Almedalen 2019

TRÄFFPUNKT 1,6 & 2,6 MILJONERKLUBBEN

Under hela Almedalsveckan finns vi i en monter på Cramérgatan H326, Träffpunkt 1,6 & 2,6, där vi tar upp frågor om jämställdhet, vård och omsorg och mycket mer. Träffa våra volontärer, kontaktkvinnor och föreläsare där.

Välkommen!

Monteransvariga: Wivi-Ann Heurlin Krantz, Eva von Krusenstierna

Dag: 30 juni – 5 juli

Tid: kl 9.00-18.00

Plats: Cramérgatan monter H326, Almedalen, Visby

SEMINARIUM 1 JULI

Hur skiljer sig Sverige från övriga Europa när det gäller ökad stress, ångest, alkohol- och spelberoende.  

Välkommen till 1,6 & 2,6 miljonerklubbens seminarium den 1 juli i Almedalen.  Ett seminarium i samarbete med Psykiatrifonden, som belyser hur och varför Sverige skiljer sig från andra europeiska länder när det gäller psykisk ohälsa. I seminariet belyser vi positiva exempel från övriga Europa och vilka lärdomar vi kan dra av dem. Lena Hallengren, socialminister, diskuterar tillsammans med våra medicinska experter ett växande folkhälsoproblem.

Några av våra främsta folkhälsoproblem ur ett europeiskt perspektiv är: psykisk ohälsa bland unga, alkoholberoende bland kvinnor och spelberoende. Sverige ligger högre än de flesta europeiska länder när det gäller psykisk ohälsa bland unga. En ökning har framförallt skett bland flickor som söker vård hos psykiatrin. Medelålders kvinnor dricker alkohol i ökad omfattning och spelmissbruket har ökat.

Program 1 juli

15.00 Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben och Susanne Rolfner Suvanto, moderator, hälsar välkommen.

15.05 Lena Hallengren (s), socialminister. Vilka insatser krävs för att vända de växande ohälsotalen vad gäller psykisk ohälsa, alkohol- och spelberoende i Sverige? Vad kan vi lära av andra länder?

15.15 Danuta Wasserman, Professor, Karolinska Institutet. Psykisk ohälsa i ett europeiskt perspektiv- är ungdomar och unga vuxna en förlorad generation?

15.30 Urban Pettersson Bargo, WeMind, styrelseledamot Psykiatrifonden. Hur ligger Sverige till vad gäller psykisk ohälsa i ett Europeiskt perspektiv? Vad kan vi lära oss av andra länder som hanterat och löst problem med ökande psykisk ohälsa?

15.45 Markus Heilig, professor, Linköpings universitet. Varför personer med alkoholproblem behöver hjälp av sjukvården. Finns skillnader mellan kvinnor och män vad gäller alkoholmissbruk?

16.00 Anders Håkansson, Professor, överläkare, Lunds universitet. Könsaspekter på spelberoende och hur den moderna spelmarkanden påverkar kvinnors spelande och psykiska ohälsa.

16.15 Lena Flyckt, docent, vice ordförande i Psykiatrifonden, sammanfattar och deltar i en interaktiv paneldiskussion och frågestund. Vad gör vi åt psykisk ohälsa som är ett växande folkhälsoproblem? Vilka åtgärder krävs och vilka är ansvariga för dessa.  Deltagare i panelen: Danuta Wasserman, Urban Pettersson Bargo, Markus Heilig, Anders Håkansson, Lena Flyckt samt Magdalena Gerger, vd Systembolaget.

16.45 Alexandra avslutar.

Välkommen! 

Anmäl dig här!

Dag: 1 juli

Tid: kl 15.00 – 16.45  (kaffe/te/vatten serveras innan seminariet från kl 14.45)

Plats: Europahusets paviljong, Strandvägen 2, Visby

 

ALMEDALEN 2 JULI 

Samverkan kan bidra till att nyanlända kvinnor med barn
får bättre psykisk hälsa

Välkommen till 1,6 & 2,6 miljonerklubbens seminarium i Almedalen den 2 juli. Seminariet presenterar cirkelträffar för nyanlända kvinnor. Ett projekt som visar en lyckad innovativ samverkan mellan samhälle, vård, socialtjänst och polis som kan hjälpa nyanlända kvinnor till en bättre psykisk hälsa. Många utrikes födda kvinnor med barn känner ofta stress och oro inför framtiden. Solvig Ekblad, professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning, Karolinska Institutet, leg psykolog på Akademiskt primärvårdscentrum och ledamot av medicinska expertgruppen, informerar om ett framgångsrikt projekt som pågår i nio städer runtom i landet. Kerstin Blomberg, lokal koordinator Gotland, informerar om hur våra lyckade cirkelträffar med utrikes födda kvinnor har fungerat. Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor och Anna Maria Corazza Bildt, samordnare av barns rättigheter vid Europaparlamentet  kommenterar och reflekterar projektet.

Program 2 juli

16.00  Alexandra Charles, ordförande 1,6 miljonerklubben

16.15  Kerstin Blomberg, lokal koordinator Visby, informerar om upplägget av cirkelträffar och erfarenheter med nyanlända kvinnor på Gotland.

16.30  Deltagare från cirkelträffarna informerar om sina erfarenheter. (Kontakttolk finns på plats)

16.45  Solvig Ekblad, informerar om varför cirkelträffarna är en investering i hälsa och ett hållbarhetsmål samt betydelsen av att stärka nyanlända mödrar med barn att känna sig trygga.

17.00  Cecilia Elving och Anna Maria Corazza Bildt reflekterar och diskuterar utifrån det arbete som görs med nyanlända kvinnor och barn.

17.25  Frågestund

17.45  Alexandra Charles von Hofsten, avslutar.

Välkommen!

Anmäl dig här!

Dag: 2 juli 2019

Tid: 16.00 - 17.45

Plats: Soberian, Kilgränd 1, Almedalen/Visby

 

När:30 juni – 7 juli
Plats:Visby, Gotland
Pris:Fri entré
Övrigt:Programmen uppdateras löpande.

Blogg: Lili Öst

Lili Öst

OOOOH så mycket kul att se fram emot!: Förra veckan den 8/3 var jag i Ljusdal och föreläste för ett gäng underbara kvinnor tillsammans med intressanta begåvade och härliga medaktörer. Alltid lika trevligt att träffa er ute i landet! <3... Läs mer »

Hjärtgolf

Hjärtgolfen

Donera gärna!

PG: 120 89 08-2, BG: 5591-9484, Swish: 123-338 49 89
MylanArcameaHemfridBioGaiaMatkomfortMaqt - Politikens hetaste blogg- och debattforum.Gedeon RichterSvensk LivräddningMedilens Nordic ABNovartis Sverige ABSaxå BrukVinkällaren GrappePfizer ABiZafeAmgen ABBayerCoala LifePeptonic Mediacal ABScandicBoehringer IngelheimBig TravelMedilensVi stödjer ÄldrekontaktStar for life i Sydafrika