Möt oss i Almedalen!

 

Även i år är 1,6 & 2,6 miljonerklubben på plats i Almedalen. Kom till vår mötesplats för Kvinnor & Hälsa, monter H327 på Cramérgatan, den 1-7 juli. Följ våra seminarier, debatter och utfrågningar med våra medicinska experter och politiker: måndagen den 2 juli (Länsstyrelsens övre trädgård), tisdagen den 3 juli (Soberian) och onsdagen den 4 juli (M/S Sigrid).

Kom gärna förbi oss i vår monter H327 på Cramérgatan, vi finns där 1-7 juli.

 

VECKANS PROGRAM

Söndag 1 juli

Välkommen att tala med våra trevliga och kunniga representanter i vår monter H327, på Cramérgatan.  

Vi finns på plats mellan kl 9.00 - 18.00.

 

Måndag 2 juli

Välkommen att tala med våra trevliga och kunniga representanter i vår monter H327, på Cramérgatan.  

Vi finns på plats mellan kl 9.00 - 18.00.

 

Anmäl dig till dagens seminarier här!

Dagens seminarier

OJÄMLIK VÅRD – EN FÖR ALLA, ALLA FÖR EN!

Tid: kl 13-14.30

Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

Tema: Jämlik vård inom hjärt-kärlsjukdomar, artros, cancer, psykisk ohälsa

Är vård och bedömningar kopplade till individuella behov och förutsättningar eller styrs föreställning om personen utifrån kön, bakgrund, utbildning, ålder eller bostadsort? Hur ser omhändertagandet för kvinnor ut vid smärta. Vård för lika värde!

Medverkande:

Cecilia Schelin Seidergård, Landshövding Gotland

Johanna Adami, rektor Sophiahemmet, läkare, professor

Victoria C Wahlgren, fil dr Blekinge, sakkunnig jämställdhet

Lena Ag, gen.dir. Jämställdhetsmyndigheten

Christoph Varenhorst, Medicinsk direktör, Pfizer Sverige

Ann Johansson, vice ordförande Vårdförbundet

Anna Starbrink, Landstingsråd, Stockholms läns landsting

Alexandra Charles von Hofsten – ordförande och grundare för 1,6 & 2,6 miljonerklubben

 

ATT UNDVIKA OPERATION NÄR MAN HAR ARTROS

Tid: kl 14.30 – 14.50 

Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

Tema: INNOVATION

Cirka en miljon personer över 45 år drabbas av artros varje år i Sverige. Knäartros är vanligast. Behöver man operation? Nya metoder finns!

Medverkande:

Marjut Sohlman Carlström, Orthohuman, Sturebadet Health Care 

Alexandra Charles von Hofsten – ordförande och grundare för 1,6 & 2,6 miljonerklubben

 

MÅNGA DRABBAS AV MYOM UTAN ATT VETA ATT DET ÄR MYOM

Tid: kl 14.50 – 15.20 

Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

Tema: INNOVATION

Hur upptäcker man myom, muskelknutor? Kunskapen om kvinnosjukdomen myom är låg trots att många drabbas. Ökad kännedom kan öka livskvaliteten. 

Medverkande:

Mia Lindeberg, medicinsk rådgivare, PhD, Gedeon Richter Nordics

Carina Sone, kommunikationschef, Gedeon Richter Nordics

Alexandra Charles von Hofsten – ordförande och grundare för 1,6 & 2,6 miljonerklubben

 

LYFT FORSKNINGEN PÅ KVINNANS VAGINA

Tid: kl 15.20-15.50 

Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

Tema: FORSKNING

Vaginala besvär har negativ inverkan på livskvaliteten. De är sällan livshotande. Vaginan är ett negligerat organ. Det är viktigt att anslå medel för forskning på vaginan och att det görs nu!

