och känslor så att man ej ska behöva döva dem med tabletter, droger eller alkohol. Det går ut på att jobba upp en flexibilitet och ett fokus som gör att man blir mentalt stabil och kan hålla sig i värderad riktning även när det stormar runt omkring.

Droger är en typ av emotionellt dövande eller undvikande och vi har alla en tendens att vilja fly när vi blir ifrågasatta eller dömda. Har vi som behandlare en ifrågasättande eller dömande attityd blir det svårt att få en människa att öppna sig och  ta emot hjälp.

Angående individanpassning så tänker jag på det att alla har egna recept för  att lyckas. Somliga behöver påminnelser andra blir störda av det. Somliga vill ha struktur, andra är allergiska mot krav. Somliga vill ha mycket beröm, andra får skuldkänslor och har svårt att ta emot beröm. Under vårt pilotprojekt var det många som sa att vi aldrig skulle få våra deltagare att göra sina övningar. Vi trodde annorlunda och vi hade rätt. Så gott som alla deltagare tränade och responsen var att det fungerade för att det var rekommendationer och inte krav. De fick frågor utan att bli ifrågasatta och hade de hinder försökte alla inblandade hitta lösningar. De kunde göra sina övningar när på dygnet de ville. Inte under en påtvingad tid eller enligt en viss mall. De fick tydliga instruktioner att följa men under fria omständigheter.

Här kommer några vetenskapliga studier om ACT och missbruk.

Läs mer om ACT för missbruk & PTSD (Batten & Hayes, 2005)

ACT för Marijuana beroende (Twohig, Shoenberger, & hayes, 2007)

ACT & Amfetamin ( Smout et al., 2010)

(Bowen, Witkiewitz, Dillworth, & Marlatt, 2007).

(Hayes et al. 2006) 

Jag kommer så länge jag lever försöka ta ett steg i taget i min värderade riktning. Jag må stå still ibland och jag må falla i diket då och då, men min plan är att fortsätta gå framåt! Önskar er alla det bästa på era egna vägar! /Gabriella

 

Kommentera

SACER - ”The Swedish Association for Contemplation in Education and Research”

Av Gabriella Svanberg den 2015-04-30 23:00

Det är nu nästan en hel vecka sedan jag kom hem efter årsmöte i Naturens hus i Bergianska trädgården. Det var härligt att få vakna till en lördagmorgon mitt i parken bland de exotiska japanska körsbärsträden. Lite öde stod det gröna huset där människor från helt olika håll samlats denna morgon för att utbyta forskningserfarenheter.

IMG_3231

 

 

 

 

 

 

 

Människor som jobbat inom vitt skilda områden, med mycket olika bakgrund, men med några gemensamma värderingar. Öppenhet, medmänsklighet, och ickedömande attityd.  Det gemensamma var att alla bedrev forskning som ville öka människors välmående och som på ett eller annat vis handlade om formande av attityder och förhållningssätt.   

Med. dr, specialist internmedicin, kardiologi, psykiatri Walter Osika och medicine doktor och kulturhälsoforskare Eva Bojner Horwitz var iniativtagare till dagens möte där forskare inom olika områden  samlades.

IMG_3224

 

Någon forskade på ledarskap och musik, någon annan på den fertila kvinnans cykel och en tredje på kontorslandskap och dess effekt på effektivitet och ledarskap. Livliga diskussioner togs upp gällande öppna landskap, om det är en form för alla eller om individanpassningar behövs för en hållbar arbetsplats!? Vi pratade om hormoner och om hur lite vi kvinnor generellt kan om fertilitet och cykler.  Vi talade om stress kopplat till stroke och hur arkitektur och miljö kan ge förutsättningar för harmoni och inte minst kreativitet.  Vi talade om missbruk och kopplingar till självkänsla och om hur ACT och mindfulness kan hjälpa ungdomar att må bättre. Vi talade om forskning och om den nya metodiken som sprider sig. Kanske räcker det inte med kvantitativ data som ger oss genomsnittliga värden. Kanske går trenden åt att även studera individuella uppföljningar för att få en sann bild ( se implementationsforskning).

IMG_3226

Eva Bojner Horwitz berättade om den fantastiska "kulturboxen", som gör det möjligt på vissa vårdcentraler att få kultur på recept! Eva Bojner talade om hur vi kan väcka kroppsminnen genom dans och komma åt outtalade känslor och om  vetenskapliga studier som visar på hur poesi och musik kan påverka vårt välmående och fysiologi.

