Vad är coaching?

Ikväll har Svenska Coaching Institutet julfest för alla sina utbildade coacher, varav jag är en av dem. Det ska bli riktigt roligt, det är många jag inte träffat än eftersom jag blev certifierad coach nu i oktober. Det är den största utmaningen, men också det roligaste och mest givande, jag gjort under 2010.

Det härliga kursgängetTrots viss skepsis provade jag på att bli coachad våren 2009 och märkte att det var ett format som verkligen fungerade för mig. När coachutbildningen Framtidens Ledare för en yngre målgrupp (25-35 år) kom på tal hoppade jag genast på kursen. Vi var en brokig skara personer (student som VD) som gick kursen ihop. Jag funderade på vad jag möjligtvis skulle kunna lära mig av dessa. Vilken fördom – många gånger lär man sig ju mest av dem som är mest olika en själv. Jag har lärt mig mycket om mig själv, men också fått verktyg som hjälper till att förändra tankar och beteenden hos sig själv och andra. Det kan vara ganska omtumlande att ta en kritisk granskande titt inåt, men väldigt lärorikt.

Många blandar ihop coaching och terapi. Man kan förenklat säga att coaching är för friska människor och att man blickar framåt, medan terapi blickar bakåt. Det råder också förvirring vad skillnaden är mellan en coach och en mentor. En coach öppnar inre dörrar, medan en mentor öppnar yttre dörrar. Det är utövaren som själv har ansvaret för sina egna val. Coachen ska bara finnas till som ett stöd. Spegla, upprepa och omformulera i stället för att ge förklaringar. Det är ofta först när man säger saker högt som man förstår sina tankar.

Några av de saker vi lärt oss i under en tiomånaders utbildning har varit ämnen som gruppteori, målsättning, personlig utveckling, mental träning, lyssnande, ledarskap, motivation, budskap, feedback, konfliktlösning och förändringsprocesser.

Om någon är nyfiken på coaching får de gärna höra av dig till mig:
johanna.snickars@gmail.com

Kommentarer