Medverkande:

Inger Sundström Poromaa, professor, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning 

Alexandra Charles von Hofsten – ordförande och grundare för 1,6 & 2,6 miljonerklubben

 

VÅLD MOT KVINNOR

Tid: kl 16.00 – 17.00

Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

Tema: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Våld mot kvinnor är idag ett samhällsproblem. Det är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och ett allvarligt folkhälsoproblem. Hur kan vi förebygga våld mot kvinnor?

Medverkande:

Anders Thornberg, Rikspolischef

Anna Maria Corazza Bildt, Europaparlamentariker, EU departementet

Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten

Alexandra Charles von Hofsten – ordförande och grundare för 1,6 & 2,6 miljonerklubben

 

Tisdag 3 juli

Välkommen att tala med våra trevliga och kunniga representanter i vår monter H327, på Cramérgatan.  

Vi finns på plats mellan kl 9.00 - 18.00.

 

Vi går för kvinnors hälsa, jämlik vård och ett demensvänligt samhälle

1.6 & 2,6 miljonerklubben och Svenskt Demenscentrum promenerar i samarbete med Friskis och Svettis! Kom och var med den 3:e juli från kl. 12. Samling vid Gotlands Museum, vi går igenom Visby fram till lasarettet. Där det blir dans och gympa i 15 min!!! Välkomna!

 

Anmäl dig till dagens seminarier här!

 

Dagens seminarier:

HÄLSA FÖR ALLA KVINNOR OCH BARN

Tid: kl 16.00-17.15 

Plats: Soberian, Kilgränd 1

Tema: INTEGRATION/MÅNGFALD

Innovativ samverkan – sucidprevention hos barn i migration

Ökad samverkan mellan civilsamhälle, akademi och vård måste ske. 1.6 & 2,6 miljonerklubben tar upp och diskuterar samverkan som ger resultat och gör skillnad. Deltagande kvinnorna mår bättre och därmed också deras barn. Arbetet är en del av projektet hälsa och suicidprevention hos barn i migration.

Idag är det brist på innovativ samverkan civilsamhälle, akademi och vård. En metodhandbok finns på plats. De deltagande kvinnorna blir "ambassadörer" och tar till sig kunskap som de för in i sina familjer. Vi påvisar vad en intervention har för effekt. Starten var ett EU-Projekt 2014 som nu vidareutvecklats till en studiecirkel med deltagande av experter, kontaktkvinnor i 1,6 & 2,6 miljonerklubben samt utrikesfödda kvinnor. Innovativ samverkan - suicidprevention hos barn i migration.

Medverkande:

Solvig Ekblad, PhD, leg psykolog, professor, KI.

Kerstin Blomberg, Cirkelledare, distriktsköterska

Fatima Tamour

Somaya Alfelow

Alexandra Charles von Hofsten – ordförande och grundare för 1,6 & 2,6 miljonerklubben

 

Dålig löneutveckling och låg status – hur förbättrar vi sjuksköterskans situation?

Tid: kl 17.20-18.00

Plats: Soberian, Kilgränd 1

Bilden av sjuksköterskan som självuppoffrande och med ständigt fokus på patientens bästa har utnyttjats av arbetsgivare och försvagat sjuksköterskans position vid löneförhandlingar. Beror det på dagens brist på vårdplatser och vår syn på sjuksköterskan som självuppoffrande?

Medverkande:

Sara Heyman, författare, medicinjournalist och leg sjuksköterska

Ami Hommel, sjuksköterska, docent, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

Torie Palm Ernsäter, kvalitets-, vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening

Alexandra Charles von Hofsten – ordförande och grundare för 1,6 & 2,6 miljonerklubben

 

PANELDEBATT Arbetssituationen för sjuksköterskor

Tid: kl17.40-18.00 

Plats: Sobrerian, Kilgränd 1

Sara Heyman, författare, medicinjournalist, leg.sjuksköterska

Ami Hommel, Universitetslektor, Leg sjuksköterska 

Torie Palm Ernsäter, sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor

Debattledare: Alexandra Charles von Hofsten

 

Onsdag 4 juli

Välkommen att tala med våra trevliga och kunniga representanter i vår monter H327, på Cramérgatan.  