Jag själv talade om vårt arbete inom Statens institutions Styrelse där vi implementerat ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

IMG_3222

På väg hem i bilen var jag full av inspiration och olika idéer. Om vi letar efter vad som fungerar, om vi bedriver studier för att utvärdera vad som gör oss mest gott bör vi kunna implementera fler och fler goda verksamheter. En bild som fastnat på min näthinna är:

IMG_3350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låt oss nu odla lite bra saker! Kram /Gabriella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Berlin nästa! ACBS Annual World Conference

Av Gabriella Svanberg den 2015-04-23 20:24

ACBS  - Association for Contextual Behavioral Science är en världsorganisation som verkar för att sprida information om ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och RFT (Relational Frame Theory).

På den generösa hemsidan finner du länkar till allt som pågår inom området. Forskning, konferenser, workshops, terapiformer och en mängd publicerade artiklar! Det är här det händer!

IMG_3179

 

 

 

 

 

 

 

www.contextualscience.org!

Det finns studier som visar att ACT fyller en viktig funktion inom många områden. Det är en mindfulnessbaserad metod och en attityd av medkänsla genomsyrar allt arbetssätt. Metoden sprids mer och mer såväl inom företagshälsa, psykiatri och inom idrottsvärlden.  Jag tilltalas av den ickedömande attityden samtidigt som metoden är allt annat än mjäkig . Tvärtom lägger man mkt vikt vid att ta tag i saker man faktiskt kan påverka. Det handlar om att få människor att agera i sin värderade riktning utan att låta sig störas och hindras av onödigt förminskande, värderande mentalt tjatter.

Vill ni höra mer om min studie som jag gjort inom missbruksvården så är ni varmt välkomna att lyssna på min och Ingrid Muncks presentation:)

IMG_3181

 

 

 

 

 

 

 

Vi ses i Berlin!!

/Gabriella

 

Kommentera

Harvardprofessorn förklarar hur vi kan träna upp vårt välmående

Av Gabriella Svanberg den 2015-04-16 21:45

Jag vill varmt rekommendera detta klipp!

IMG_3076_2

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Davidson är en av mina förebilder. Här berättar han om det senaste inom hjärnforskning kopplat till välmående (se klipp well-being is a skill)

Harvardprofessorn i psykologi och psykiatri är inte bara smart. Han har även hjärtat på rätt ställe. I klippet berättar han om sin uppförsbacke inom forskarvärlden när han ville forska på människors godhet och  medkänsla. Han rekommenderades byta bana och hålla sig till hjärnans anatomi kopplat till mer konkreta områden, men han stoppades inte. Richard J Davidson förstod att det gick att mäta hur hjärnan reagerade på olika typer av tankeinnehåll och hur man själv kan jobba med sitt förhållningssätt för att finna harmoni och konstruktiv attityd till det som sker.

Jag vill varmt rekommendera Davidsons klipp ovan och även tipsa om  hans bok: The Emotional Life of Your Brain

Ta hand om er vänner! /Gabriella

 

Kommentera

Free the mind - hjälp för PTSD

Av Gabriella Svanberg den 2015-04-02 21:31

Hej vänner!

Efter att just ha sett filmen "Free your Mind" vill jag gärna dela några tankar med er. Filmen handlar om Neuropsykologen Richard J Davidsons studie där han studerar effekter av träning för krigsveteraner med PTSD (Posttraumtiskt Stressyndrom).

IMG_1802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krigsveteraner lider ofta av PTSD  vid hemkomst. Man kan drabbas av detta tillstånd om man varit med om en traumatisk händelse och kan då återuppleva traumat i form av återkommande minnesbilder, få en överdriven vaksamhet, få sömnproblem och ångest. Vanligtvis går symtomen över av sig själv men ibland behövs hjälp. Vi kan alla drabbas av detta även i samband med ett rån, en olycka eller kränkning av vår identitet på ett eller annat vis.

IMG_1809

Vid detta tillstånd är det lätt att vi börjar självmedicinera och undvika saker för att slippa ångest. Somliga tar till alkohol, droger, andra aktiverar sig på överdrivet vis eller tar mediciner. Inom mitt arbete på LVM-hem (lagen om vård av missbruk) är det en stor andel klienter som både börjat självmedicinera med alkohol eller droger eller fortsatt på grund av det. Man kan ha prövat lite droger och sedan hamnat i traumatiska situationer  som man sedan självmedicinerar med ytterligare dövande preparat. Man hamnar i en ond cirkel.

Att döva eller undvika hjälper på kort sikt men kan lätt leda till isolering och destruktivitet. Det är med denna vetskap jag är glad över både filmen som gjorts samt den forskning kring behandlings metoder som sprider sig.

IMG_1889

Blir du nyfiken och vill veta mer om metoderna eller filmen så finns info på denna länk. Det handlar om att öka sin medvetenhet om tankar och känslor och finna ett konstruktivt förhållningssätt till det som är. Istället för att trycka undan får man lära sig att vara med det som är så att det till slut distaniseras och tappar greppet. Våra minnen finns alltid kvar, men precis som ett sår som är läkt kan vi läka även emotionella sår.

Kram till er alla! /Gabriella

Kommentera

Intresset för neurofeedback växer

Av Gabriella Svanberg den 2015-03-26 23:21

Det är idag lätt att få en ADHD diagnos men svårt att få hjälp med sina symtom ( impulsivitet, hyperaktivitet, uppmärksamhetsproblem)

Spännande inom området är neurofeedback. En metod som fått ett uppsving i och med ökad kunskap om neuroplasticitet (hjärnans formbarhet).

IMG_1673

 

Med elektroder på huvudet som visar EEG kurvan får man feedback om hur man ligger till och genom diverse övningar får man lära sig enligt principen "learning by doing". På en intressant föreläsning talar professor Holtmann om studier gjorda i Tyskland. Han visar hur klienter får spela ett slags dataspel och där det blir mörkt så fort EEG kurva och arousalnivå är för hög och perfekt ljus då kurvorna är i balans. Klienterna tränas genom sin feedback och mätningar görs av hjärnstrukturer som man anser formas.

IMG_1674

 

 

 

 

 

IMG_2836

På föreläsningen på KI talade professor Holtmann även om ljusterapi, meditationsformer och social jet lag.

 

 

 

 

 

 

IMG_2835

Håll ögon och öron öppna för professor Richard J. Davidson .Som bedriver forskningstudier med Dalai Lama. En oerhört intressant man som just nu är i ropet.

 

Vi hörs och ses snart igen! /Gabriella

 

 

 

 

Kommentera

Konsten att kunna hantera motgång

Av Gabriella Svanberg den 2015-03-19 22:22

Sä länge allt flyter på och går sin väg ser allt likadant ut. Frågan är hur man agerar när något strular, blir tokigt, eller kanske riktigt illa. Om man rycker på axlarna och tänker att ja ja, detta blir en bra lärdom inför nästa situation, eller bannar sig, svär över sitt misstag, ältar vad man borde gjort, slår på sig själv för sin miss?

Harvardforskaren Richard j Davidson beskriver i sin bok "The Emotional Brain" att detta är ett personlighetsdrag som ser olika ut från början, där somliga ramlar ned i ett svart hål vid motgång, medan andra skakar av sig och reser sig likt en katt som ställer sig på alla fyra efter ett fall. Dock innebär detta inte att det behöver vara konstant. Vi kan alla träna upp förmågan att ta motgångar på så konstruktivt vis som möjligt.

I terapirummet blir detta drag tydligt.  Vi råkar alla ut för motgångar i livet och mer och mer tydligt har det blivit för mig hur viktig denna hantering är. Ofta är det inte missar eller motgångarna i sig som leder till det riktiga lidandet utan ältande tankar och destruktiva cirklar det kan leda till. Faller man, börjar slå på sig själv, anklaga sig själv, får ångest, dövar det med mat eller alkohol, får ångest över det, drar sig undan....så är den onda cirkeln snart ett faktum.

En liknelse är att slå i tån i ett bord. Det händer oss alla och det gör förbaskat ont en stund. Börjar vi dock anklaga oss själva för att vi varit så klantiga och gått in i bordet, banna oss för att det hänt, oroa oss för vad vår onda tå ska ställa till med etc så gör vi smärtan till ett lidande.

Vare sig jag arbetat med klienter inom primärvård, företagshälsovård, missbruksvård eller tung psykiatri ser jag mönstret. Inte sällan är det just en liten smäll i livet som kan ha lett till onda cirklar. Det är en konst att centrera smärta och inte göra den till ett oändigt lidande som sätter krokben för framtiden.