Vi finns på plats mellan kl 9.00 - 18.00.

 

Anmäl dig till dagens seminarier här!

 

Dagens seminarier:

ÄLSKA ATT ÅLDRAS

Tid: kl 13.00 – 14.20

Plats: M/S Sigrid

Tema: FORSKNING

Vi lever längre och de äldre blir fler. Det innebär utmaningar för kommuner och landsting. Hur löser vi äldrevården och omsorgen? Tar vi de äldres och deras anhörigas oro på allvar? 

Medverkande: 

Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet

Wilhelmina Hoffman, professor, Demenscentrum och Silviahemmet

Mats Thorslund, professor, Karolinska Institutet

Karin Schenck-Gustafsson, professor, Karolinska Institutet

Alexandra Charles von Hofsten – ordförande och grundare för 1,6 & 2,6 miljonerklubben

 

HJÄRTA SOM HJÄRTA? ÄR VI ALLA LIKA...?

Tid: kl 14.20 - 15.20

Plats: M/S Sigrid

Tema: FORSKNING

Orsakerna att drabbas av hjärt- kärlsjukdom är många. Exempelvis riskerar hälften av alla personer med typ 2- diabetes att drabbas av hjärt- kärlsjukdom. Det är också den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor i Sverige.

Medverkande:

Kerstin Brismar, Professor, Karolinska institutet

Karin Schenck-Gustafsson, Professor, Karolinska institutet

Carina Carnlöf, MScN, leg.sjuksköterska, Karolinska institutet

Alexandra Charles von Hofsten – ordförande och grundare för 1,6 & 2,6 miljonerklubben

 

INNOVATION – DIGITALA HJÄLPMEDEL FÖR ÄLDRE

Tid: kl 15.30 - 16.00 med efterföljande mingel ombord

Plats: M/S Sigrid

Tema: DIGITALISERING

Ny data om allvarliga och kostsamma konsekvenser av läkemedelsbiverkningar i Sverige presenteras, liksom hur nya digitala hjälpmedel kan mildra konsekvenserna.

Medverkande:

Göran Sjönell, Allmänläkare, grundare Medi Rätt

Alexandra Charles von Hofsten – ordförande och grundare för 1,6 & 2,6 miljonerklubben 

 

Torsdag 5 juli

Välkommen att tala med våra trevliga och kunniga representanter i vår monter H327, på Cramérgatan.  

Vi finns på plats mellan kl 9.00 - 18.00.

 

Fredag 6 juli

Välkommen att tala med våra trevliga och kunniga representanter i vår monter H327, på Cramérgatan.  

Vi finns på plats mellan kl 9.00 - 18.00.

 

Lördag 7 juli

Välkommen att tala med våra trevliga och kunniga representanter i vår monter H327, på Cramérgatan.  

Vi finns på plats mellan kl 9.00 - 18.00.

   

 

Tack till våra sammarbetspartners!

    GR_logga  

      

Övrigt:Med reservation för programändringar.

Blogg: Lili Öst

Lili Öst

Omfamna din frustration - den är din känslobarometer in action!: Inte för att jag någonsin skriver bloggar som jag inte har en stark vision med, med dagens blogg är oerhört viktig att reflektera över, för idag ska det handla om frustration, och det är alltför må... Läs mer »

Hjärtgolf

Hjärtgolfen

Donera gärna!

PG: 120 89 08-2, BG: 5591-9484, Swish: 123-338 49 89
BioGaiaMatkomfortMaqt - Politikens hetaste blogg- och debattforum.Gedeon RichterSvensk LivräddningMedilens Nordic ABNovartis Sverige ABMathem i Sverige ABPfizer ABMediRätt ABAstellas Pharma ABAmgen ABBayerPeptonic Mediacal ABScandicDermoshopBoehringer IngelheimBig TravelMedilensVi stödjer ÄldrekontaktStar for life i Sydafrika