Precis som professor Richard Davidsson tror jag vi föds med en viss läggning gällande detta. Jag tror också vi har formats mycket under vår uppväxt, hur vi blivit emottagna när vi haft bekymmer, vilket mentalt prat till oss själva vi lärt in. Jag är idag också övertygad om att dessa mönster kan läras om. Precis som när vi ska ändra vilket tankemönster eller beteende som helst så handlar det om att stanna upp, bli medvetna, acceptera att vi har det mentala tjatter vi har och lite försiktigt rucka på det. Likt när vi ska lära in ett nytt språk kommer ursprungsspråket att komma spontant en längre tid, innan vi automatiskt tänker på det nya språket. Kanske får man acceptera tankar som "å vilket idiot jag är" och låta de vara utan att för det tro på tanken och låta den hindra nästa steg.

Självmedkänsla som bland annat beskrivs i SvD jurnalistens bok "Självmedkänsla: hur du kan stoppa självkritik och förbättra relationen till dig själv och andra" är ett aktuellt ämne.

Med hjärnforskningens nya rön kan vi idag se hur olika tankesätt påverkar oss. Vi vet att vårt inre självprat kan påverka vår kemi, vårt immunförsvar, stress, ångest, ja hela vår natur. Kanske blir det som man i årets Global Education och Skill Forum förutspådde - förutom matematik kommer vi i framtida skolor även lära oss förmågor som öppenhet, nyfikenhet och en ickedömande attityd.

IMG_0241

Blir spännande att följa utvecklingen! kram/Gabriella

 

 

 

 

 

 

 

obs - om du läser detta och får dömande tankar som " å jag är verkligen inte bra att hantera motgångar". Då kan du börja träna redan nu på att inte döma dina dömande tankar.  Stanna upp och notera  dina tankar.  Låt dem vara,  klappa dig själv på axeln för att du noterade dem, andas, och säg till dig själv "Ok, jag kanske ej har de tankar jag vill ha just nu, men nu är det så och vill jag så kan jag jobba på detta. Det hjälper inte mig att jag slår på mig själv för detta" .Det handlar inte om att "lyckas/misslyckas", det handlar om att vara en hjälpande coach mot sig själv....återigen....vi kan bara göra vad vi kan i stunden.....

Kommentera

Smart Google - att tänka på arbetskraftens hjärnor!

Av Gabriella Svanberg den 2015-03-12 09:24

IMG_1468_2

 

http://www.bloomberg.com/news/videos/2015-03-10/how-google-uses-yoga-meditation-to-increase-productivity

IMG_1469_2

 

Gopi Kallayil berättar om sitt arbete inom Google som spridit sig världen över.

Go Google! Viktigt att sätta sig in i hur hjärnan fungerar om vi ska hålla vår arbetskraft fokuserade, presterande och friska! /Gabriella

Kommentera

Visa 10 äldre blogginlägg »

Gabriella Svanberg

Gabriella Svanberg
Gör: legitimerad psykolog med en femårig universitetsutbildning i botten. Hon har en bred yrkeserfarenhet och har i 10 år arbetat inom vuxenpsykiatrin på Karolinska sjukhuset, på LVM-hem med missbruksvård, samt på ungdomsfängelser och HVB-hem. Jag är idag privatpraktiserande med samarbete inom företagshälsovård och primärvård.

Intressen: Människor och kulturer. Varför vi gör som vi gör och är som vi är. Att vara med mina tre barn 15, 13 och 11 år och se dem skratta.

Hjärtefråga: Många! Skulle vilja lyfta upp vikten av medmänsklighet och ett mer lösningsfokuserat arbetssätt inom psykiatrin. Skulle vilja vara med och skapa möjligheter till meningsfull sysselsättning och arbete för långtidsarbetslösa. Det finns många oslipade diamanter där ute som skulle kunna göra en fantastisk insats och må bra om de fick chansen! Brinner också för missbruksvård och förebyggande insatser för ungdomar. Och sist men inte minst, stressen, vår käre vän som vi måste lära oss att hantera.

Kontakt: gabriella.svanberg@sollevi.se

Övriga aktuella bloggar

Bloggarkivet

Blogg: Alexandra Charles

Alexandra Charles

De första Silvia-läkarna utexaminerade!: Demens har en stor spridning i hela världen och forskarna är överens om att det är en stor folksjukdom. I går ägde den första demenskonferensen i Dementia X rum! Programmet är ett samarbete mell... Läs mer »

Insamling för kvinnors hälsa

Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa